Suomalaistutkimus: Tämä törkeän piittaamaton teko lähes tuhatkertaistaa kuolonkolarin riskin

Miten poliisi voi vähentää nuorten liikennekuolemia? 2:24
Tien päällä liikkuu iso joukko nuoria, joista poliisi on hyvin huolissaan. Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto kertoo MTV Uutiset Livelle, millä keinoin poliisi yrittää vähentää nuorten liikennekuolemia. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka merkittävästi vähäinenkin määrä alkoholia kuljettajan veressä kasvattaa kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden riskiä.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustatekijöitä Tampereen yliopistolla kartoittanut Arto Luoma käytti tutkimuksessaan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) aineistoja vuosilta 2005–2014. Lisäksi hän hyödynsi OTIn myöntämän apurahan turvin toteutetussa tutkimuksessaan Traficomin dataa.

Törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävillä kuljettajilla kuolonkolarin riski on lähes tuhatkertainen verrattuna selvin päin ajaviin.

Tutkimuksen mukaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat jakautuvat kahteen ryhmään. Yhdeksän kymmenestä pyrkii pitämään alkoholin nauttimisen sallitun rajoissa, niin ettei rattijuopumuksen raja, 0,5 promillea, ylity. Sen sijaan kymmenisen prosenttia ei tunnu piittaavan laissa määritellyistä rajoista.

– Alkoholin käyttö pieninäkin määrinä nostaa onnettomuusriskiä. Alle 0,2 promillen pikkumaistissa ajaessa riski kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden aiheuttamiseen on noin 2,6-kertainen verrattuna selviin kuljettajiin, Luoma sanoo OTIn tiedotteessa.

Nautitun alkoholin määrän lisääntyminen nostaa onnettomuusriskiä rajusti, sillä rattijuopumusrajan ylittävillä kuljettajilla kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttamisriski on noin 40-kertainen ja törkeän rattijuopumuksen, 1,2 promillea, ylittävillä rattijuopoilla peräti 900-kertainen verrattuna selvin päin ajaviin.

Sekä nuoret että vanhat ovat riski, mutta eri tavoin

Luoma sai tutkimuksessaan selville, että ikä on merkittävä onnettomuusriskin kasvattaja. Sekä nuoruus että vanhuus nostavat riskiä verrattuna muihin ikäluokkiin.

Vanhojen ja nuorten riskit ovat kuitenkin erilaisia. Iäkkäät kuljettajat ovat riski ensisijaisesti itselleen, kun taas nuorten aiheuttamissa onnettomuuksissa kuolee useammin muitakin.

Luoma selvitti, että sekä alle 20 vuoden että yli 80 vuoden ikä nostavat kuolonkolarin riskin noin 10-kertaiseksi verrattuna 25–64-vuotiaisiin kuljettajiin,  kun onnettomuuksien määrä suhteututetaan ajokilometreihin.

Vanhimmilla kuljettajilla riskien kasvaminen johtuu Luoman mukaan ainakin osittain vanhenemiseen liittyvästä aistien ja toimintakyvyn heikkenemisestä.

– Lisäksi ikääntyneet kestävät heikommin rajuja onnettomuuksia fysiologisten ominaisuuksiensa vuoksi, ja heillä vakava onnettomuus johtaa muita ikäluokkia useammin kuolemaan, hän selittää.

Etenkin nuorten miesten kohdalla riskiä nostavat kokemattomuuden lisäksi omien kykyjen yliarviointi, alkoholinkäyttö ja ylinopeus. Lisäksi nuoret ajavat keskimääräistä vanhempia ja kevytrakenteisempia autoja, jotka eivät ole kolarissa yhtä turvallisia kuin uudemmat.

Luoman tutkimuksen mukaan nuorilla on myös kohonnut riski aiheuttaa onnettomuus, jossa joku muu menehtyy. Tämä riski on erityisen korkea 17–19-vuotialla kuljettajilla, joilla riski on yli 20-kertainen verrattuna 25–64-vuotiaisiin. 80 vuotta täyttäneillä riski on noin kymmenkertainen 25–64-vuotiaisiin verrattuna.

Kuolemaan johtavan onnettomuuden riski kymmenkertaistuu, jos

  • kuljettaja on alle 20-vuotias tai 80 vuotta täyttänyt
  • veren alkoholipitoisuus on 0,4 promillea
  • käytössä on vuosimallia 2000 oleva tai vanhempi henkilöauto
  • ylinopeus on 25 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h
  • ylinopeus on 30 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h.

Riski kasvaa satakertaiseksi, jos

  • veren alkoholipitoisuus on 1,0 promillea
  • ylinopeus on 50 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h
  • ylinopeus on 60 km/h tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h

Lähteet: Onnettomuustietoinstituutti, Arto Luoman tutkimus

Lue myös:

    Uusimmat