Rikastu hyvällä omallatunnolla! Näin sijoitat rahasi eettisesti: "Ei se ole hankalaa"

Omat rahat: Näin aloitat sijoittamisen 9:46
Nappaa vinkit: Näin aloitat sijoittamisen!

Eettisiä sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi puhtaaseen veteen ja kestävään kehitykseen sijoittavat osakerahastot. Mutta voiko eettisillä sijoituksilla tienata?

Eettistä sijoittamista kutsutaan myös vastuulliseksi sijoittamiseksi. Sijoittamisen ideana on tällöin sijoittaa yrityksiin ja toimijoihin, jotka kunnioittavat esimerkiksi ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä.

– Vastuullinen sijoittaminen pyrkii parantamaan sijoitusten tuotto- ja riskiprofiilia huomioimalla niin sanotut ESG-tekijät, eli ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin sekä hyviin hallintotapoihin liittyvät seikat, kehitysjohtaja Mika Laakkonen Säästöpankista sanoo.

Lyhenne ESG tulee sanoista environment, social ja governance. Se tarkoittaa kriteeristöä, jolla arvioidaan sijoituksen vastuullisuutta.

Onko se hankalaa?

Vastuullinen sijoittaminen ei ole sen hankalampaa kuin niin sanottu tavallinenkaan sijoittaminen.

– Ei se ole hankalaa. Se on ihan samanlaista. Rahastoon voi sijoittaa ihan tavallisella kuukausierällä, kuten muihinkin rahastoihin. Danske Bankin Senior Strategist Tuukka Kemppainen sanoo.

Säästöpankin Laakkosen mukaan vastuullinen sijoittaminen on mahdollista kaikissa omaisuuslajeissa. Omaisuuslajeja ovat esimerkiksi osakkeet, kiinteistöt ja käteinen.

– Sijoittamisen toteutus tapahtuu eri lähestymistapoja hyödyntäen. Vastuulliseen sijoittamiseen ei ole yhtä oikeaa lähestymistapaa, vaan lähtökohtana ovat esimerkiksi sijoittajan omat arvot ja tuotto- ja muut tavoitteet, Laakkonen sanoo.

Vastuullisten sijoituskohteiden salkuista on yleensä suljettu pois seuraavanlaisia aloja ja yrityksiä:

  1. Kiistanalaiset aseet, joihin luokitellaan esimerkiksi maamiinat, rypälepommit, köyhdytetyn uraanin käyttö ammuksissa, kemialliset ja biologiset aseet ja joissain tapauksissa ydinaseet.
  2. Tupakanvalmistajat
  3. Hiilen käyttäjät ja tuottajat
  4. Yritykset, jotka toistuvasti rikkovat YK:n Global Compact -periaatteita. Periaatteet liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen työhön.
  5. Mahdollisesti myös: Alkoholi, uhkapelit, aikuisviihde. Tarkat tiedot saat vertaamalla ja kysymällä!

Onko ihmisen eettisyys sama kuin yrityksen?

Eettisiä sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi vähähiilisyyteen, puhtaaseen veteen ja kestäväänkehitykseen sijoittavat osakerahastot. On myös mahdollista, että voittoa tietyllä alalla tuottavista yrityksistä poimitaan sijoitusportfolioon ne vastuullisimmat. Mutta onko ihmisen eettisyys sama kuin yrityksen?

– Se on hyvä kysymys. Useimmiten eroja löytyy, Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Eronen sanoo.

– Yhden mielestä alkoholi on epäeettinen sijoituskohde, toisen mielestä H&M ja Facebook ovat hyvin epäeettisiä. Mikä kynnys on? Meillä ei ole suljettu pois muita toimialoja kuin aseteollisuus ja tupakka. Katsomme sitä, että jokaisesta toimialasta löytyisi toimialan sisällä hyvin vastuullisia yrityksiä, hän kuvailee.

Pankki ei voi taata, ettei palmuöljyä käyttävää yritystä löytäisi vastuullisesta rahastosta

Jos asiakas haluaa boikotoida yhtä tiettyä yritystä, ainoa tapa olla täysin varma sijoituksistaan on perehtyä ja tehdä hankinnat itse.

– Jos haluaa olla sataprosenttisen varma, ettei sijoitussalkussa ole vaikkapa palmuöljyä käyttävää yritystä, pankki ei voi taata, etteikö palmuöljyä käyttävää yritystä löytäisi jostain vastuullisesta rahastosta. Varsinkin, jo yrityksen tila on muissa vastuullisuusasioissa hyvä ja suunta parempaan, Tanja Eronen sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että vastuullisten rahastojen kautta pystyy tekemään sellaista, mihin pieni yksityissijoittaja ei pysty; esimerkiksi käymään keskustelua yrityksen johdon kanssa.

Mitä on ESG-integrointi?

Sijoituspäätöksiä tehdessään rahaston salkunhoitaja huomioi ESG-tekijät. Hän arvioi sijoituskohteen vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia osana muuta analyysiä.

– Nordea Rahastoyhtiö pyytää yrityksiä luomaan tavoitteita, ja asetamme niitä myös itse. Suuntaa antavana esimerkkinä, jos elintarvikealan yritys käyttää suklaata, ymmärrämme, ettei yritys voi juuri nyt siirtyä käyttämään pelkästään Reilun kaupan suklaata, koska esimerkiksi olemassa olevia hankintaverkostoja ei ole, Eronen kuvaa.

– Haluamme kuitenkin varmistaa, että yrityksellä on suunnitelma, millä aikavälillä voitaisiin siirtyä vastuullisesti tuotettuun suklaaseen, hän jatkaa.

Miten sijoituksen eettisyydestä voi varmistua?

Sijoituksen eettisyydestä voi varmistua tutustumalla rahastoyhtiöiden, varainhoitajien ja muiden palveluntarjoajien vastuullisuusperiaatteisiin ja lähestymistapoihin. Yleensä tietoa löytyy helposti netistä.

– Vastuullisen sijoittamisen perusperiaatteita on esimerkiksi sitoutua sijoittamaan vain sellaisiin kohteisiin, jotka noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja normistoa, muun muassa YK:n ihmisoikeuksia ja korruption vastaisia sopimuksia, Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n työoikeussopimuksia ja Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaa julistusta, kehitysjohtaja Mika Laakkonen kuvaa.

Esimerkiksi Danske Bankilla on käytössään poissulkulista. Se ei siis sijoita vastuullisissa ratkaisuissaan yhtiöihin, joiden merkittäviä toimialoja ovat kiistanalaiset aseet,kivihiili, öljyhiekka tai joiden katsotaan rikkoneen kansainvälisiä standardeja ja normeja. Lisäksi vastuullisista ratkaisuista on poistettu alkoholi, uhkapelit, aseet, aikuisviihde ja tupakka.

Jos yritys lyö vastuullisuusperiaatteita laimin, yrityksestä voidaan myös luopua. Silloin se ei enää ole mukana vastuullisten yritysten sijoitussalkussa. Esimerkkinä toimii Facebook.

– Analyytikkojemme mukaan Facebook ei seurannut tietosuojasääntelyä tarpeeksi tarkasti eikä ollut valmis tekemään suunnitelmaa, jollaisen olimme halunneet, Tanja Eronen Nordeasta kuvaa.

Yhtä hyvää tuottoa kuin muillekin sijoituksille

Voiko eettisyydellä sitten tienata? Lyhyesti: kyllä. Nordean Tanja Erosen mukaan vastuulliselle sijoitukselle voi pitkällä aikavälillä odottaa ainakin yhtä hyvää tuottoa kuin muillekin. 

– Toki tiedostamme, että jos normaalista rahastosta löytyy sata yritystä, ja vastuullisesta löytyy joitakin kymmeniä, heilunta saattaa olla joissain tilanteissa kovempaa, Eronen sanoo.

Lyhyellä välillä vastuullisen sijoituksen tuotto voi poiketa tavallisista sijoituksista.

– Esimerkiksi: jos öljyn hinta on korkealla, silloin niin sanotut ei-vastuulliset yritykset tuottavat paremmin, koska yritykset hyötyvät siitä, että öljystä saa hyvää hintaa. Vastuullisissa rahastoissa öljy-yhtiöitä harvemmin on, Eronen sanoo.

Tuukka Kemppainen kokee, että vastuullisuus on kaiken kaikkiaan lisääntynyt. 

– Se ei välttämättä tarkoita tuotoille huonoa. Mutta mitä tarkemmaksi sijoittaja menee, se rajaa sijoituskohteiden joukkoa. Jos Suomea miettii, millaisia sijoituskohteita jää jäljelle, jos ylikansalliset yhtiön rajataan pois? Onko yhtiö ylikansallinen, jos se toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa? Tuukka Kemppainen pohtii.

Kuluttajat entistä tietoisempia eettisyydestä

Se, mihin rahansa sijoittaa, ei enää ole monille "ihan sama". Kuluttajat ovat entistä tietoisempia eettisyydestä. Samalla yhtiöt ja yritykset ovat tietoisempia paitsi eettisyydestä, myös kuluttajien toiveista.

– Sosiaalisesti kestävä ja lakien ja sääntöjen sekä normien mukaan toimiminen on ilman muuta kilpailuvaltti nykypäivänä. Tietoiset asiakkaathan häipyvät, jos yritys toimii väärin, Tuukka Kemppainen sanoo. 

Lue myös:

    Uusimmat