Lasten ja nuorten väkivaltarikoksissa hurja kasvu – uhreissa uusi huolestuttava piirre

Poliisin tietoon tulleessa lasten ja nuorten väkivaltarikollisuudessa hurja kasvu ja uhrit ovat yhä vanhempia: "Opettajia, sosiaalityöntekijöitä..." 1:49
Poliisi on huolissaan uusista lasten ja nuorten pahoinpitelyrikollisuustiedoista.

Poliisin tietoon tulleessa lasten ja nuorten tekemässä pahoinpitelyrikollisuusluvuissa on suurta kasvua. Poliisin tallentamat pahoinpitelyrikosilmoitukset ovat kaksinkertaistuneet korona-ajan alusta niin alle 18-vuotiaiden kuin alle 15-vuotiaidenkin keskuudessa. Poliisi pitää tilannetta vakavana.

Poliisissa ilmiön taustalla nähdään muun muassa lasten ja nuorten pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat.

Uutta poliisin mukaan on se, että nuorten pahoinpitelemät uhrit ovat enenevissä määrin aiempaa vanhempia, muun muassa oppilaitosten työntekijöitä.

Tässä tilastoa pahoinpitelyrikosilmoitusten määristä. Sekä alle 18- että alle 15-vuotiaiden osalta määrät ovat noin kaksinkertaistuneet korona-ajan alusta. 

Kun katsotaan 10 vuoden aikajänteellä, kasvu on vielä huomattavasti suurempaa, alle 15-vuotiaiden osalta määrä on noin nelinkertaistunut. 

Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuun alle 18-vuotiaiden vastaava luku on 1513 tapausta. Viime vuonna vastaavana aikana tapauksia oli 1445.

Kolmannes tapauksista oppilaitoksissa tehtyjä pahoinpitelyrikoksia

Poliisin mukaan luvuissa näkyy lasten ja nuorten pahoinvointi. 

– Selittäviä tekijöitä ovat nuorten mielenterveyshäiriöt ja sitten on huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta, ja sitten on oppilaitoksissa tehtyjä pahoinpitelyrikoksia – niitähän on muistaakseni yksi kolmannes kokonaisuudesta, toteaa poliisihallituksen poliisitarkistaja Konsta Arvelin

– Ja mikä sitä nuorten tekemää pahoinpitelyrikollisuutta korostaa on se, että se on useimmiten yleisellä paikalla tehtyä ikätovereihin kohdistunutta, mutta enenevissä määrinkin uhreihin, jotka ovat 20 vuotta tai vanhempia.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Miten sote pelastetaan? Juttuvinkit joonas.lepisto(@)mtv.fi.

Lasten uhrit yhä vanhempia – "opettajia, sosiaalityöntekijöitä"

Uutta poliisin mukaan on siis se, että nuorten pahoinpitelemät uhrit ovat enenevissä määrin 20-vuotiaita tai sitä vanhempia. Aiemmin on ollut tyypillisempää, että uhrit ovat lähellä tekijöiden omaa ikäryhmää.

– Uhreina on siis opettajia, sosiaalityöntekijöitä, ja niin edelleen. 

Toinen yleistyvä ilmiö on tekoväline.

– Teräaseet ovat yhtenä tekotapana ja tekovälineenä selvästi yleistymässä.

Osan rajusta kasvusta voi selittää vajaat 10 vuotta sitten tullut laki, joka laajensi ilmoitusvelvollisuutta niin, että opettajien tulee ilmoittaa poliisille kaikista koulussa tapahtuneesta väkivallasta. 

Mutta mitä tutkimukset sanovat – onko nuorisoväkivalta kasvussa vai ei?

– Meillä ei toistaiseksi ole tutkimustietoa siitä, että miten käyttäytyminen on laaja-alaisemmin muuttunut nuorten keskuudessa, mutta se me tiedetään, että meillä on kasautunut tällaisia nuoria, jotka ovat erittäinkin moniongelmaisia, joilla rikoskäyttäytyminen on aika laajaa ja se väkivaltakäyttäytyminen on hyvinkin laajaa, toteaa kriminologian yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta . 

Tutkijat ovat parhaillaan tutkimassa ilmiön yleisyyttä ja tuloksia on mahdollisesti tulossa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Hallituksen toimenpideohjelma valmistui

Hallitus on linjannut, että nuorisorikollisuuden kasvu katkaistaan ja toimenpideohjelman piti olla valmis viime vuoden lopussa. Nyt se vihdoin on valmis ja ministeri pitää aiheesta mediatilaisuuden torstaina. 

Lue myös:

    Uusimmat