Tutkijoiden mukaan erilainen naismaku saa heteromiehet ystävystymään

Ystävyys muuttaa muotoaan elämän eri vaiheissa 8:05
KATSO MYÖS: Ystävyydesta tietokirjan kirjoittanut Mirja Hämäläinen: Valitsemme ystäviksi itsemme kaltaisia ihmisiä, vaikka luulemme, että vastakohdat viehättävät.

Tutkimus selvitti, miten naismaku vaikuttaa miesten haluun ystävystyä toisten miesten kanssa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan miesten välisiä ystävyyssuhteita saattaa varjostaa samankaltainen naismaku, kirjoittaa New York Post.

Journal of Social and Personal Relationships -alustalla julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että sama ei kuitenkaan koskenut naisten ystävyyssuhteita, sillä heillä miesmaku ei vaikuttanut mitenkään siihen, miten he tulivat toimeen muiden naisten kanssa.

– Tämä tutkimus tarjoaa ensimmäisen todisteen siitä, että miesten puolisomieltymykset voivat vaikuttaa heidän asenteisiinsa uusia potentiaalisia ystäviä kohtaan, tutkija Kelly Campbell toteaa.

Ystävyys kiinnosti enemmän, jos naismaku ei kohdannut

Tutkimusta varten Campbell ja tutkimustiimi värväsi 38 yliopisto-opiskelijaa Etelä-Kaliforniasta. Heistä 20 oli miehiä ja 18 naisia. Kaikki osallistujat olivat heteroita.

Osallistujille näytettiin 20 kuvaa vastakkaisesta sukupuolesta ja sitten heitä pyydettiin järjestelemään ne oman mieltymyksensä mukaan viehättävimmästä vähiten viehättävään. Kuvista 10 oli julkisuuden henkilöistä ja 10 tuntemattomista ihmisistä.

Kuvien arvioinnin jälkeen he osallistuivat kolmen tunnin "pikaystävyys"-tilaisuuteen, joka järjestettiin erikseen miehille ja naisille.

Jokainen osallistuja oli vuorovaikutuksessa jokaisen muun kanssa kolmen minuutin ajan, jonka jälkeen he täyttivät lyhyet kyselyt arvioidakseen viehätystä ystävyydelle.

Tuloksia analysoidessaan tutkijat huomasivat miesten keskuudessa selkeän trendin. Miehet olivat kiinnostuneempia muodostamaan ystävyyden niiden miesten kanssa, joilla ei ollut sama maku naisten suhteen.

Tutkimuksen pienen otannan vuoksi tutkijat kaipaavat kuitenkin lisätutkimuksia tuloksen vahvistamiseksi.

Lue myös:

    Uusimmat