Ministeriön työryhmä ei suosittele kilometriverotukseen siirtymistä – Matti Vanhanen väläyttää sitä tulevaisuuden toimena

Polttoaineveron korotus selvästi tehokkain tapa vähentää autoilun päästöjä – tätä mieltä on autoala 10:01
Katso video: Polttoaineveron korotus selvästi tehokkain tapa vähentää autoilun päästöjä – tätä mieltä on autoala.

Matti Vanhanen jatkaa liikenteen kilometriverotukseen siirtymisen edistämistä, vaikka verotusta tutkineen työryhmän mukaan järjestelmään liittyy epävarmuuksia sen toimivuudesta ja luotettavuudesta eikä siihen siirtymiseen ei ole työryhmän mukaan edellytyksiä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoo, että tälle hallituskaudelle on yksiselitteisesti sovittu, ettei polttoaineveroihin tehdä muita korotuksia kuin tehdyt. Liikenteen verotuksen työryhmän esitykset eivät siis tältä osin johda välittömiin johtopäätöksiin.

Sen sijaan ministeriössä käynnistetään Vanhasen mukaan selvitys kilometripohjaisen verotuksen kokeilusta. Hänen mukaansa on luontevaa ajatella, että tulevaisuudessa polttoainelitrojen verottamisesta siirryttäisiin ajettujen kilometrien verottamiseen.

Tänään julkistetussa liikenteen verotusta selvittäneen työryhmän raportissa ei kuitenkaan suositella paikannukseen perustuvaan kilometriverotukseen siirtymistä toistaiseksi.

Työryhmän mukaan kilometriverotuksen vaatimaan järjestelmään liittyy epävarmuuksia sen toimivuudesta ja luotettavuudesta, eikä siihen siirtymiseen ei ole työryhmän mukaan edellytyksiä.

"Tarvitaan syvää yhteiskunnallista keskustelua"

Matti Vanhasen mukaan tarvitaan laajaa keskustelua siitä, millä tavalla liikenteen verotulojen alenemaa tulevina vuosina paikataan.

Työryhmä arvioi, että nykyisillä verotasoilla liikenteen verotulot olisivat vuonna 2030 nimellisesti noin 1,1 miljardia euroa alempana kuin vuonna 2019, mikä tarkoittaisi reaalisesti noin 1,7 miljardin euron vähenemää.

Nykyisellä hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella verotuottojen alenemaa voidaan korvata melko rajallisesti.

– Nyt tarvitaan kyllä aika syvää yhteiskunnallista keskustelua siitä, onko se enää liikenne joka koko tämän verotuoton tuo, vai täytyykö löytää muista verolähteistä korvaavaa tuloa yhteiskunnan menojen kattamiseksi, Vanhanen sanoi työryhmän raportin luovutustilaisuudessa.

Työryhmä: Polttoaineveron korotus tehokkain keino vähentää päästöjä

Liikenteen verotusta selvittänyt työryhmä parantaisi päästöohjauksen tehokkuutta siirtämällä päästöohjauksen painopistettä ajoneuvoveron perusverosta polttoaineveroon.

Työryhmä suosittaa tämän toteuttamista siten, että polttoaineveroa korotettaisiin ja ajoneuvoveron perusveroa alennettaisiin keventämällä sen päästöporrastusta.

Ajoneuvoveron päästöohjaus lievenisi, mutta kokonaisuudessaan verotuksen kautta toteuttava päästöohjaus kasvaisi polttoaineveron veronkorotuksen takia.

– Päästöt vähenisivät, koska polttoainevero vaikuttaa ajoneuvoveroa enemmän kuluttajien polttoaineen kulutusta koskeviin päätöksiin ja käyttäytymisvaikutukset kohdentuvat niihin autoilijoihin, joiden päästövähennyspotentiaali on suurin, raportissa todetaan.

Sähköautojen hankintaan kannustaa työryhmän mukaan paremmin ostohetkellä maksettavan autoveron alentaminen kuin ajoneuvoveron taso, jonka kuluttajat ovat heikommin huomioon auton hankintahetkellä.

Ryhmän mukaan sähköautojen autoveroa voitaisiin alentaa ja ajoneuvoveroa korottaa kannustimien parantamiseksi.

Valtiovarainministeriön työryhmä on tarkastellut, missä määrin päästöjä voitaisiin vähentää eri verojen painopistettä ja verorakennetta muuttamalla ilman, että kotitalouksien verorasitus keskimäärin nousee.

Ajoneuvovero toimii verotulojen paikkaamisessa

Toisaalta työryhmä toteaa, että vaikkei ajoneuvovero ole päästöohjauksessa tehokas ohjauskeino, voi sillä olla merkitystä kuitenkin puhtaasti verotuloja tuottavana fiskaalisena verona. Liikenteen verotulojen arvioidaan laskevan jo lähivuosina merkittävästi etenkin liikenteen sähköistymisen vuoksi.

– Jos liikenteen verotuloista halutaan pitää kiinni, ajoneuvovero ja sen tasakorotus ovat hallinnollisesti tehokkaita ja yksinkertaisia tapoja kerätä verotuloja, raportissa todetaan.

Vuoteen 2025 mennessä liikenteen verotuottojen ennustetaan alenevan nimellisesti noin 0,4 miljardilla eurolla ja reaalisesti noin 0,8 miljardilla eurolla. Työryhmä toteaa, että nykyisellä hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella verotuottojen alenemaa voidaan korvata melko rajallisesti.

Lue myös:

    Uusimmat