Tutkimus pohjoismaalaisten seksielämästä: Mitä selvisi yli 50-vuotiaista?

Yli 50-vuotiaat ovat yhtä tyytyväisiä seksielämäänsä kuin nuoremmatkin, selviää RFSU:n tuoreesta Kondomittari 2013-tutkimuksesta. Pohjoismaalaisten seksielämään paneutuneen tutkimuksen mukaan joka reilu puolet heistä pitää seksiä yhä tärkeänä osana elämää.

Seksi ei ole 50-vuotiaille kuitenkaan yhtä merkityksellistä kuin nuoremmille ikäryhmille. Siinä missä varttuneempien kohdalla puolet pitää seksiä tärkeänä, nuoremmista ikäryhmistä tätä mieltä on noin kuusi kymmenestä.

Noin joka toinen yli 50-vuotias kertoo olevansa tyytyväinen seksielämäänsä. Tutkimuksen mukaan tyytymättömimpiä seksielämäänsä 50–65-vuotiaiden ikäryhmässä olivat tanskalaiset, joista tyytyväisiä on 45 prosenttia. Suomalaiset viisikymppiset olivat hiukan muita pohjoismaalaisia paremmassa asemassa: heistä 50 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen, kun Ruotsissa ja Norjassa vastaava luku on 49 prosenttia.

Norjalaisilta meillä sen sijaan olisi oppimista parisuhdetaidoissa: heistä 58 prosenttia pitää seksistä puhumista kumppanin kanssa helppona, kun meillä niin ajattelee vain 52 prosenttia.

Seksivalistusta aikuisille

Suurimmaksi kielteisesti seksielämään vaikuttavaksi tekijäksi yli 50-vuotiaat nimeävät terveysongelmat ja sairaudet - niiden negatiivisesta vaikutuksesta kertoi joka kuudes, ja suomalaisista peräti 18 prosenttia. Myös stressi ja huolien kerrottiin häiritsevän seksielämää.

Tutkimuksesta selvisi eräs selkeä seksiin liittyvä pulma: yli 50-vuotiaat kokevat, ettei heitä huomioida seksivalistuksessa. Vain kolme kymmenestä pitää seksistä saatavaa tietoa itselleen merkityksellisenä. Tietoa hankittiin ensisijaisesti netistä, mutta myös lääkärin vastaanotolta: yli 50-vuotiaat hakeutuivat nuorempia mieluummin esimerkiksi gynekologin pakeille.

RFSU:n teettämään Kondomittari 2013-tutkimukseen osallistui yhteensä 4325 15-65-vuotiasta norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta.

Lähde RFSU Kondomittari 2013

Kuvat Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat