Tämä piirre ennustaa pitkää ikää – Tunnistatko itsesi?

Jo viime vuosisadan alussa käynnistyneessä amerikkalaistutkimuksessa selvitettiin pitkän iän salaisuutta. Tuloksista laaditusta kirjasta selviää, millaiset persoonat elävät pisimpään: korkeaan ikään selvinneitä nimittäin yhdistää eräs, kenties yllättäväkin, luonteenpiirre.

Stanfordin yliopiston psykologi Lewis Terman käynnisti vuonna 1921 tutkimuksen pitkän iän salaisuuden selvittämiseksi. Termanin tutkimuksessa seurattiin 1500 vuoden 1910 kieppeillä syntyneen amerikkalaisen elämää kehdosta hautaan. Projekti jatkui kahdeksan vuosikymmentä, jotta tutkijat saisivat selville, mitä yhteistä pitkäikäisiltä löytyy ja mikä puolestaan ajaa ennen aikaiseen hautaan. Vuonna 2011 professorit Howard S. Friedman ja Leslie R. Martin julkaisivat tutkimuksen tuloksia kirjassaan Pitkän iän salaisuus.

Millaiset ihmiset sitten elävät pisimpään? Tutkimuksen valossa parhaat mahdollisuudet on tunnollisilla persoonilla.

Lapset, joiden ominaisuuksiin kuuluivat esimerkiksi harkitsevaisuus, sinnikkyys ja järjestelmällisyys, elivät pidemmän elämän kuin vallattomammat toverinsa. Myös aikuisiässä tunnollisuus oli luonteenpiirteistä paras ennusmerkki pitkästä eliniästä. Esimerkiksi iloisuus tai sosiaalisuus eivät toimineet samanlaisina enteinä. Ja vaikka muitakin yhteisiä nimittäjiä pitkäikäisten välille löytyi, harkitsevaiset ja luotettavat elivät pisimpään.

Kirja esittelee kolme syytä, miksi tunnolliset elävät pidempään.

1. He noudattavat todennäköisemmin sääntöjä, pitävät huolta terveydestään eivätkä ota riskejä esimerkiksi tupakoimalla tai ajamalla autolla ilman turvavöitä. Jos lääkäri kehottaa heitä ottamaan lääkettä, he ottavat jokaisen määrätyn annoksen.

1. Tunnolliset ihmiset sairastuvat muita harvemmin myös sellaisiin sairauksiin, jotka eivät aiheudu huonoista elintavoista. Selityksen tutkijat arvelivat löytyvän mahdollisesti tunnollisten ja ei-tunnollisten ihmisten erilaisesta aivokemiasta.

2. Tutkijoiden mielestä kiinnostavin syy tunnollisten pidempään elinikään on kuitenkin se, että tunnollisen persoonallisuuden omaavat ihmiset päätyvät terveydelle parempiin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin elämänsä aikana.

Monet tutkimukseen osallistuneista kohtasivat elämänsä aikana vaikeuksia, kuten toisen maailmansodan, avioeroja, stressaavia töitä ja uravaihdoksia. Tunnolliset ihmiset osoittivat kuitenkin omaavansa valmiuksia selviytyä haasteista; toisin kuin ne, joilta jämptit ominaisuudet puuttuivat.

Friedmanin ja Martinin mukaan toinen pitkäikäisiä yhdistävä piirre on vahva yhteys muihin ihmisiin ja yhteisöihin, joko esimerkiksi avioliiton tai harrasteiden kautta. Onnellisuus ei osoittautunut pitkän iän salaisuudeksi, mutta sen sijaan tunne siitä, että on tyytyväinen elämäänsä ja saavutuksiinsa, oli olennainen korkean iän saavuttamiseksi.

Lähteet Huffingtonpost.com, www.howardsfriedman.com

Kuvat Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat