Tutkimus: Vain alle puolet ihmisistä voidaan luokitella ilta- tai aamuvirkuiksi

Jako ilta- ja aamuihmisiin saattaa uuden tutkimuksen ansiosta olla historiaa.

Ihmiset on jo pitkään jaoteltu kahtia – ilta- ja aamuvirkkuihin – nukkumistottumustensa perusteella, mutta uuden tutkimuksen mukaan erilaisia nukkujia onkin neljää eri tyyppiä. Se voi selittää, miksi jotkut eivät ole koskaan tunnistaneet itseään sen paremmin aamu- kuin iltaihmiseksikään, kerrotaan Women’s Health Magazinessa.

Tutkimukseen osallistui 130 ihmistä, jotka pitivät viikon ajan kirjaa nukkumistottumuksistaan. Sen jälkeen he viettivät vuorokauden hereillä unilaboratoriossa. Heidän vireystilansa testaamiseksi he täyttivät tuona aikana erilaisia kyselyjä ja lomakkeita.

Lähes puolet ilta- tai aamuvirkkuja

Tutkijat huomasivat, että lähes puolet tutkimukseen osallistuneista olivat joko ilta- tai aamuihmisiä, mutta neljännes tunsi itsensä virkeäksi sekä aamulla että illalla, kun taas 32 prosenttia koki olevansa verrattain väsyneitä koko päivän.

Kävi ilmi, että ne, jotka tuntevat itsensä pirteäksi illalla ja aamulla, kokivat myös olevansa terveempiä kuin jatkuvasti väsyneet. Aamu- ja iltavirkut jäivät näiden kahden ryhmän välimaastoon.

Lue myös:

    Uusimmat