Poliisi on lisännyt raskaan liikenteen valvontaa hyvin tuloksin, vaikka työ käy koko ajan vaativammaksi

Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä tällä viikolla – miltä viimeaikaiset onnettomuudet tuntuvat kuljetusyrittäjästä? 6:11
Poliisi järjesti kesällä 2020 raskaan liikenteen tehovalvontaviikon. MTV Uutiset Live haastatteli kuljetusyrittäjää.

Poliisin liikennevalvonta sekä liikenneturvallisuustyö ovat puhuttaneet viime aikoina useaan otteeseen. Raskaan liikenteen ammattilaiset ovat huolissaan valvonnasta ja pitävät Valtiontalouden tarkastusviraston raporttia pehmenneltynä. Poliisin mukaan raskaan liikenteen valvonnassa on tapahtunut viime vuosina edistystä.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto kirjoittaa poliisin sivuilla julkaistussa blogissaan, että liikennevalvonnan määrä tai laatu eivät ole kärsineet merkittävästi vuonna 2014 tapahtuneen Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen.

Kautto korostaa, että poliisin liikennevalvonnan kehitys ja sen suora vaikutus liikenneturvallisuuteen eivät ole yksiselitteisiä.

Kautto kertoi MTV Uutisille aiemmin, että vaikka Suomen liikenneturvallisuustilanne ei ole kehittynyt läheskään yhtä nopeasti kuin Ruotsissa ja Norjassa, on tilanne silti parempi kuin koskaan.

– Suomessa kuolee kolareissa joka vuosi yli 200 ja loukkaantuu vakavasti useita satoja ihmisiä. Väkilukuun suhteutettuna Ruotsin ja Norjan lukemat ovat jopa puolet pienemmät. Kohtuuttoman suuri määrä Suomen tieliikenteessä kuolleista on nuoria, alle 25-vuotiaita.

Kautto alleviivaa, että pohjoismaista liikenneturvallisuusvertailua tehdessä on syytä muistaa, että naapurimaissamme on merkittävästi enemmän poliiseja kuin Suomessa, mikä luonnollisesti vaikuttaa valvontaan käytettävissä olevien resurssien määrään.

Kuljetusalan ammattilaiset väittävät VTV:n raporttia pehmennetyksi

Kerroimme aiemmin huhtikuussa Suomen kuljetus ja logistiikka ry:n eli SKALin huolesta, joka kohdistui raskaan liikenteen valvontaan.

Julkisuudessa esitettyjen väitteiden mukaan Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n tarkastusaineistosta olisi sivuutettu tai kätketty poliittisesti ei-toivottuja aineistoja.

– Tilanne herättää vakavan huolen siitä, onko raportissa annettu oikea kuva raskaan liikenteen valvonnan nykytilasta. Vaadimme liikenteen valvonnan todellisen tilan selvittämistä, kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaati tiedotteessaan.

SKAL sekä muut kuljetusalan järjestöt toivat epäilyksiään esiin jo vuonna 2014, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Tuolloin huolia rauhoiteltiin tiedotteen mukaan lupauksella siitä, että myös raskaan liikenteen valvonnan määrä ja laatu säilyisivät riittävinä. 

Tuoreiden väitteiden myötä VTV:n asiasta tekemä selvitys on nyt asetettu outoon valoon, eikä liikenteen valvonnan todellisesta tilasta ole SKALin mukaan tällä hetkellä varmuutta.

– Luvaton liikenne, ylikuormat, sekä ajo- ja lepoaikarikkomukset käyvät usein ilmi vain tien päällä tehtävissä tarkastuksissa, SKAL korostaa.

Raskaan liikenteen valvonta on lisääntynyt

Poliisin mukaan liikennevalvontaa toteutetaan Poliisihallituksen ohjauksessa sisäministeriön strategisten linjausten mukaisesti, ja yhtenä painopisteenä on nimenomaan raskaan liikenteen valvonta.

Kauton mukaan Suomessa tehtävä valvonta on monipuolista, keskeisimpiin riskeihin painottuvaa ja tietojohtoista.

– Julkisessa keskustelussa emme ole välttämättä aina onnistuneet välittämään tätä riittävästi, Kautto kertoo.

Kauton mukaan poliisin raskaan liikenteen valvonnan määrä lisääntyi vuonna 2020 yli 8 000 valvontatunnilla vuoteen 2019 verrattuna. Vuoteen 2015 verrattuna lisäystä oli noin 16 000 valvontatuntia.

– Lisääntynyt valvonta johti rikkeiden paljastumisen lisääntymiseen. Suoritteissa ja seuraamuksissa tapahtui kasvua erityisesti ajo- ja lepoaikatarkastusten, teknisten tienvarsitarkastusten, sekä ajoneuvopunnitusten ja niiden perusteella määrättyjen ylikuormamaksujen osalta, Kautto kertoo poliisin sivuilla.

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Tarkastettujen ajoneuvojen määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt käsi kädessä valvontatuntien määrän kanssa. Syynä on ajoneuvoteknologian kehitys.

– Raskaan ajoneuvon tarkastuksessa huomioitavien valvontakohteiden määrä ja tarkastamisen vaativuus ovat lisääntyneet ajoneuvojen teknologian kehityttyä ja lainsäädännön muutosten myötä. Tämä on johtanut vääjäämättä siihen, että yksittäisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän tarkastaminen kestää aiempaa pidempään, Kautto sanoo.

Tavoitteena nolla liikennekuolemaa

VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomuksen pohjalta sisäministeriössä laadittiin Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden ohjelma vuosille 2021–2030. Tätä ohjelmaa Poliisihallitus käyttää runkona tehdessään toiminta- ja kehittämissuunnitelman.

– Tämä työ on nyt aluillaan ja sen myötä poliisin liikennevalvonnan ohjaus, toiminta, kehittäminen ja vaikuttavuus tarkastellaan ministeriön ohjelman linjausten mukaan, Kautto sanoo.

Suunnitelmalla tuetaan Kauton mukaan Euroopan unionin ja Sanna Marinin hallituksen tavoitetta leikata liikennekuolemien määrä lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena on puolittaa kuolemat vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasoon nähden eli alle 110 liikennekuolemaan vuodessa.

Lähteet: Poliisi, SKAL

Lue myös:

    Uusimmat