Käytetystä autosta paljastui vika – miten reklamaatio tehdään?

Käytetty auto vaikutti aluksi hyvältä ja toimivalta, mutta hetken päästä paljastuukin, että kaikki ei ollut niin kuin piti. Auttaako kuluttajavirasto aina?

Autossa havaittu virhe on myyjän vastuulla, kun auto ei vastaa myyjän ostajalle antamia tietoja, tai siinä olisi vika, josta myyjä ei ole tiennyt. Vastuu on myös myyjällä, mikäli hän ei ole kertonut ostajalle auton ominaisuuksista tai käyttöön liittyvistä sekoista tai jos auto on huonommassa kunnossa kuin sen ikä, ajetut kilometrit tai kauppahinta antavat olettaa.

Sen sijaan reklamaatiota ei voida tehdä, jos viasta on kerrottu ennen kaupantekoa tai se johtuu tapaturmasta, huoltamattomuudesta tai auton vääränlaisesta käsittelystä. Reklamaatio ei myöskään ole pätevä mikäli auton vika johtuu tavanomaisesta kulumisesta tai osan oletettavan kestoiän päättymisestä.

Mikäli käytetty auto on ostettu yritykseltä, kuten käytettyjen autojen kaupasta, on ostajalla kuluttajansuojalaki turvanaan. Tällöin valitus on suunnattava myyjälle. Kiistatilanteessa voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kuluttajansuojaa ei ole

Yksityiseltä henkilöltä ostetun auton reklamoinnissa kuluttajansuoja ei ole pätevä, vaan näissä tapauksissa sovelletaan kauppalakia. Koska kuluttajansuoja ei ole ostajan turvana, ei apua voi pyytää kuluttajaneuvonnasta tai yrittää saada kuluttajariitalautakuntaa ratkaisemaan asiaa.

Kuten yritykseltäkin ostetun auton tapauksessa, tulee viasta valittaa ensin auton myyjälle. Mikäli valitus ei johda mihinkään, voi asian viedä käräjäoikeuteen.

Mikäli autossa tai sen osissa on vielä jäljellä tehdastakuuta, voi ostaja vaatia takuuehtojen mukaista vastausta valmistajalta. Tällöin ilmoitus on tehtävä ensin takuun antaneelle taholle ja mahdollisessa kiistatilanteessa turvautua kuluttajaneuvonnan apuun.

Lue myös:

    Uusimmat