Näin äitiys ja työllistyminen vaikuttavat suomalaisnaisten liikkumiseen – myös asuinpaikalla merkitystä

Jenni, 35, kehitti leikkipuistotreenin pienten lasten vanhemmille: ”Siinä saa äiti liikuntaa ja lapsi pääsee jaloittelemaan ja ulkoilemaan!” 1:21
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Jenni kehitti leikkipuistotreenin pienten lasten vanhemmille.

Lasten syntymä sekä asuinpaikan ja työaseman muutos vaikuttavat eri tavoin miesten ja naisten askelmääriin. Suomalaistutkijat huomasivat, että äidiksi tulo vähentää naisten arkiaskeleiden määrää merkittävästi.

Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että elämänmuutokset vaikuttavat ihmisen fyysisen aktiivisuuden määrään. Sukupuolella on merkitystä siinä, kuinka paljon muutokset vähentävät arkiliikuntaa.

Ensimmäisen lapsen syntymä vähentää naisten arkiaskeleiden määrää selvästi. Askelmäärien havaittiin vähenevän myös miehellä, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkittävä. Lasten kasvaessa naisten reippaat askeleet ja pidempikestoiset lenkit lisääntyivät.

– Sekä ensimmäisen että toisen lapsen syntymän myötä aerobisten askelten trendi oli miehillä laskeva. Toisen lapsen syntymän myötä arkiaskeleiden määrä kuitenkin lähti nousuun. Tämä voi kertoa esimerkiksi liikuntaharrastusten vähenemisestä, tutkijatohtori Kasper Salin kertoo tiedotteessa.

Vuonna 2020 brittitutkijat huomasivat, että vanhemmaksi tuleminen vähensi naisten liikuntaa ja aiheutti lihomista. Koska äitiys ei vaikuttanut ruokavalioon, tutkijat arvelivat "vauvakilojen" johtuvan liikunnan vähenemisestä, kun äiti on sidottu kotiin nuorten lastensa kanssa.

Maalla liikutaan vähemmän kuin kaupungissa

Myös asuinpaikka vaikutti ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Kaupungista maaseudulle muuttaminen vähensi naisten askelmäärää, mutta miehillä vastaavaa vaikutusta ei havaittu.

Pysyvästi maaseudulla asuvilla miehillä sekä arkiliikunta että reipas liikunta oli vähäisempää kuin pysyvästi kaupungissa asuvilla.

Ilmiötä voivat selittää esimerkiksi rajalliset mahdollisuudet harrastaa järjestettyä liikuntaa sekä pitkät välimatkat, jotka taitetaan autolla.

Naisten työllistyminen vähensi reippaita askeleita

Tutkijat huomasivat lisäksi, että naisten työllistyminen vähensi heidän ottamiaan reippaita askeleita.

– Työllistyminen rytmittää päivää ja tämä voi vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi erilaisiin aikataulutettuihin harrastuksiin on mahdollista osallistua, Salin sanoo.

Työllistyminen ei kuitenkaan vaikuttanut kokonaisaskelmäärään, sillä töihin meneminen lisäsi arkiaskeleita.

Tutkimukseen osallistui 396 miestä ja 655 naista. Askeleita mitattiin askelmittarilla viikonpäivinä ja viikonlopun päivinä.

Lue uusimmat lifestyle-artikkelit.

Lue myös:

    Uusimmat