Vammaisen naisen ohjaajat "tukivat" naisen kirjoittamista ja tuloksena oli järkyttävä kauhutarina toistuvista raiskauksista – syytön iäkäs isä päätyi 43 päiväksi vankikoppiin

Vammaisen naisen isä istui syyttömänä tutkintavankilassa raiskauksesta epäiltynä – naisen ohjaaja tuomittiin väärästä ilmiannosta 11:43
Perättömän rikosilmoituksen poliisille asiasta tekivät puherajoitteisen naisen päivätoiminnan ohjaajat ja heidän esimiehensä.

Syytön 75-vuotias mies virui melkein puolitoista kuukautta tutkintavankina epäiltynä vammaisen aikuisen tyttärensä törkeästä raiskauksesta. Poliisi teki myös kotietsinnän miehen kotiin. Perättömän rikosilmoituksen poliisille asiasta tekivät puherajoitteisen naisen päivätoiminnan ohjaajat ja heidän esimiehensä. 

Törkeä raiskaus on ankarimmin rangaistuja rikoksia Suomessa. Siitä seuraa vähintään kahden vuoden vankeusrangaistus ja enimmillään oikeus voi tuomita siitä jopa kymmeneksi vuodeksi vankilaan.

Syyttömän isän tapauksessa rikosilmoitus ehti johtaa myös siihen, että oikeus tuomitsi miehen lähestymiskieltoon tytärtään kohtaan. Kielto purettiin kahden kuukauden kuluttua.

Myös poliisi päätti esitutkinnan, koska ei löytänyt perusteita epäillä miestä väitetystä rikoksesta.

Asia käsiteltiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa suljetuin ovin miehen ja hänen tyttärensä yksityisyyden suojaamiseksi. Oikeus antoi asiasta kuitenkin laajahkon julkisen selosteen, johon tämän jutun tiedot tapauksesta perustuvat.

Epäluotettava menetelmä

Tapahtumat saivat alkunsa syksyllä 2021 Itä-Suomessa, kun kaksi päivätoiminnan ohjaajaa sai päähänsä, että puherajoitteinen naisasiakas kuvailee tuetun kirjoittamisen avulla joutuneensa isänsä toistuvien raiskauksen kohteeksi.

Ohjaajat väittivät, että puherajoitteinen asiakas kertoi näiden raiskausten tapahtuneen silloin, kun hän oli käymässä kotonaan.

Tuettu kirjoittaminen, eli fasilitointi, on tieteellisesti epäluotettavaksi todettu kommunikointimenetelmä. 

Fasilitoinnissa terve henkilö tukee kädellään puhevammaisen henkilön käden liikkeitä, jotta tämä saa kirjoitettua asiansa. 

Avustaja saattaa pitää kiinni esimerkiksi puhevammaisen avustettavan sormesta, käsivarresta tai olkapäästä, kun tämä osoittaa kirjantaulun kirjaimia tai näppäimistöä. Lisäksi hän voi ohjata avustettavaa katsomaan kirjaimia.

Suomessa esimerkiksi Kehitysvammaliitto, Suomen puheterapeuttiliitto ja Lasten neurologinenyhdistys ovat ottaneet kielteisen kannan menetelmän käyttöön, koska katsovat sen rikkovan vammaisten oikeuksia.

Tutkimuksissa on todettu, että tuetussa kirjoittamisessa viestiä eivät tuota puhevammaiset henkilöt, vaan heidän avustajansa. Tähän johtopäätökseen päätyi myös poliisi 75-vuotiasta isää koskevia raiskausväitteitä selvittäessään.

Naiset kiistivät syytteet

Poliisi videoi puherajoitteisen naisen haastatteluja ja kuulustelua, kun ohjaajat tukivat hänen kirjoittamistaan. Lisäksi puherajoitteista naisen kommunikointia tutkittiin oikeuspsykologisin menetelmin.

Poliisi totesi varsin pian, ettei naisen terveydentila mahdollista luotettavaa kuulustelua tuetun kirjoittamisen välityksellä. Poliisin näkemyksen mukaan kaksi rikosilmoituksen tekoon osallistunutta avustajaa ohjasivat uhriksi väitetyn naisen kättä ja vääristelivät kirjoituksen sisältöä. 

Syyttäjä vaati kahdelle ohjaajalle ja heidän esimiehelleen rangaistuksia väärästä ilmiannosta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Lisäksi syyttäjä vaati toiselle ohjaajista rangaistusta törkeästä todistusaineiston vääristelystä.

Kaikki kolme naista kiistivät syytteet.

Ei voinut olla uhrin kertomaa

Käräjäoikeus katsoi, että ohjaajien ja heidän esimiehensä ilmoittama kuvaus raiskaustapahtumista oli siinä määrin liioiteltu ja värittynyt, ettei se voinut olla väitetyn uhrin itsensä kertomaa.

Käräjäoikeus katsoi, että toinen ohjaajista valehteli tietoisesti poliisille todistajan asemassa.

Muiden syytettyjen osalta jäi varteenotettava epäily syyllisyydestä. Oikeus uskoi, että näillä kahdella oli kertomansa mukaan perusteltu syy pitää fasilitoinnin avulla tuotettua tapahtumakuvausta totena.

Siksi oikeus vapautti tämän kaksikon syytteistä.

Motiivia ei löytynyt

Oikeus ei löytänyt mitään motiivia sille, miksi ohjaajat ja heidän esimiehensä esittivät 75-vuotiaasta isästä raiskausepäilyjä.

Joissakin tuettua kirjoittamisen luotettavuutta arvioivissa selvityksissä on todettu, että avustaja saattaa kuvitella avustettavan tuottavan tekstin sisältöä, vaikka todellisuudessa liikuttaakin itse avustettavan kättä alitajuisesti.

Käräjäoikeus tuomitsi syylliseksi toteamansa ohjaajan 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen väärästä ilmiannosta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. 

Oikeus huomioi tuomiossaan rikosten aiheuttamat seuraukset 75-vuotiaan miehen elämässä. Epäily oman vammaisen tyttären törkeästä raiskauksesta oli omiaan aiheuttamaan halveksuntaa miestä kohtaan.

Alkuvuodesta uutisoitiin, että rikostaustan tarkistusta suunnitellaan myös vammaisten ja iäkkäiden kanssa työskenteleville. Katso videolta, mitä tämä tarkoittaisi.

Kymppitonnin kärsimyskorvaukset

Oikeus piti miehen 43 päivää kestänyttä tutkintavankeutta, häneen kohdistettuja pakkokeinoja ja kieltoa tavata tytärtään vakavina seurauksina hänen yksityiselämälleen.

– Asiassa on siten osoitettu, että teko on aiheuttanut suurta kärsimystä ja erityisen suurta vahinkoa asianomistajalle, oikeus toteaa julkisessa selosteessa.

Oikeus määräsi rikoksista tuomitun naisohjaajan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen maksamaan 75-vuotiaalle miehelle kärsimyksestä reilut 10 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluista reilut 10 500 euroa.

Suomen lain mukaan syyttömästi vangitut ovat oikeutettuja myös valtion maksamiin korvauksiin. Näitä niin kutsuttuja koppikorvauksia voi hakea Valtiokonttorilta.

Lue myös:

    Uusimmat