Nuoret miehet aliarvioivat laiskuutensa – istuvat 10,5 tuntia päivässä

Nuoret miehet istuvat suuren osan valveillaoloajastaan. Liikkumista päivään sisältyy kohtuukuormittavalla tasolla keskimäärin tunti.

Nuoret miehet istuvat suuren osan valveillaoloajastaan. Oulun yliopiston Maisa Niemelän tutkimushankkeessa selvitettiin oululaisten kutsuntaikäisten miesten fyysisen aktiivisuuden ja istumisen määrää kyselyillä ja pitkäaikaisella aktiivisuuden mittaamisella. 

Tutkimushankkeen yhteydessä valmistuneen tuoreen pro gradu -tutkielman mukaan nuoret miehet istuvat päivän aikana keskimäärin 10,5 tuntia. Liikkumista päivään sisältyy kohtuukuormittavalla tasolla keskimäärin tunti.

Hankkeen taustalla on ollut nuorten miesten liikkumattomuus, kunnon heikkeneminen ja painonnousu. Työssä tarkasteltiin 149 kutsuntaikäisen nuoren miehen fyysistä aktiivisuutta ja istumisen määrää.

Tulosten mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista miehistä aliarvioi oman istumisensa määrän. Nuoret itse arvioivat istuvansa reilut 8,5 tuntia päivässä, kun aktiivisuusmittarilla mitattuna istumisen määräksi osoittautui keskimäärin 10,5 tuntia.  

Tutkimushankkeessa aiemmin saatujen tulosten mukaan aktiivisuusmittaus kiinnostaa ja motivoi nuoria miehiä liikkumaan. Hankkeessa kehitettiin nuorille miehille älypuhelimella käytettävä aktivointipalvelu, joka sisälsi esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden ja istumisen määrän seurannan rannemittarilla, räätälöityä terveystietoa ja kaupungin nuorten palvelut.

Kaksi kolmesta miehestä kertoi omasta liikkumisestaan saamansa palautteen motivoineen liikkumaan enemmän.

Niemelän pro gradu- tutkielma on osa Oulun yliopiston ja Oulun Diakonissalaitoksen yhdessä Puolustusvoimien, Oulun kaupungin, Virpiniemen liikuntaopiston ja hyvinvointiteknologiayritysten kanssa toteuttamaa MOPO -tutkimus- ja kehittämishanketta. 


Lue myös:

    Uusimmat