Tästä syystä juoruilu onkin hyväksi – väärinymmärretty tapa sai synninpäästön!

Bestiksiltä mikään ei pysy salassa! Nämä asiat jokainen kertoo parhaalle ystävälleen 0:40
Onko sinulla paras ystävä? Videolla kerrotaan asiat, jotka jokainen jakaa bestikselleen.

Juoruilu yhdistää ihmisiä ja auttaa oppimaan epäsuorasti muiden ihmisten kokemuksista.

Tutkijoiden mukaan juoruilu on väärinymmärretty keskustelun muoto. Usein selän takana puhumisen tarkoitus ei ole sen enempää olla ilkeä kuin kilttikään. Juoruilu helpottaa yhteyden luomista muihin sekä auttaa ymmärtämään maailmaa.

– Juoruilu on tapa muodostaa ihmissuhteita tiedonvaihdon välityksellä. Se liittyy luottamukseen sekä sosiaalisten siteiden solmimisen helpottamiseen, jotka vahvistuvat viestinnän jatkuessa, tutkija Luke Chang Dartmouthin yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Chang päätyi tähän lopputulemaan yhdessä tutkija Eshin Jollyn kanssa. He perehtyivät juoruilun syihin ja tarkoitusperiin nettipelin avulla. Pelaajien käytökseen perustuvat tutkimustulokset ilmestyivät Current Biology -tiedelehdessä.

Pelaajien käytös paljasti juoruilun merkityksen

Pelaajat jaettiin kuuden hengin ryhmiin. Pelissä oli kymmenen kierrosta ja jokaisella kierroksella pelaajille annettiin kymmenen dollaria. He saivat valita, pitivätkö he rahat itsellään vai sijoittivatko osan summasta kasvamaan korkoa, jonka jälkeen rahat jaettaisiin pelaajien kesken.

Pelin tarkoituksena oli luoda kitkaa pelaajien välille ja laittaa heidät valitsemaan yhteispelin ja itsekkään käytöksen väliltä.

Toisinaan tutkijat rajoittivat tiedon kulkua, jolloin pelaajat tiesivät omien päätöstensä lisäksi vain muutaman muun ryhmäläisensä valinnoista. Pelaajat saivat lähettää yksityisviestejä ryhmänsä jäsenille. Jälkikäteen osallistujat arvioivat, kuinka mieluusti he pelaisivat muiden ryhmäläistensä kanssa uudelleen.

Kuten arvata saattaa, pelaajat juoruilivat enemmän, kun he pystyivät tarkkailemaan vain muutaman muun ryhmän jäsenen valintoja pelissä. Kun pelaajat tiesivät kaikkien ryhmäläisten käytöksestä, he keskustelivat niitä näitä monista eri aiheista.

Toisen käden tietoon pelaajat turvautuivat pysyäkseen perillä muiden ryhmäläisten valinnoista. Tämä osoittaa tutkijoiden mukaan, miten ihmiset voivat juoruilun avulla oppia muiden ihmisten kokemuksista, vaikka he eivät itse havainnoisi niitä suoraan.

Lisäksi keskenään yksityisviestejä vaihtaneet osallistujat tunsivat olevansa vahvimmin yhteydessä toisiinsa pelin lopussa. Myönteiset tunteet heijastuivat myös muihin ryhmän jäseniin.

Juoruilu ei ole vain merkityksetöntä ja pahansuopaa

Juoruilu saatetaan nähdä moraalittomana kouluttamattomien ihmisten – tyypillisesti naisten – merkityksettömänä hupina.

Uuden tutkimuksen mukaan juoruilu ei kuitenkaan ole merkityksetöntä vaan tapa luoda yhteistä todellisuutta esimerkiksi ystävien tai työkavereiden kesken. Juoruilu on keino liittoutua toisten kanssa, vaihtaa henkilökohtaisia tietoja ja luoda ymmärrystä hyväksyttävästä käytöksestä.

Myös vuonna 2019 tutkijat totesivat, että yleensä juoruilu on neutraalia eli selän takana ei puhuttu sen enempää pahaa kuin hyvääkään. Tämän tutkimuksen mukaan säännöllisesti juoruilevat henkilöt ovat usein ulospäinsuuntautuneita, naiset levittävät puolueettomampia juoruja kuin miehet, ja nuoret juoruilevat ikävämpään sävyyn kuin vanhemmat ihmiset.

Alla olevalla videolla kerrotaan, millainen käytös saa työkaverisi varmasti vihaamaan sinua.

Toimitko näillä tavoilla? Voit olla varma, että ihmiset vihaavat sinua 1:24

Lue myös:

    Uusimmat