KKV: Operaattoreiden "paha tapa" vaikeuttaa puhelinliittymän kilpailuttamista

Älä osta valokuitukauppiaalta sikaa säkissä 4:43
Älä osta valokuitukauppiaalta sikaa säkissä. Katso videolta vinkit katumuksen välttämiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan operaattoreiden tarjota edullisempaa liittymähintaa vasta sitten, kun numeronsiirtoprosessi kilpailijalle on jo käynnistetty, vaikeuttaa liittymien kilpailuttamista.

Monilla operaattoreilla on niin sanotusti paha tapa antaa kuluttajalle edullisin tarjous vasta siinä vaiheessa, kun asiakas on jo vaihtamassa toisen operaattorin leiriin, ja numeronsiirtoprosessi on käynnistetty.

Usein kuluttaja saakin tässä vaiheessa yhteydenoton omalta operaattoriltaan, joka tarjoaa yhtäkkiä halvempaa hintaa kuin esimerkiksi verkkosivujen hinnoista voisi päätellä ja saattaa myös päihittää kilpailijan tarjouksen, johon kuluttaja on jo tarttunut.

Vaikka nämä henkilökohtaiset tarjoukset voivatkin auttaa kuluttajaa saamaan aidosti edullisemman hinnan ilman operaattorin vaihtamista, vaikeuttaa käytäntö kuluttaja-asiamiehen mukaan liittymien kilpailuttamista, kun tarjous isketään pöytään vasta, kun kuluttaja on pistänyt nimensä kilpailevan operaattorin paperiin.

Vahvaa näyttöä hyödyistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n tuoreessa tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että liittymien kilpailuttaminen on kuluttajalle aidosti hyödyksi.

Meil­lä on vah­vaa näyt­töä sii­tä, että kil­pai­lut­ta­mi­nen hyö­dyt­tää Suo­men pu­he­lin­liit­ty­mä­mark­ki­noil­la myös pas­sii­vi­sia asiak­kai­ta. Ku­lut­ta­jat sääs­tä­vät ra­haa kil­pai­lut­ta­mal­la hyö­dyk­kei­tä, mut­ta kil­pai­lut­ta­mi­sen ylei­syys las­kee myös kes­ki­hin­to­ja ja hyö­dyt­tää näin kaik­kia ku­lut­ta­jia, tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen kertoo KKV:n tiedotteessa.

Pienituloiset kilpailuttavat vähemmän kuin keskituloiset

KKV:n tutkimuksessa tarkasteltiin myös sosioekonomisten tekijöiden ja kilpailutusaktiivisuuden yhteyttä. Tulokset osoittavat, nuorten kilpailuttavan liittymiään iäkkäämpiä enemmän. Lisäksi pieni- ja suurituloiset kilpailuttavat liittymiä vähemmän kuin keskituloiset.

Asiakkaat, jotka kilpailuttavat liittymänsä vuosittain tai useammin, maksavat siitä Suomessa tutkimuksen perusteella keskimäärin 1,34 euroa kuukaudessa vähemmän. Kilpailuttamisesta saa KKV:n mukaan pääsääntöisesti sitä enemmän säästöä mitä kalliimpaa liittymää kilpailuttaa.

– Kil­pai­lut­ta­mi­sen pi­täi­si olla ku­lut­ta­jil­le help­poa ja vai­va­ton­ta. Pu­he­li­no­pe­raat­to­rien käy­tän­nöt ei­vät vain aina tue tätä, kun edul­li­sim­man hin­nan saa usein vas­ta nu­me­ron­siir­to­pro­ses­sin käyn­nis­tä­mi­sel­lä, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa tiedotteessa.

Lue myös:

    Uusimmat