Ravintovalmisteella Alzheimeria vastaan? Suomalaistutkimuksessa lupaavia tuloksia: "Erityisen merkittävää on, että..."

Muistisairaudet koskettavat jollain tavalla monia suomalaisia 8:31
Viiden jälkeen -ohjelmassa keskusteltiin siitä, miltä maailma näyttää muistisairaan ja omaisen silmin.

Itä-Suomen yliopistossa valmistuneessa pitkäaikaistutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia Alzheimerin taudin etenemisen hidastamisesta ravintovalmisteella.

Uudessa tutkimuksessa havaittiin, että varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellun ravintovalmisteen käyttö hidastaa sekä muistin ja tiedollisten toimintojen heikentymistä että aivojen kokonaistilavuuden pienenemistä. Vaikutukset lisääntyivät ja laajentuivat käytön jatkuessa.

Tutkimuksessa käytetty ravintovalmistejuoma sisältää omega-3-rasvahappoja, uridiinimonofosfaattia, koliinia, C-, E-, B12- ja B6-vitamiineja, foolihappoa, fosfolipidejä ja seleeniä. Suomessa valmistetta myydään tuotenimellä Souvenaid.

Kolmen vuoden seuranta

Ravintovalmisteen vaikutuksia seurattiin kolmen vuoden ajan eurooppalaisessa hankkeessa, jossa tutkitaan ravinnon rasvahappojen vaikutusta aivoihin ja tiedollisiin toimintoihin ikääntyvillä ja muistisairailla. Satunnaistetun, kontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen osallistujilla oli tutkimuksen alkaessa lievää tiedollisten toimintojen heikentymistä ja Alzheimerin tautiin liittyviä biomarkkerilöydöksiä, mutta ei dementiaa.

Suomesta, Alankomaista, Ruotsista ja Saksasta kotoisin olevat 311 osallistujaa satunnaistettiin kahteen ryhmään, josta toinen käytti kliinistä ravintovalmistejuomaa ja toinen vertailuvalmistetta. Tutkijat seurasivat, miten ravintovalmiste vaikuttaa esimerkiksi tiedollisiin toimintoihin, muistiin ja aivojen rappeutumiseen.

Eläintutkimuksissa valmisteen ravintoaineyhdistelmän on todettu suojaavan aivoja ja vähentävän Alzheimerin tautiin liittyviä muutoksia. Ihmisillä ravintovalmisteen on aiemmin huomattu voivan auttaa ylläpitämään arjen toimintakykyä ja hidastamaan tiettyjen aivoalueiden surkastumista, kun valmistetta käytettiin kahden vuoden ajan.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat kolmivuotiseen seurantaan, jossa vaikutukset olivat vielä ilmeisemmät.

– Erityisen merkittävää on, että hoito perustui pelkästään kliinisen ravintovalmisteen käytölle. Tutkimus osoitti, että mitä varhaisemmassa taudin vaiheessa käyttö aloitetaan ja mitä pitempään sitä jatketaan, sitä paremmin taudin etenemistä pystytään hidastamaan, toteaa monikeskustutkimusta johtanut professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Tulokset julkaistiin Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association -lehdessä.

Elintavoilla yhteys Alzheimerin tautiin

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus, johon ei ole lääkehoitoa. Muistisairauden varhaisvaihetta, jossa ilmenee merkkejä tiedollisten toimintojen ja etenkin lyhytkestoisen muistin heikentymisestä, pidetään parhaana ajankohtana taudin etenemisen hidastamiselle.

Elintavoilla ja ravitsemuksella on havaittu olevan yhteys Alzheimerin tautiin. Esimerkiksi ylipaino, runsas alkoholin juominen sekä kovien rasvojen runsas käyttö lisäävät sairastumisriskiä.

Omega-3-rasvahappoihin kuluvan DHA:n – jota löytyy runsaasti esimerkiksi kalasta – on havaittu pienentävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin ja muihin dementioihin. Helsingin yliopiston tutkijat ovat havainneet omega-3-rasvahappojen estävän vahingollisten tau-proteiinikasaumien siirtymistä solukalvojen läpi. Taun kertyminen aivoihin on yksi merkittävä tekijä Alzheimerin taudin etenemisessä.

Kalan lisäksi runsas kasviksien ja hedelmien syönti saattaa hidastaa tiedollisten toimintojen heikentymistä ja suojata dementialta. Ravinnon suotuisten vaikutusten on arveltu johtuvan osittain myös vitamiinien, kuten C-, E-, D- ja B-ryhmän vitamiinien saannista.

Perinteistä Välimeren ruokavaliota noudattavien on huomattu olevan vähemmän alttiita Alzheimerin tautiin sairastumiselle.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lähteet: Itä-Suomen yliopisto, Potilaan Lääkärilehti 1 & 2Helsingin yliopisto, Terveyskirjasto

Lue myös:

    Uusimmat