Kalatiskien kaloista paljastui ikävä tosiasia – jopa 26 prosentissa huono laatu ja pilaajabakteereita: "Kalalle annettavat säilyvyysajat liian pitkiä"

Kaappaus keittiössä: Kari Aihinen valmistaa paistettua lohta ja juureksia 2:05 Kaappaus keittiössä: Kari Aihinen valmistaa paistettua lohta ja juureksia

Tuoreen, kalatiskeisssä myytävän kalan hygieenisessä laadussa havaittiin puutteita sekä pääkaupunkiseudulla että Keski-Uudellamaalla, tiedottaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Kun ostat kalatiskistä tuoretta kalaa, se on 26 prosentin todennäköisyydellä hygieeniseltä laadultaan huonoa. Tulokset käyvät ilmi pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla vuonna 2019 toteutetusta projektista, jossa tutkittiin tuoreen kalan hygieenistä laatua ja verrattiin tuloksia vuoden 2010 vastaavaan selvitykseen. Tulosten perusteella hygieeninen laatu ei ole parantunut vähittäismyynnissä kymmenessä vuodessa.

Näin projekti toteutettiin:

Näytteet otettiin vuoden 2019 helmi-elokuun aikana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Keski-Uudenmaan (Kerava, Järvenpää, Tuusula, Mäntsälä, Nurmijärvi) myymälöistä sekä helsinkiläisistä laitoksista. Näytteitä otettiin yhteensä 70 myymälästä ja kolmesta laitoksesta. Yksi myymälöistä oli pikatukku ja loput vähittäismyyntipaikkoja. Kustakin näytteenottopaikasta otettiin yksi tai kaksi vähintään 200 g painoista näytettä. Näytteinä tutkittiin sekä kotimaista että ulkomaista, pyydettyä ja viljeltyä tuoretta kalaa. Näytteeksi otettiin sekä pakkaamatonta että teollisuuden tai myymälän pakkaamaa kalaa. Perkaamatonta tai sulatettua kalaa ei otettu projektinäytteeksi.

Projektissa tutkittiin yhteensä 135 kalanäytettä, joista 129 otettiin myymälöistä ja kuusi laitoksista. Näytteet tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa. Helsingin kaupunki kertoo, että myymälöistä otetuista näytteistä 54 prosenttia oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä, viidennes välttäviä ja 26 prosenttia huonoja. Huono tai välttävä tulos johtui suurista pilaajabakteereiden määristä. Tulokset olivat lähes identtiset vuoden 2010 tulosten kanssa, joten laatu ei ole parantunut.

Liian lämpimät säilytysolosuhteet, kalaa liian pitkään tiskissä

Vaikka lämpötilapoikkeamat olivat vähäisiä, jopa yli kolmannes sekä pakatuista että pakkaamattomista kalanäytteistä yliti näytteenottohetkellä lakisääteisen lämpötilarajan, + 2 °C tai + 3 °C. Näytteeksi otettujen kalojen keskimääräinen säilyvyysaika oli 8,5 vuorokautta. 

– Tuoreen kalan myyntiaikoja ei ole vuoden 2010 jälkeen lyhennetty, vaikka kalalle annettavat säilyvyysajat ovat tulosten perusteella liian pitkiä, Helsingin kaupungilta kerrotaan.

Testit paljastivat, että lohen ja kirjolohen hygieeninen laatu oli muita kalalajeja parempi. Viljeltyjen kalojen, joihin lohi ja kirjolohi kuuluvat, laatu oli parempi kuin luonnosta pyydettyjen kalojen.

Helsingin kaupungin mukaan kalan laatua olisi tarpeen seurata myös jatkossa. Jos raa'an kalan kuluttaminen yleistyy entisestään, olisi tärkeää tutkia myös listeriabakteerin esiintymistä. Kaupunki toivoo, että kalan säilytyslämpötiloihin ja myyntiaikoihin kiinnitettäisiin edelleen huomiota. Tieto pakkaamattoman kalan pyyntipäivästä ja viimeisestä käyttöajankohdasta tulisi olla esillä koko jakeluketjun ajan ja jakeluketjun tarpeettomat viiveet minimoida.

– Tuoreen kalan säilyvyysaikojen tulee perustua säilyvyystutkimuksiin, ja myyntiaikoja määritettäessä tulisi huomioida, että kalan olisi säilyttävä myös kuluttajan kotijääkaapissa hyvälaatuisena muutaman päivän ajan sen ostamisen jälkeen.


Lue myös:

    Parhaat ruokaohjelmat

    • card_kaappaus_keittiossa
      Kaappaus keittiössä

      Huippukokki Kari ‘Kape’ Aihinen rientää suomalaisten kotikokkien avuksi. Nirsoilu, napostelu ja liian yksipuoliset ruokavaliot jäävät historiaan, kun Kape palauttaa keittiöihin tekemisen ilon sekä tuo lautasille värejä ja terveellisiä, maukkaita ruokia. Tehdään keittiöstä taas kodin paras paikka!