Nainen, haluatko elää 90-vuotiaaksi? Sukupuoli vaikuttaa pitkän elämän salaisuuteen

Tuore tutkimus viittaa siihen, että pituus ja paino vaikuttavat naisten elinikään miehiä enemmän.

Pituus ja hoikkuus näyttävät olevan naisten pitkän iän salaisuus. Kypsän 90 vuoden iän tavoittamisen todennäköisyyttä lisää, jos nainen on tavanomaista pidempi, noin 175 senttimetriä, eikä paina kuusikymppisenä paljoa enemmän kuin parikymppisenä.

Miesten kannattaisi puolestaan panostaa liikuntaan. Mitä enemmän mies liikkuu, sitä pidemmän elämän hän todennäköisesti elää. Naisilla eliniän kannalta suotuisin määrä liikuntaa on tunti päivässä.

Sukupuolten väliset erot saattavat selittyä hormoneilla, geeneillä tai elämäntavoilla, hollantilaistutkijat uskovat. Heidän päättelynsä eliniän pituuteen vaikuttavista tekijöistä perustuvat Journal of Epidemiology & Community Health -julkaisussa ilmestyneeseen tutkimukseen.

Sukupuoli vaikuttaa siihen, mikä on terveellistä

Tutkimus alkoi vuonna 1986, jolloin 7807 hollantilaista täyttivät kyselylomakkeen kehon mitoistaan tuolloin, 55–69-vuotiana, ja 20-vuotiaina. Osallistujilta kysyttiin lisäksi heidän fyysisestä aktiivisuudestaan, kuten koiran kävelyttämisestä, puutarhanhoidosta, kodin askareista, kävelystä, pyöräilystä ja urheilusta.

Osallistujia tarkkailtiin siihen asti, kun he olivat täyttäneet 90 vuotta tai kuolleet. Naisista reilu kolmannes ja miehistä noin kuudennes eli 90-vuotiaaksi.

Ikään yltäneet naiset olivat tavanomaista pidempiä, painoivat vähemmän tutkimuksen alkaessa ja kerryttivät vähemmän painoa iän myötä verrattuna heidän painoonsa 20-vuotiaina. Samanlaista yhteyttä ei havaittu miesten kohdalla.

Miesten elinikään vaikutti enemmän liikunnan määrä: yli 90 minuuttia päivittäin liikkuvat miehet elivät 39 prosenttia todennäköisemmin yhdeksänkymppisiksi kuin alle puoli tuntia liikkuvat.

Naisilla liikunnan yhteys elinikään oli vähäisempi. Päivittäinen 30–60 minuutin liikunta oli yhteydessä 21 prosenttia suurempaan todennäköisyyteen elää 90-vuotiaaksi kuin alle 30 minuutin päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Paras mahdollinen määrä liikuntaa eliniän kannalta oli naisten kohdalla tunti päivässä.

Iän myötä kertynyt paino ei ehdoton tuomio 

Löydökset perustuvat havaintotutkimukseen, joten niihin pitää suhtautua varoen. Tieto kehon koosta ja fyysisestä aktiivisuudesta saatiin kyselylomakkeilla, ei objektiivisesti mitattuna, mikä on saattanut vaikuttaa tuloksiin.

Tutkimustuloksia vahvistaa se, että ne perustuvat suureen määrään samanikäisiä ihmisiä. Eliniän pituuteen vaikutti lisäksi se, polttiko henkilö tupakkaa vai ei.

CNN-uutiskanavalle puhunut epidemiologi, Bristolin yliopiston erikoistutkija David Carslake pitää löydöksiä mielenkiintoisina. Ne vihjaavat, että painoindeksi, pituus ja liikunta vaikuttavat eri tavoin naisten ja miesten terveyteen. Carslake ei ollut mukana tutkimuksessa.

Lue myös:

    Uusimmat