Tutkimus: Ihminen luulee tietävänsä enemmän, vaikka jakaisi eteenpäin jutun, jota ei itse ole lukenut

Pidätkö tuttavaasi fiksuna, koska hän jakaa paljon sisältöjä sosiaalisessa mediassa? Hän itsekin saattaa uskoa näin.

Jaatko usein verkossa sisältöä tutuillesi tai seuraajillesi?

Tuoreen tutkimuksen mukaan sisältöjen jakaminen netissä – vaikkei jakaja olisi edes lukenut jutun sisältöä – lisää subjektiivista tietoa (miten paljon henkilö luulee tietävänsä aiheesta). Tämä ei kuitenkaan välttämättä lisää objektiivista tietoa  (kuinka paljon henkilö todella tietää aiheesta), kirjoittaa PsyPost.

Vaikutus oli vahvempi, kun tutkimukseen osallistuneet henkilöt kokivat jakamisen vapaaehtoisena vaihtoehtona, kun jakaminen pystyttiin yhdistämään heihin henkilökohtaisesti ja kun sisältöä jaettiin läheisille ihmisille.

Society for Consumer Psychology -sivustolla julkaistun tutkimuksen mukaan henkilöt, jotka kokivat heidän tietojensa lisääntyneen subjektiivisesti myös käyttäytyivät kuin tietäisivät asiasta enemmän. 

Sisältöjen jakaminen viestii siitä, että henkilö myös tietää asiasta

Sosiaalinen kanssakäyminen muuttaa omaakin käsitystämme siitä, keitä olemme. Identiteettimme rakentuu vuorovaikutukselle toisten kanssa ja yksi tärkeä puoli siitä on informaation jakaminen itsestämme.

Kukaan ei voi tietää kaikkea, mutta yhteiskuntamme toimivuuden kannalta on tärkeä tietää, kuka tietää mitäkin. Tästä tiedosta suuri osa perustuu juuri muiden tiedon jakamisen tarkkailuun – asian jakaminen viestii siitä, että henkilö myös tietää asiasta.

Digitaalisella aikakaudella suuri osa vuorovaikutustilanteistamme tapahtuu kuitenkin sosiaalisessa mediassa, jossa informaatiota voi jakaa, vaikkei oikeastaan tietäisikään asiasta mitään.

Tuore tutkimus pyrkikin selvittämään, voiko tällainen sisältöjen jakaminen kasvattaa subjektiivista tietoa eli sitä, paljonko ihminen uskoo tietävänsä aiheesta, ilman että se oikeasti kasvattaisi myös objektiivista tietoa eli sitä, paljonko henkilö oikeasti tietää aiheesta.

Pelkkä sisällön jakaminen saa ihmisen uskomaan tietonsa lisääntyneen

Tutkija Adrian F. Ward sekä hänen kaksi kollegaansa toteuttivat kaksi pilottikoetta sekä seitsemän pääkoetta tutkiakseen, miten sisältöjen jakaminen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa henkilön subjektiiviseen tietoon jutun sisällöstä.

Pilottivaiheessa tutkimukseen osallistui 98 henkilöä ja päävaiheessa 904 henkilöä.

Tutkimustilanteissa osallistujille esiteltiin erilaisia tekstimateriaaleja, joihin heille annettiin eri tilanteissa joko mahdollisuus jakaa ne sosiaalisessa mediassa tai heitä pyydettiin jakamaan ne sen jälkeen, kuin he olivat lukeneet tekstejä jonkin verran tai sen jälkeen, kun he eivät olleet lukeneet niitä ollenkaan.

Menettelyn jälkeen tutkijat arvioivat osallistujien subjektiivisen tiedon materiaaleista pyytämällä heitä ilmaisemaan oman tietonsa aiheesta verrattuna keskivertoihmisiin. Objektiivinen tieto taas arvioitiin aiheeseen liittyvän monivalintakyselyn avulla.

Pilottitutkimus vahvisti väitteen, että niitä henkilöitä, jotka jakavat tietystä aiheesta sisältöjä sosiaaliseen mediaan, pidetään yleensä myös tietoisempina kyseisestä aihepiiristä.

Tutkimus myös vahvisti, että artikkelin jakaminen verkkoon lisäsi subjektiivista tietoa, muttei objektiivista tietoa.

Subjektiivinen tieto kasvoi enemmän, jos jakaminen tehtiin vapaaehtoisesti ja kun sisältöä jaettiin läheisille ystäville. 

Katso myös: Mitä on viisaus?

Mitä on viisaus? Vieraina Jahti-ohjelman tietäjät 8:40
Huomenta Suomen vieraina Jahti-ohjelman tietäjät.

Lue myös:

    Uusimmat