Liikunta hidastaa aivojen ikääntymistä – näin se vaikuttaa

Veera Papinoja kouluttautui laitepilatesohjaajaksi – miten lihava keho tulisi huomioida liikunnanohjauksessa? 5:53
KATSO MYÖS VIDEO: Miten lihava keho tulisi huomioida liikunnanohjauksessa? Veera Papinoja pitää turvallisen tilan reformer pilates -tunteja, joissa ei treenata veren maku suussa tai puhuta kesäkunnosta.

Liikunnan tiedetään ehkäisevän esimerkiksi useita sydän- ja verisuonisairauksia, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä joitain syöpiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan liikunta voi kaiken edellä mainitun lisäksi jopa hidastaa aivojen ikääntymistä.

Tuoreessa, Aging Cell -alustalla julkaistussa hiiritutkimuksessa on selvinnyt, että fyysinen harjoittelu voi hidastaa kognitiivisten taitojen rappeutumista ja auttaa uudistamaan aivojen immuunisoluja, kertoo BBC Science Focus -verkkolehti.

Tutkijat tekivät havainnon tutkittuaan aivojen monimutkaista toimintaa ja arvioimalla tiettyjen geenien ilmentymistä yksittäisissä soluissa hiirten aivoissa.

Erityisesti tutkijat keskittyivät tutkimaan hiirten aivojen mikrogliaan eli keskushermoston immuunisoluihin, jotka ovat tärkeitä aivojen toiminnan ylläpitämisessä.

Liikunta kumosi ikääntymisen merkkejä aivoissa

Tutkijat havaitsivat, että liikunta vaikuttaa merkittävästi geenien ilmentymiseen keskushermoston immuunisoluissa, kertoo BBC Science Focus.

Liikunta kumosi tehokkaasti ikään liittyviä muutoksia mikroglioissa ja jopa palautti niihin samanlaisia kuvioita, joita nuoremmissa keskushermoston immuunisoluissa on nähtävissä.

Tutkimuksessa selvisi myös, että hiirten aivojen keskushermoston immuunisoluilla on tärkeä rooli aivojen kyvyssä tuottaa uusia hermosoluja aivotursossa eli hippokampuksessa liikunnan positiivisten vaikutusten seurauksena. 

Hippokampus on muistin, oppimisen ja tunteiden kannalta merkittävä aivoalue.

Vähensi myös kognitiivisia taitoja rappeuttavien immuunisolujen määrää aivoissa

Liikunnan ikääntymistä ehkäisevät vaikutukset eivät suinkaan rajoittuneet vain keskushermoston immuunisoluihin. 

Tutkijat huomasivat myös, että juoksupyörässä juokseminen ehkäisi sekä vähensi T-solujen esiintymistä hippokampuksessa ikääntymisen aikana.

T-solut ovat immuunisoluja, jotka tyypillisesti lisääntyvät aivoissa ikääntymisen myötä ja aiheuttavat kognitiivisten taitojen heikkenemistä. Nuorten aivoissa T-soluja ei tavallisesti ole.

Tutkimuksen kirjoittajat toivovat, että tuoreet hiiritutkimuksen tulokset tasoittavat tietä tuleville tutkimuksille, joissa selvitetään tarkasti suunniteltujen liikuntainterventioiden vaikuttavuutta ikääntyvien ja ikääntyneiden ihmisten kognitiivisten taitojen ylläpitämisessä, kertoo BBC Science Focus.

Lue myös:

    Uusimmat