Persoonallisuus paljastaa riskin vararikkoon eläkeiässä – nämä luonteenpiirteet saavat ihmisen tyhjentämään säästötilin pikavauhtia

Yhdysvaltalaistutkijat kiinnostuivat siitä, miten ihmisen persoonallisuus vaikuttaa hänen rahankäyttöönsä eläkeiässä. He havaitsivat, että luonne todella on osallisena siinä, kuinka nopeasti ihminen käyttää säästönsä.

Psychology and Aging -tiedelehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että ihmisen persoonallisuus vaikuttaa hänen rahankäyttöönsä myös varttuneemmalla iällä.

Tutkijat kirjoittavat tiedotteessa, että sovinnolliset ja uusille kokemuksille avoimet sekä toisaalta myös neuroottiset ja negatiiviset ihmiset käyttävät todennäköisesti eläkesäästönsä nopeammin loppuun kuin ekstrovertit ja positiiviset ihmiset.

Persoonallisuus määriteltiin Big Five -mallilla

Löydökset perustuvat yli 3600 yhdysvaltalaisesta yli 50-vuotiaasta henkilöstä vuonna 2012 ja 2014 kerättyihin tietoihin. Keski-iältään 70-vuotiaiden osallistujien persoonallisuudesta piirrettiin kuva psykologiassa käytetyn Big Five -mallin avulla.

Big Five -mallin mukaan ihmisen viisi persoonallisuuden piirrettä ovat ekstroversio, neuroottisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus. Kaikilla näillä piirteillä on myös alapiirteitä.

Osallistujien persoonallisuudesta saatu data yhdistettiin heidän verotietoihinsa. Tutkijat käyttivät vain osallistujia, jotka käyttivät rahaa eläke- tai muilta säästötileiltään.

Lisäksi tutkijat tarkastelivat, millainen hallinnan tunne osallistujilla oli taloudellisesta tilanteestaan ja missä määrin he olivat kokeneet positiivisia ja kielteisiä tunteita viimeisen kuukauden aikana.

Tutkijat havaitsivat, että tunnollisuus, ekstroversio, positiiviset tunteet ja hallinnan tunne omasta taloudesta olivat yhteydessä pienempään säästöjen käyttöön. Sen sijaan avoimuus, sovinnollisuus, neuroottisuus ja negatiiviset tunteet saivat ihmisen tyypillisesti käyttämään säästöjään eläkeiässä enemmän.

Tulokset pätivät, vaikka tutkijat ottivat huomioon esimerkiksi osallistujien päätökset jättää perintöä sekä heidän ikänsä, suhdestatuksensa ja asuntolainansa.

Näin tutkija selittää tuloksia

Tutkimuksen kirjoittanut Teksasin teknillisen yliopiston professori Sarah Asebedo tarjoaa Market Watch -sivuston haastattelussa muutaman selityksen tuloksille.

Ensinnäkin neuroottisuus ja negatiiviset tunteet voivat johtaa impulsiiviseen taloudelliseen käyttäytymiseen sekä huonosti ajoitettuihin sijoituspäätöksiin. Sovinnolliset ihmiset ovat puolestaan tyypillisesti lämpimiä, huolehtivia ja sympaattisia ihmisiä, jotka saattavat käyttää rahojaan myös muiden auttamiseen.

Avoimilla ihmisillä puolestaan on taipumus antaa vähemmän arvoa aineellisille hyödykkeille ja enemmän kokemuksille. He kuitenkin osoittavat monesti impulsiivisuutta ja varomatonta rahanhallintakäyttäytymistä, Asebedo selittää.

Lue myös:

    Uusimmat