Tiedä oikeutesi, jos tuot auton Ruotsista: Moni myyjä yrittää vedota tähän seikkaan, mikäli ongelmia ilmenee – älä niele

Käytettyä autoa ostamassa? Tässä vinkit autokaupoille 2:21
Käytettyä autoa ostamassa? Kiinnitä huomioita näihin asioihin, kun tarkastat autoa.

Euroopan kuluttajakeskus on huolissaan siitä, kuinka vähäisillä tiedoilla ja puutteellisin sopimuksin osa kuluttajista solmii kauppoja arvokkaistakin autoista.

Suomalaiset ostavat paljon autoja myös ulkomailta. Euroopan kuluttajakeskuksessa tämä näkyy kasvaneina yhteydenottomäärinä, jotka koskevat erityisesti Ruotsista tuotuja autoja.

Euroopan kuluttajakeskus muistuttaa, että kauppaan sovelletaan Ruotsin kuluttajansuojalakia, joka rajaa myyjän virhevastuun kolmeen vuoteen.

– Suomessa virhevastuun kestoa ei ole rajattu, vaan asiaa tarkastellaan niin sanotun elinkaariajattelun kautta. Mitä kauemmin aikaa sitten ostettu ja mitä enemmän ajettu auto, sitä vähemmästä myyjä enää vastaa, kuluttajakeskus kertoo uutiskirjeessään.

Mitä tulee huomioida, jos aikoo tuoda auton Ruotsista?

Etsi luotettava myyjä. Tarkasta verkkosivut, yhteystiedot ja rekisteröintitiedot esimerkiksi Allabolag-sivustolta.

Onko myyjä MRF:n jäsen? Motorbranchens Riksförbund -liiton jäsenet noudattavat autokaupassa tiettyjä sääntöjä sekä Ruotsin kuluttajariitalautakunta ARN:n ratkaisuja.

Tee kauppa aina kirjallisesti. Mitä suuremmasta summasta on kyse, sitä huolellisemmin kauppa pitäisi tehdä. Jos et ymmärrä kieltä tai sopimusehtoja, älä tee kauppaa.

Mieti millä maksat. Turvallisinta on tehdä kaupat luottokortilla tai kulutusluottorahoituksella, jotta mahdollisessa riitatilanteessa voit hakea rahojasi takaisin.

Viat eivät ole aina myyjän vastuulla. Jos Ruotsista käytettynä ostetussa autossa ilmenee virhe puolen vuoden sisään ostohetkestä, on tänä aikana myyjän vastuulla osoittaa, että auto oli ehjä myyntihetkellä, mikäli tämä aikoo päästä korvausvastuustaan. Tämän jälkeen näyttötaakka kääntyy kuluttajalle.

Miten toimia, jos Ruotsista tuodussa autossa on virhe?

  • Ota yhteyttä myyjään ja kerro mikä on vialla.
  • Pyydä korjaamolta lausunto viasta sekä korjauskustannuksista ja välitä se myyjälle.
  • Älä korjaa tai korjauta autoa itse ennen kuin annat myyjälle mahdollisuuden reagoida asiaan.
  • Auton tuominen Suomeen ei vapauta ruotsalaista myyjää virhevastuusta. Moni kuluttajakeskuksen saama yhteydenotto on koskenut sitä, että myyjä yrittää kiistää vastuunsa sillä verukkeella, että auto on viety maasta pois.
  • Käytetyn auton myyjän virhevastuu on Ruotsissa aina kolme vuotta.
  • Jos asia ei selviä tai etene kuluttajan omalla yhteydenotolla yritykseen eikä Euroopan kuluttajakeskuksen sovittelukeinoin, asian voi lähettää eteenpäin Ruotsin kuluttajariitalautakunnan (ARN) ratkaistavaksi.

Lähde: Euroopan kuluttajakeskus

Lue myös:

    Uusimmat