Näin henkisesti vahvat ihmiset toimivat kohdatessaan kriisin: Kuusi käyttäytymismallia, joista kaikki voivat hyötyä

Miten mieli kestää taloudellisen epävarmuuden ja lisääntyvät rajoitukset? 7:36
Miten mieli kestää taloudellisen epävarmuuden ja lisääntyvät rajoitukset? Uutisaamun vieraana Suomen mielenterveys ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara.

Koronapandemia on aiheuttanut järisyttäviä muutoksia ihmisten arkeen ympäri maailmaa. Kriisitilanne voi aiheuttaa masennusta, ahdistusta ja jopa traumaperäistä stressiä. Toiset reagoivat pandemioihin ja muihin kriiseihin rakentavammin kuin toiset.

Tutkijat ovat perehtyneet, miten henkisesti vahvat ihmiset käyttäytyvät epäsuotuisissa tilanteissa. Tutkimuksissa on selvitetty sekä hyvin että huonosti sopeutuvien ihmisten käyttäytymismalleja sellaisten kriisien aikana kuten syyskuun 11. päivän terroriteot, ebolaepidemia ja SARS-epidemia.

Henkisesti vahvat ihmiset voivat kokea trauman jälkeistä henkistä kasvua, kun taas toisilla trauma voi aiheuttaa traumaperäistä stressiä. Trauman jälkeisellä henkisellä kasvulla tarkoitetaan sitä, että ihmisessä tapahtuu positiivisia psykologisia muutoksia traumaattisen tai stressaavan kokemuksen seurauksena.

Useimmille perus selviytymiskeinot ovat tuttuja: on tärkeä noudattaa päivittäisiä rutiineja, harrastaa liikuntaa sekä pitää huolta sosiaalisista suhteista, tällä hetkellä lähinnä sosiaalisen median ja etäyhteyksien avulla. Tutkimusten mukaan henkisesti vahvoilla ihmisillä on kuitenkin myös muita keinoja, joilla lievittää henkistä kuormitusta. Keinot voivat helpottaa kriisistä selviytymistä sekä vähentää riskiä pitkäaikaisiin mielenterveysongelmiin kriisin jälkeen.

Seuraavista käyttäytymismalleista kuka tahansa voi hyötyä kriisin aikana ja sen jälkeen. Henkisesti vahvojen ihmisten selviytymiskeinoista kertoo psykologi Tracy HutchinsonPsychology Todayssa.

Vähennä uutisille ja medialle altistumista

Tutkimukset osoittavat kaksi päätekijää, jotka määrittävät sen, miten hyvin ihminen reagoi kriisiin. Ensimmäinen tekijä on se, miten haavoittuvainen ihminen oli ennen kriisiä. Toinen taas on se, miten paljon uutisia henkilö kuluttaa kriisin aikana. Jatkuva uutisille altistuminen voi johtaa sijaistraumatisoitumiseen ja traumaperäiseen stressihäiriöön.

Median jatkuvalle uutiskierrolle altistuminen voi aktivoida taistele tai pakene -reaktion, joka taas voi johtaa traumoihin. Syyskuun 11. päivän terrorismitekojen vaikutuksia tutkittaessa huomattiin, että useiden tuntien altistus medialle näkyi traumaperäisenä stressinä ja jopa fyysisinä terveysongelmina vielä 2–3 vuotta tapahtumien jälkeenkin.

Henkisesti vahvat ihmiset rajoittavat uutisten kulutusta, lukevat uutisia vain luotettavista lähteistä sekä rajoittavat altistumista mediassa nähtäville häiritseville kuville.

Vähennä sosiaaliselle medialle altistumista

Myös sosiaaliselle medialle altistumista on hyvä rajoittaa, ja sosiaalisen median vaikutukset ja toimintaperiaatteet on hyvä tiedostaa.

Sosiaalisen median alustat näyttävät uutisia, jotka on räätälöity juuri sinulle, perustuen somekäyttäytymiseesi. Algoritmien tarkoituksena on näyttää sinulle uutisia, joita todennäköisemmin kulutat. Tämä antaa uutisista yksipuolisen kuvan, jonka seurauksena tietyt ajatusmallit vahvistuvat ja ennakkoluulot muita näkemyksiä kohtaan voimistuvat.

Hyväksy ja hallitse tunteesi

Henkisesti vahvat ihmiset hyväksyvät kriisistä syntyvät tunteensa normaaleina. Vahva henkilö ymmärtää, että tunteet kuten pelko, ahdistus, toivottomuus, viha ja suru ovat normaaleita poikkeuksellisessa tilanteessa.

Henkisesti vahvat ihmiset myös tunnistavat, milloin tunteet saavat liikaa valtaa. Vaikka tunteellisuus on normaalia kriisin aikana, tunteiden järjellistäminen voi vähentää haitallista vellomista negatiivisissa ajatuksissa.

Jos huomaat mielessäsi pyörivän kauhuskenaarioita, kuten ”Saan covid-19-tartunnan ja kuolen”, keskity faktoihin ja todennäköisyyksiin. Mieti esimerkiksi tilastoja koronavirukseen sairastuneiden ja kuolleiden määrästä. Voit myös ajatella, että ”Riski sairastua on pieni, sillä olen noudattanut määräyksiä ja suosituksia”.

Osoita itseäsi kohtaan myötätuntoa

Ulkoapäin ihmiseen voi kohdistua paineita olla tehokas ja käyttää kotona vietetty aika hyödyksi. 

Psykologi Abraham Maslow loi aikoinaan Maslow’n tarvehierarkian, joka on visualisoitu pyramidin muotoon. Tarvehierarkian mukaan ihmisen tulee täyttää ensin pyramidin alimmat osat, jotta hän voi saavuttaa korkeimman, itsensä toteuttamisen, tason. Kriisin aikana useimmat ihmiset yltävät kuitenkin vain pyramidin kahdelle alimmalle tasolle, jotka edustavat perustarpeita.

Henkisesti vahvat ihmiset ymmärtävät, että kun ihmisen perustarpeet ovat uhattuna, ei ole mielekästä yrittää tuottaa tai saavuttaa asioita. Näin ollen he eivät koe paineita suorittamisesta.

Tunnista tarpeesi ja keskity pitämään itsestäsi huolta

Vaikka arkirutiinit ovat menneet monilla uusiksi, henkisesti vahvat ihmiset pyrkivät joustamaan rutiineistaan ja löytämään uusia tapoja huolehtia itsestään. He voivat esimerkiksi etsiä uusia tapoja liikkua, jos normaalit harrastukset ovat tällä hetkellä tauolla.

Priorisoi asioita, jotka auttavat sinua selviytymään kriisistä. Ole yhteyksissä ystäviisi ja perheeseesi sekä muista nukkua hyvin. Myös meditoiminen voi auttaa. Meditointi muun muassa vähentää ahdistusta, stressiä ja masennusta.

Pyri tunnistamaan myös oman persoonallisuutesi tarpeet. Henkisesti vahvat ihmiset tuntevat itsensä ja tarpeensa. Esimerkiksi introvertti voi selviytyä ekstroverttiä paremmin eristyksestä, sillä hän ei saa muista ihmisistä samalla tavalla energiaa kuin ekstrovertti.

Karsi elämästäsi negatiivinen energia

Negatiivisen energian karsiminen elämästä on erityisen tärkeää kriisin keskellä. Henkisesti vahvat ihmiset tunnistavat elämässään olevat myrkylliset henkilöt ja rajoittavat yhteydenpitoa heidän kanssaan.

Haitallista käytöstä on esimerkiksi juoruilu, jatkuva valehtelu, kohtuuton itsekeskeisyys sekä jatkuvat kohtuuttomat vaatimukset. Jos lähipiiriisi kuuluu negatiivista energiaa levittävä henkilö, harkitse yhteydenpidon vähentämistä hänen kanssaan. Voit kommunikoida kyseisen henkilön kanssa vain esimerkiksi tekstiviestitse tai sähköpostitse.

Erityisesti kriisin aikana on tärkeä pitää kiinni ihmisistä, jotka lisäävät hyvinvointiasi, noudattavat terveitä käyttäytymismalleja sekä levittävät positiivista energiaa. 

Lue myös:

    Uusimmat