Poliisin liikennevalvonnalle kritiikkiä: "Ohjausta tulee vahvistaa" – näin paljon valvontaan palaa rahaa tänä vuonna

Automaattivalvontaa tehostetaan edelleen 2:16
Poliisi tehostaa automaattivalvontaa entisestään.

Yleiseurooppalaisena tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tätä tukisi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan poliisin liikennevalvonnan strategisen ohjauksen vahvistaminen.

VTV kertoo tarkastaneensa poliisin liikennevalvontaa. Sen mukaan liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty eri puolilla valtionhallintoa johtuen strategisista painotuksista akuutimpiin ja näkyvämpiin turvallisuusuhkiin.

Valmistelutyön lisäksi myös liikennevalvonnan valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi ovat vähentyneet viimeisten viiden vuoden aikana. Tämä on VTV:n mukaan ristiriidassa sen kanssa, että Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa liikennekuolemien määrän puolittamisella vuoteen 2020 mennessä.

– Jotta liikenneturvallisuudelle ja -valvonnalle asetetut pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa, strategista ohjausta ja tulosohjausta tulee vahvistaa, VTV:n ylitarkastaja Katri Lammi toteaa viraston tiedotteessa.

Liikennevalvontaan käytetty aika vähentynyt

Vuodesta 2014 lähtien poliisin liikennevalvonnan organisointiin ja resursointiin on tehty lukuisia muutoksia, kertoo VTV.

Lammin mukaan jo tehtyjen muutosten onnistumista tulee arvioida, jotta voidaan varmistua hallinnollisten uudistusten toimivuudesta ja kehittää toimintaa edelleen.

Poliisin liikennevalvontaan käyttämä henkilötyövuosimäärä on viime vuosina laskenut. Poliisilaitosten toteuttamassa liikennevalvonnassa tämä ilmenee näkyvän liikennevalvonnan vähentymisenä ja liikennesektorien voimavarojen käyttämisenä muihin valvonta- ja hälytystehtäviin.

Vuonna 2019 liikennevalvontaan käytetään noin 52 miljoonaa euroa, joka on noin seitsemän prosenttia poliisitoimeen osoitetuista resursseista.

VTV:n tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko poliisin liikennevalvonta suunniteltu ja organisoitu siten, että sillä on edellytykset toimia tuloksellisesti.

Automaattivalvontaan tullaan panostamaan nykyistäkin enemmän

Ylinopeuksien automaattisen valvonnan lisääntyminen on näkynyt selkeänä kasvuna sakkomäärissä. Valvontaa tehostetaan entisestään, sillä tolppien kameramäärä tullaan yli kaksinkertaistamaan nykyisestä. 

Tällä hetkellä tolpissa on käytössä 130 kameraa. Jatkossa niitä tulee vielä 150 lisää. 

Poliisin tavoite on automaattivalvonnan avulla tehdä massavalvontaa, ja täten työaikaa vapautuu perinteisen valvonnan puolelle kuten rattijuopumuksien ja raskaan liikenteen valvontaan.

Lähde: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lue myös:

    Uusimmat