Suomalaistutkimus paljasti luonteenpiirteet, jotka parantavat ikäihmisten elämänlaatua

Sinnikäs tavoitteisiin pyrkiminen ja joustava tavoitteiden muokkaaminen ovat keinoja ylläpitää mielen hyvinvointia ikääntymisen tuomista haasteista huolimatta. Tuore Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että sinnikkyys ja joustavuus omien tavoitteiden suhteen on hyödyllistä myös ikäihmisten ulkona liikkumisen kannalta.

Iäkkäät henkilöt, jotka suhtautuvat sisukkaasti tavoitteisiinsa, mutta ovat valmiita muokkaamaan tavoitteitaan muuttuneiden olosuhteiden johdosta, liikkuvat laajemmassa elinpiirissä kuin vähemmän tavoitteelliset henkilöt. Lisäksi tavoitteiden suhteen sinnikkäät, mutta joustavat henkilöt kokevat omat mahdollisuutensa osallistua kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin paremmiksi.

Tulokset käyvät ilmi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdystä tutkimuksesta, johon osallistui 186 Jyväskylän alueella asuvaa 79–93-vuotiasta henkilöä.

– Lähes jokaisella meistä on arkipäiväisiä tai kauaskantoisempia tavoitteita, jotka ohjaavat elämäämme. Myös ikäihmisillä on tavoitteita, vaikka niistä harvemmin puhutaan, tohtorikoulutettava Sini Siltanen muistuttaa tiedotteessa.

Näissä maailman kolkissa edetään pisimpään. Artikkeli jatkuu videon alla.


Sinnikkäillä ihmisillä laajempi elinpiiri

Tutkimustuloksissa korostui erityisesti sinnikkyyden rooli: aktiivisesti tavoitteisiin pyrkivillä henkilöillä oli laajempi elinpiiri siitäkin huolimatta, että he eivät olleet kovin joustavia muokkaamaan tavoitteitaan.

– Tuloksemme osoittavat, että sisukkuus ja mukautumiskykyisyys voivat olla yksilöllisiä voimavaroja, jotka edesauttavat ulkona liikkumista ja osallistumista myöhemmällä iällä. Lisäksi näyttäisi siltä, että vaikka joustavuus on mielen hyvinvoinnin ja autonomian kannalta tähdellistä, sinnikkyys saattaa olla se, joka todella saa ihmiset liikkeelle, Siltanen kiteyttää.

Sinnikkyyttä ja joustavuutta omien tavoitteiden suhteen on aiemmin tutkittu lähinnä suhteessa mielen hyvinvointiin. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti joustavuus on hyvinvoinnin säilymisen kannalta tärkeää.

– Me halusimme tarkastella ulkona liikkumista, sillä tiedetään, että siihen vaikuttavat muutkin yksilölliset tekijät kuin fyysinen toimintakyky ja kunto. Kotoa ulos lähteminen lisää mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen, itsenäisyyteen ja itselle tärkeisiin aktiviteetteihin osallistumiseen. Elinpiirin ja ulkoiluun liittyvän autonomian säilyminen on siis oleellista elämänlaadun kannalta, Siltanen toteaa.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Lue myös:

    Uusimmat