Raportin karu havainto viiden vuoden ajalta: Yksi asia olisi pelastanut yli sadan ihmisen hengen liikenteessä

Turvavyöraportissa tarkastelluissa onnettomuuksissa kolmannes henkilö- ja pakettiautoissa olleista ei käyttänyt turvavyötä.

Turvavyön käyttäminen olisi voinut pelastaa yli sata ihmistä, jotka kuolivat liikenneonnettomuuksissa vuosina 2017–2021. Näin arvioidaan tuoreessa Onnettomuustietoinstituutin (OTI) turvavyöraportissa.

Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia vuosilta 2017–2021.

Henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista 198 ihmisestä 114 olisi tutkija-arvioiden perusteella voinut selvitä hengissä, jos he olisivat käyttäneet turvavyötä. Turvavyö olisi voinut pelastaa myös kahdeksan raskaan ajoneuvon kuljettajan hengen.

Lisäksi henkilö- ja pakettiautoissa kymmenet ihmiset olisivat turvavyötä käyttämällä selvinneet lievemmillä vammoilla tai ilman vammoja.

Raportin mukaan henkilö- ja pakettiautoissa olleista onnettomuuksien osallisista kolmannes ei käyttänyt turvavyötä.

Vähiten turvavyötä käyttivät yksittäisonnettomuuden aiheuttaneet kuljettajat, joista vyö oli kiinnitettynä vain reilulla 40 prosentilla. Yksittäisonnettomuus tarkoittaa, ettei onnettomuudessa ole muita osallisia.

Turvavyö pelasti arviolta yli sata ihmishenkeä

Yli sata onnettomuuksista selvinnyttä henkilö- tai pakettiauton kuljettajaa ja matkustajaa olisi tutkijalautakuntien arvioiden perusteella voinut kuolla, jos he eivät olisi käyttäneet turvavyötä. Yli 200 ihmisen kohdalla turvavyön arvioidaan säästäneen heidän vakavammilta vammoilta tai vammautumiselta kokonaan.

Turvavyön käytön arvioitiin pelastaneen kuolemalta myös kahdeksan kuorma-auton tai linja-auton kuljettajaa. Lisäksi arviolta noin 170 raskaan ajoneuvon kuljettajaa ja matkustajaa selvisi turvavyön ansiosta lievemmillä vammoilla tai ilman vammoja.

Raportissa tarkastelluissa onnettomuuksissa kuoli noin 280 henkilö- tai pakettiauton kuljettajaa ja matkustajaa turvavyön käytöstä huolimatta. Heistä huomattava osa oli hyvin iäkkäitä kuljettajia ja matkustajia.

– Kun liikenneonnettomuus on riittävän raju ja törmäyssuunta epäedullinen, ei turvavyön käyttökään aina riitä pelastamaan. Iäkkäimpien ihmisten kehot kestävät heikommin törmäysvoimia, sanoo OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty tiedotteessa.


Jos kuski ei käytä turvavyötä, ei sitä käytä usein matkustajakaan

Turvavyöttömyyden lisäksi kuolonkolareissa esiintyy Rädyn mukaan monenlaista riskinottoa.

– Turvavyön laiminlyömisen lisäksi tyypillisiä riskejä ovat päihtyneenä ajaminen, ylinopeus sekä puutteet ajoterveydessä. Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, hyvin usein myöskään hänen kyydissään matkustavat eivät käytä.

– Suomen onnettomuustutkinnan tulokset vahvistavat, että turvavyön käytön lisääminen edistää tehokkaasti liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten vähentämistä, kommentoi OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari tiedotteessa.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan turvallisuuden parantamiseksi tulisi muun muassa tehostaa ja kehittää liikennevalvontaa erityisesti turvavöiden ja päihteiden osalta. Myös esimerkiksi turvavyömuistuttimia ja muita turvavyön käyttöä varmistavia järjestelmiä tulee lautakuntien mukaan kehittää edelleen.

Raportissa tarkasteltiin kaikkiaan 642:ta onnettomuutta. Aineistosta rajattiin pois muun muassa sairaskohtauksen saaneet kuljettajat sekä tahallisesti onnettomuuden aiheuttaneet kuljettajat ja heidän matkustajansa.

Katso myös: Älä tuudittadu lyhyen ajomatkan turvallisuuteen

Älä tuudittaudu lyhyen ajomatkan turvallisuuteen 1:08
Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusasiantuntija Niina Sihvola tietää, että jos pienen lapsen matkustusturvallisuuden annetaan jäädä arjen kiireiden jalkoihin, voi lopputulos olla traaginen.

Lue myös:

    Uusimmat