Tutkimus väittää: Juokseminen voi olla yhtä tehokas hoito masennukseen kuin lääkkeet

Mitä eroa on masennuksen lääkehoidolla ja psykoterapiahoidolla? 0:49
KATSO MYÖS VIDEO: Kelan tutkijalääkäri kertoo, miten masennuksen lääkehoito ja psykoterapiahoito eroavat toisistaan.

Juokseminen voi olla yhtä tehokas tapa hoitaa masennuksen ja ahdistuksen oireita kuin yleisesti masennuksen hoitoon käytetty masennuslääke Escitalopram, väittää tuore amsterdamilaistutkimus.

Journal of Affective Disorders -alustalla julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 141 potilasta, joilla oli masennus- tai ahdistusdiagnoosi. Heille annettiin mahdollisuus joko syödä SSRI-masennuslääkkeitä tai osallistua ryhmäjuoksuterapiaan 16 viikon ajan.

96 potilasta valitsi juoksuterapian ja 45 masennuslääkkeet.

Masennuslääkeryhmään kuuluneet potilaat saivat tutkimusjakson ajaksi käyttöönsä Escitalopram-lääkkeen, jota käytetään masennuksen ja yleistyneen ahdistuksen hoitoon. Juoksuryhmään kuuluvat osallistuivat kahdesta kolmeen kertaan viikossa 45 minuutin tiiviisti valvottuun ryhmäjuoksuterapiaan.

Vaikka suurin osa tutkimukseen osallistuneista potilaista valitsi juoksuterapian, vain 52 prosenttia heistä piti kiinni heille määrätystä juoksuterapiarutiinista. Lääkkeen valinneista 82 prosenttia otti lääkkeensä tunnollisesti.

Masennuslääkkeet ja juoksuterapia suunnilleen yhtä hyviä masennuksen hoitokeinoja

16-viikkoisen tutkimusjakson lopussa 44 prosenttia molempien ryhmien osallistujista koki masennus- ja ahdistusoireidensa helpottuneen.

Halusimme verrata, kuinka liikunta tai masennuslääkkeet vaikuttavat yleiseen terveyteen, ei vain mielenterveyteen, sanoi johtava tutkija ja Vrijen yliopiston professori Brenda Penninx esitelleessään tutkimusta ECNP-konferenssissa Barcelonassa.

Molemmat interventiot auttoivat masennukseen suunnilleen samoissa määrin, mutta masennuslääkkeillä oli yleensä negatiivisempi vaikutus osallistujien painoon, sykkeen vaihteluun ja verenpaineeseen. Juoksuterapiassa puolestaan osallistujien yleiskunto ja syke paranivat.

Juoksuryhmän haittapuoli oli kuitenkin se, että keskeyttämisprosentti oli paljon korkeampi kuin tutkijat odottivat.

Yksi hyötyy liikunnasta, toinen lääkkeestä, joku molemmista

Tutkijoiden mukaan tutkimus osoittaa, että masennuksen hoidossa on tilaa sekä lääkkeelliselle että muille hoitokeinoille.

Useat masentuneista ja ahdistuneista valitsivat juoksun lääkehoidon sijaan, mutta tutkimus osoitti, että juoksuun voi olla vaikea sitoutua, vaikka sen hyödyt ovat merkittävät, Penninx sanoo.

Hänen mukaansa masennuslääkkeet ovat yleisesti turvallisia ja tehokkaita valtaosalle ihmisistä, mutta joitain mahdollisia sivuvaikutuksia niistä voi aiheutua.

Tiedämme, että masennuksen hoitamatta jättäminen johtaa pahempiin lopputuloksiin, joten masennuslääkkeet ovat hyvä valinta, mutta kaikki potilaat eivät hyödy niistä tai eivät halua ottaa niitä.

Tutkimuksemme osoittaakin, että urheiluterapia voi olla hyvä tai ehkä jopa parempi masennuksenhoitokeino joillekin potilaille.

Myös muut lajit kuin juoksu voisivat hoitaa masennusta

Penninx kertoo Fox Newsille, ettei juoksu suinkaan ole ainoa laji, jolla masennusta voisi hoitaa.

Uskon, että riippumatta siitä, mitä liikuntaa ihminen harrastaa, siitä on hyötyä sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle. Tämä pätee niin kauan kuin liikunnan intensiteetti on minimaalista, se kasvattaa kuntoa ja ihmiset sitoutuvat siihen.

Silti liikuntaa ei tule pitää ihmelääkkeenä. Sekä juoksuterapia- että masennuslääkeryhmissä oli henkilöitä, jotka eivät saaneet hoitovastetta kokeilemastaan hoitokeinosta. Tuloksiamme ei voi tulkita niin, että kaikki masentuneet voivat lopettaa lääkityksensä ja vaihtaa sen juoksemiseen.

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että elämäntapahoitoja, kuten juoksuterapiaa, tulisi harkita paljon enemmän mielenterveyden hoitokeinoina, Penninx lisää.

Hänen mukaansa jokaisen masennuslääkettä käyttävän tulee aina keskustella lääkärin kanssa ennen kuin lopettaa lääkkeen käytön.

Jotkut hyötyvät selvästi masennuslääkkeistä, toiset juoksuterapiasta ja osa voi tarvita molempia toipuakseen masennuksesta, Penninx sanoo Fox Newsille.

Lue myös:

    Uusimmat