Suomessa tapahtunut muutos kansantautien vaikutuksessa sairauspoissaoloihin

Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen muuttavat myös suomalaisten kansantauteja 5:22
KATSO MYÖS: Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen muuttavat myös suomalaisten kansantauteja

Suomessa on Kelan mukaan tapahtunut käänne kansantautien vaikutuksessa sairauspoissaoloihin. Kehityksen taustalla ovat muutokset elintavoissa, elinoloissa ja työn luonteessa.

Perinteisten kansansairauksien osuus pitkistä sairauspoissaoloista on uusimpien tietojen mukaan enää kolmasosa vuoden 1970 tasosta.

Kansantauteja ovat Suomessa sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuselinten sairaudet sekä hengityselinten sairaudet.

– Vielä 1970-luvulla sydän- ja verisuonitautien, ruoansulatuselinten ja hengityselinten sairauksien aiheuttamien poissaolojen osuus oli 39 prosenttia alkaneista sairausrahakausista. Nyt niiden osuus on enää 12 prosenttia, Kela kertoo tiedotteessaan.

Myös määrällinen ero on huomattava.

– Vuonna 1970 sydän- ja verisuonitautien, ruoansulatuselinten ja hengityselinten sairauksien vuoksi alkaneita sairauspäivärahakausia oli 168 350. Vuonna 2022 vastaava luku oli enää 36 970.

Sydän- ja verisuonisairauksien puolesta samansuuntainen kehitys toistuu Kelan mukaan työkyvyttömyyseläkkeiden tilastoissa: kyseiset sairaudet ovat yhä harvemmin työkyvyttömyyseläkkeen syy.

Onnistuvatko poliitikot kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa? 9:41
Katso myös: Onnistuvatko poliitikot kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa?

Myös kaupunkien ilmanlaatu vaikuttaa

Kansantautien kato sairauspäivärahatilastoissa kertoo Kelan mukaan elintapojen ja elinolojen muutoksesta.

– Tupakointi on väestötasolla vähentynyt, samoin kovien rasvojen käyttö. Hygieniataso on parantunut, väestö vaurastunut ja esimerkiksi kaupunkien ilmanlaatu kohentunut, Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren listaa tiedotteessa.

– Sairauksia myös onnistutaan ennaltaehkäisemään aiempaa tehokkaammin, ja hoitotavat ovat kehittyneet.

Mielenterveyspoissaolojen määrä kasvussa

Yhteiskunnan muuttumisesta kielii Kelan mukaan sekin, että mielenterveyteen liittyvät poissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti.

Niiden osuus alkaneista sairauspäivärahakausista on kasvanut 23 prosenttiyksikköä vuodesta 1970 vuoteen 2022.

Osin kasvua selittää muutos työn luonteessa, Blomgren arvioi. Siinä missä työ oli aiemmin pitkälti fyysistä, nyt yhä useampi tekee kognitiivisesti kuormittavaa tietotyötä. Se haastaa työssä jaksamista.

– Kaikki mielenterveyden häiriöt eivät kuitenkaan johdu työstä, vaan myös työn ulkopuolisesta kuormituksesta. Kuormitus on kasvanut työn ja ympäröivän yhteiskunnan yhteisvaikutuksesta, eikä ongelmia ratkaista yksin työpaikoilla, Blomgren sanoo.

Helsinkiläinen liikunnanopettaja Vlad, 64, sai sydänkohtauksen kesken tunnin – Kaksi yläasteikäistä pelasti miehen hengen 4:53
Helsinkiläinen liikunnanopettaja Vlad, 64, sai sydänkohtauksen kesken tunnin – kaksi yläasteikäistä pelasti miehen hengen.

Sota Euroopassa voi kuormittaa mieltä

Työn ulkopuolista kuormitusta voivat nykyään aiheuttaa esimerkiksi ahdistus sodasta Euroopassa ja ilmastonmuutoksesta, huoli taloudellisesta pärjäämisestä tai haasteet yhdistää työ- ja perhe-elämä.

–Toisaalta stigma mielenterveyden häiriöiden ympärillä on hälventynyt. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten häpeä saattoi estää hakemasta apua suoraan mielenterveyteen, ja esimerkiksi masennuksesta johtuva poissaolo saatettiin kirjata vaikkapa selkäkivuksi.

Lihavuus ja liikkumattomuus tulevaisuuden riskejä

Lihavuuden yleistyminen ja liikkumattomuus ovat Kelan mukaan huolestuttavia kehityssuuntia, jotka voivat aiheuttaa tulevaisuudessa entistä enemmän sairauspoissaoloja.

Ne lisäävät etenkin tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, mutta vaikuttavat myös sydän- ja verisuonitautien ja mielenterveyden häiriöiden määrään.

Kela myöntää 16–67-vuotiaille sairauspäivärahaa pitkistä sairauspoissaoloista. Korvauksella paikataan poissaolon aiheuttamaa ansionmenetystä silloin, kun poissaolo töistä on kestänyt yli yhdeksän arkipäivää mutta alle vuoden.

Lähde: Kela 

Lue myös:

    Uusimmat