Seitsemän myrkyllisen ihmisen arkkityyppiä – tunnistatko itsesi?

Toimitko näillä tavoilla? Voit olla varma, että ihmiset vihaavat sinua 1:24
Toimitko näillä tavoilla? Voit olla varma, että ihmiset vihaavat sinua.

Harva haluaa lähipiiriinsä "myrkyllisiä", pahaa oloa ympärilleen levittäviä ihmisiä. Mutta mistä tietää, ettei itse ole sellainen?

Persoonallisuustestejä tarjoava amerikkalaisyritys Truity on kehittänyt testin, jolla ihminen voi selvittää pahat tapansa ja niiden "myrkyllisyyden". Testissä hyödynnetään samoja peruskäsitteitä kuin yleisesti persoonallisuuspsykologiassa käytetyssä Big Five -mallissa.

Mallin mukaan ihmisillä on viisi suurta persoonallisuuden piirrettä: neuroottisuus eli tunne-elämän tasapainoisuus, ekstroversio eli ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus uusille kokemuksille, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Jokaisen piirteen esiintymisen taso vaihtelee eri yksilöissä korkeasta matalaan.

Kolme "myrkyllisyyteen" merkittävimmin liittyvää piirrettä ovat neuroottisuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Truityn testin tarkoituksena on paljastaa ihmiselle, miten nämä piirteet hänessä ilmenevät ja millaiseen epämiellyttävään käytökseen itse saattaa tämän myötä sortua.

Tarkoitus on auttaa ihmistä ymmärtämään paremmin itseään ja vaikeita luonteenpiirteitään, Truityn toimitusjohtaja Molly Owens sanoo New York Postin mukaan. Owens on entinen terapeutti ja psykologian maisteri.

Mistä myrkyllisen ihmisen tunnistaa?

Owens huomauttaa, että jokainen ihminen on silloin tällöin hieman "myrkyllinen", kun tietty ominaisuus kärjistyy jossain tilanteessa äärimmilleen. Ihmissuhteiden kannalta onkin järkevämpi tarkastella omaa persoonallisuuttaan ja toimintaansa kokonaisuutena.

Owens tiimeineen on nimennyt seitsemän myrkyllisen ihmisen arkkityyppiä, joiden tunnuspiirteitä New York Post luettelee. Tunnistatko itsesi seuraavista kuvauksista?

1. Karen

Viime vuosina etenkin nuorten puheenparressa on yleistynyt halventavaksi tarkoitettu nimitys Karen, jolla viitataan tiukkapipoiseen keski-ikäiseen naiseen. Karen on tosikko ja valittaja, jonka epämiellyttävät piirteet korostuvat etenkin asiakaspalvelutilanteissa.

Karen-tyypeillä persoonallisuudenpiirteistä korostuu etenkin sovinnollisuus eli se, miten he tulevat toimeen muiden kanssa.

Matala sovinnollisuus tarkoittaa esimerkiksi vihamielisyyttä, vastaan hangoittelemista ja vaikeutta eläytyä muiden ihmisten tilanteeseen. Karenit uskovat usein olevansa muita parempia ja ansaitsevansa erityiskohtelua – ja myös kertovat sen.

2. Pätijä

Englanninkielinen termi mansplainer on rantautunut myös Suomeen. Sillä viitataan ihmiseen, joka pitää itseään muita älykkäämpänä eikä häpeä näyttää sitä. Tiedoillaan ylimielisesti pätevä henkilö voi edustaa mitä sukupuolta tahansa.

Pätijöiden persoonallisuudessa korostuu Karenien tavoin alhainen sovinnollisuus. He näkevät itsensä joukon fiksuimpana ja luulevat olevansa hyödyllisiä oikaistessaan virheellisinä pitämiään asioita kopealla tavalla.

Ylimielisen, älyllisistä lahjoistaan yli-itsevarman ja muita tyhmempinä pitävän, tuomitsevan ihmisen kannattaa katsoa peiliin, sillä sieltä saattaa tuijottaa "miesselittäjä".

3. Draamailija

Dramaattiset ihmiset janoavat voimakkaita reaktioita epävakaisiin tunteisiinsa. Persoonallisuudessa tämä näkyy erityisesti korkeana neuroottisuutena.

Korkeasti neuroottisilla ihmisillä tunne-elämä on epävakaata ja he ovat taipuvaisia kokemaan kielteisiä tunnetiloja, kuten huolta ja epävarmuutta. Ympäröivää maailmaa ja ihmissuhteita pidetään uhkaavina.

Jatkuvasti huomiota hakeva, ylimitoitetuisti tunteisiin reagoiva, takertuva ja manipuloiva henkilö on mahdollisesti lähipiiriään myrkyttävä draamailija.

4. Laiskamato

Myrkyllistä on sekin, jos ei suostu tekemään omaa osaansa vaan sysää aina vastuun muille ihmisille. Laiskamatojen persoonallisuudessa korostuu tyypillisesti hyvin alhainen tunnollisuus.

Epätunnollisen ihmisen on vaikea noudattaa aikatauluja, mikä tekee hänestä muiden silmissä epäjärjestelmällisen ja epäluotettavan. Hän välttelee vastuuta ja kykenee harvoin asettamaan pitkän aikavälin tavoitteita.

Laiskuudesta kertovia vaaranmerkkejä ovat haluttomuus ponnistella huolehtiakseen itsestä tai muista, päämäärättömyys, epäluotettavuus, passiivisuus ja päättämättömyys.

5. Manipuloija

Manipuloivat ihmiset etenevät elämässään petoksen ja epärehellisyyden turvin. Manipuloijien persoonallisuudessa korostuu tyypillisesti alhainen sovinnollisuus. He eivät myöskään ole rehellisiä ja yrittävät aina kääntää tilanteen omaksi hyödykseen.

Manipuloija pyrkii vaikuttamaan muiden ihmisten käytökseen tai pettämään heidät päästäkseen itselleen suotuisaan päämäärään. Hän on petollinen ja kiinnostunut lähinnä itsestään.

6. Tunnelman latistaja

Heltymättömän negatiiviset ihmiset ovat varsinaisia ilonpilaajia ja tunnelman latistajia. Heidän persoonallisuudessaan korostuu yleensä korkea neuroottisuus, minkä vuoksi he ovat taipuvaisia kokemaan kielteisiä tunnetiloja.

Jatkuvasti tappiomielialalla oleva ihminen näkee jokaisessa tilanteessa synkän puolen ja hänen suhtautumisensa tulevaisuuteen on pessimistinen. Tunnelman latistaja kitisee ja murehtii lähes aina.

7. Kontrollifriikki

Kontrollifriikit yrittävät tyrkyttää muille ihmisille joustamattomia käsityksiään oikeasta ja väärästä sekä vaativat monesti muilta yhtä kovaa suorittamista kuin itseltään. Heidän on vaikea käsitellä vaihtoehtoisia ideoita tai hyväksyä muutoksia suunnitelmiin.

Kontrollifriikkien persoonallisuudessa korostuu tunnollisuus. Vaikka ominaisuuden alapiirteet, kuten järjestelmällisyys, päämääräsuuntautuneisuus ja itsekuri, voivat viedä elämässä eteenpäin, ovat ne äärimmilleen vietynä myös raskaita piirteitä.

Kontrollifriikkien jäykkä, tuomitseva ja kontrolloiva käytös onkin monesta luotaantyöntävää.

Tästä tiedät, että sinulla on paras ystävä 1:10

Lue myös:

    Uusimmat