Näin monen hengen turvavyö olisi pelastanut viime vuonna

Miksi lapsia kuolee liikenteessä? Tällaisia yhtäläisyyksiä tutkija löysi 1:39
MTV Uutiset Live 3.11.2022: Miksi lapsia kuolee liikenteessä? Tällaisia yhtäläisyyksiä tutkija löysi

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien taustalla on yleensä monia riskitekijöitä, joista keskeisin löytyy usein ratin takaa.

Onnettomuustietoinstituutin (Oti) raportin mukaan lähes yhdeksässä kymmenestä onnettomuudesta vaikutti taustalla jokin ihmiseen liittyvä riskitekijä, kuten kuljettajan päihtymys, turvalaitteiden käyttämättömyys tai ajonopeus.

Vuonna 2021 onnettomuuksien pääaiheuttajista lähes joka toinen ajoi vähintään 10 kilometriä tunnissa ylinopeutta ja vajaa puolet oli jonkin päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa 33 henkilö- ja pakettiautoissa kuollutta ihmistä.

Liikkumisvälineeseen liittyviä riskejä, kuten ajoneuvon tai renkaiden vikoja, esiintyi noin kahdessa kolmasosassa onnettomuuksista. Saman verran tunnistettiin liikenneympäristöön liittyviä riskitekijöitä. Näitä olivat muun muassa keskikaiteiden puute tai tien huono kunto.

Otin tiedote kertoo, että onnettomuudet ovat tyypillisesti riskien kasautumia. Niiden taustalta löytyy vain harvoin pelkästään ajoneuvoon tai liikenneympäristöön liittyviä riskitekijöitä.

Vuonna 2021 tapahtui kaikkiaan 193 tutkijalautakuntien tutkimaa, kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Luvussa ei ole mukana sairauskohtausonnettomuuksia.

Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 209 ihmistä.

Heijastin ja kypärä olisivat pelastaneet henkiä

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa kuoli 40 ihmistä, joista 23 oli jalankulkijoita ja 17 polkupyöräilijöitä. Suurin osa oli iäkkäitä. Onnettomuuksissa kuoli yksi alle 15-vuotias pyöräilijä ja jalankulkija.

40 kuolemaan johtaneessa jalankulku- ja pyöräilyonnettomuudessa oli mukana kaikkiaan 38 moottoriajoneuvoa.

Hämärällä tai pimeällä tapahtuneissa jalankulkuonnettomuuksissa kuoli yhdeksän jalankulkijaa. Heistä kahdeksan ei käyttänyt heijastinta. Tutkijalautakuntien arvion mukaan heijastimen käyttö olisi mahdollisesti pelastanut kuolleista jalankulkijoista neljä.

Onnettomuuksissa kuolleista 17 pyöräilijästä 12 ajoi ilman kypärää. Lautakuntien arvioiden mukaan kypärän käyttö olisi mahdollisesti voinut pelastaa heistä neljä.

Lue myös:

    Uusimmat