Helsingin yliopistossa tehty tutkimus paljastaa liikenteen traagisen reseptin: "Harvemmin selkeää riskikäyttäytymistä"

Uusi tutkimus: Tällainen vaikutus lapsilla on kuljettajan tarkkaavaisuudelle 7:44
Tällainen vaikutus lapsilla on kuljettajan tarkkaavaisuudelle. Uutisaamun vieraana 8.3.2021 aiheesta väittelevä kognitiotieteilijä Ida Maasalo.

Suomessa miehet aiheuttavat yhdeksän kymmenestä kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta, mutta niissä kuolemaan johtaneissa kolareissa, joissa oli matkustajina vain pieniä lapsia, kuljettaja oli nainen yli kaksi kertaa useammin kuin mies.

Merkittävä osa lasten tapaturmaisista kuolemista maailmanlaajuisesti tapahtuu heidän matkustaessaan autossa. Helsingin yliopistosta väittelevä Ida Maasalo selvittää tutkimuksessaan näiden kolareiden taustalla olevia tekijöitä.

Liikenneturvallisuus on kognitiotieteilijä Maasalon mukaan parantunut Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi, mutta kehitys on jäljessä moniin muihin Euroopan maihin verrattuna.

Suomen tavoite nollasta liikennekuolemasta vuonna 2050 vaatii toteutuakseen monipuolisia toimenpiteitä.

– Perinteinen lapsimatkustajiin liittyvä liikenneturvallisuustutkimus ja -työ on keskittynyt siihen, miten kolareiden seurauksia voidaan vähentää turvaistuimin. On tärkeää myös tehdä työtä kolareiden estämiseksi, Maasalo kertoo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Maasalo tutki aihetta Suomen ja Yhdysvaltojen kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien tilastojen valossa Helsingin yliopiston liikennetutkimusyksikössä. Maasalo työskentelee suunnittelijana Liikenneturvassa.

Kuljettajan tarkkaamattomuus ja väsymys ovat riskejä

Maailmanlaajuisesti miehet aiheuttavat suurimman osan kuolemaan johtaneista kolareista. Suomessa miehet aiheuttavat kuolemaan johtaneista kolareista lähes 90 prosenttia.

Taustalla on usein riskikäyttäytymistä kuten päihtymystä tai ylinopeutta. Maasalon mukaan niissä kuolemaan johtaneissa kolareissa, joissa oli matkustajina vain pieniä lapsia, kuljettaja oli kuitenkin yli kaksi kertaa useammin nainen kuin mies.

– Näissä tapauksissa mukana oli harvemmin selkeää riskikäyttäytymistä. Vastuullisesta ajotavasta huolimatta kuljettajien onnettomuusriski saattaa kasvaa, jos lapsi vie tarkkaavaisuuden pois liikenteestä. Myös väsymys oli lasten kanssa ajavilla kuljettajilla tyypillisempi kolarin taustatekijä verrattuna kuljettajiin ilman lapsia.

Toinen aikuinen pienentää riskiä

Lasten kanssa ajavien kuljettajien riski aiheuttaa kolari oli tutkimuksen mukaan pienempi, kun autossa oli mukana toinen aikuinen. Tämä selittyy Maasalon mukaan todennäköisesti sillä, että toinen aikuinen voi auttaa lapsimatkustajan hoidossa.

Tulosten mukaan naisille oli miehiä tyypillisempää ajaa yksin lapsen kanssa. Toisaalta tulokset viittaavat siihen, että kun koko perhe on liikenteessä, kuski on useimmiten mies, Maasalo toteaa.

– Erityisesti kokemattomia kuljettajia tulisi kannustaa ajamaan toisen aikuisen seurassa, kun kyydissä on pieni lapsi. Kokematon kuljettaja voi olla alttiimpi lapsen aiheuttamille häiriöille.

Kokemattomien kuljettajien riskiä vakavan onnettomuuden tapahtumiseen lisäsi tutkimustulosten mukaan myös se, että heillä oli useammin vanha auto eikä asianmukaisia turvalaitteita käytössä.

Lähde: Helsingin yliopisto

Lue myös:

    Uusimmat