Ikäihmisten yliopisto on avoin kaikille – Opiskelijoina ollut jopa yli 90-vuotiaita

Ikää kertyy, mutta opiskelun into ei laannu? Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa toimiva Ikäihmisten yliopisto voi olla oiva vaihtoehto uuden opiskeluun.

Koulutussuunnittelija Sanna Saari-Salomeri Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopistosta sanoo, että Ikäihmisten yliopisto on opiskelupaikka kaikille, jotka haluavat opiskella läpi eliniän. Ikäihmisten yliopistossa opiskelijoilla ole mitään ala- eikä yläikärajaa, eikä opiskelijoihin kohdistu mitään koulutus- tai työhistoriaan liittyviä kriteereitä.

– Ikäihmisten yliopisto on kaikille avoin. Toiveenamme ja tarkoituksenamme on, että kuka tahansa löytää Ikikseen, Saari-Salomeri sanoo.

Vanhimmat Ikäihmisten yliopiston opiskelijat ovat olleet yli 90-vuotiaita.

– Keskimäärin noin 55 vuotta on opiskelijoidemme alhaisin ikä, ja siihen välille mahtuu 55 - 90-vuotiaita aika paljon.

Eroa Avoimen yliopiston ja Ikäihmisten yliopiston välillä on opintopisteiden suorittamisessa.

– Avoimen yliopiston perustarjonnassa on yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja, josta voi suorittaa opintopisteitä ja opintokokonaisuuksia. Ikäihmisten yliopistossa ei niitä suoriteta ollenkaan, Saari-Salomeri sanoo.

– Opinnot Ikäihmisten yliopistossa suunnitellaan eri tavalla, opiskelijoiden toiveet huomioiden. Keskeinen periaate kuitenkin on, että opetus perustuu tieteeseen ja tutkimuksiin.

Ikäihmisten yliopistossa ei voi opintopistejärjestelmän puuttumisen vuoksi täydentää tai päivittää opintojaan muodollisesti, mutta avoimessa yliopistossa senkin kyllä voi tehdä.

Muuttuva maailma kiehtoo

Ikäihmisten yliopistossa opintojen aiheet vaihtelevat laidasta laitaan, mutta ajan hermolla olevat asiat kiinnostavat opiskelijoita eniten.

– Monesti muuttuva maailma -tyyppiset aiheet ja ajankohtaiset aiheet ovat kiinnostavia. Niitä toivotaan paljon. Viime aikoina esimerkiksi maailman uskontoja ja niiden välisiä kohtaamisia koskevat teemat ovat herättäneet kiinnostusta. Myös taidetta ja taidehistoriaa sekä terveyttä ja hyvinvointia koskevat aiheet ovat opiskelijoiden kestosuosikkeja vuodesta toiseen, Saari-Salomeri sanoo.

– Kaikessa opetuksessa näkyy monitieteisyys, ja aiheita pyritään tarkastelemaan useiden eri tieteenalojen kautta.

Opetusmuotoja monia

Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopisto tarjoaa opetusta yhteistyökumppaneidensa kanssa monessa eri kohteessa, useimmin kumppaneiden tiloissa. Näitä ovat kansalais- ja työväenopistot, vanhainkodit, palvelutalot sekä yhdistykset. Opetusmuotojakin on tarjolla erilaisia: luentosarjoja, seminaareja ja vaikkapa opintopiirejä.

– Luentosarjat ovat monitieteisiä ja ne suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Joissain ryhmissä on muodollisena ja vakiintuneena tapana äänestä, mikä on seuraavan lukuvuoden aihe, ja siitä usein käydäänkin tiukkaa keskustelua.

– Tarjolla on myös seminaareja, joissa käytännössä pienemmissä ryhmissä syvennytään johonkin aiheeseen. Usein ne keskittyvät taiteen tutkimukseen.

– Seminaareissa taidehistoria on vakiinnuttanut asemansa, arkkitehtuuri ja ooppera ovat myös suosittuja, Saari-Salomeri kertoo.

Opintopiirit ovat taas tarkoitettu vielä pienemmille ryhmille opiskelijoita.

– Niissä käytetään tallennettuja materiaaleja, ja ne ovat ääniluentoja tai videoluentoja tai opetusohjelmia, joita kuunnellaan ja sitten keskustellaan, Saari-Salomeri sanoo.

– Opintopiirit ovat mainioita muun muassa vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Näin opinnot on voitu viedä myös niiden ulottuville, jotka eivät enää pääse helposti osallistumaan kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan.

Muita opetusmuotoja Ikäihmisten yliopistossa vat myös ryhmien tekemät opiskeltaviin aiheisiin liittyvät opintoretket. Uutena toimintamuotona on kokeiltu yhteisopetusta yliopiston eri oppiaineiden kanssa.

– Tähän opetukseen osallistuu ikäihmisten yliopiston lisäksi yliopiston opiskelijoita. Tämä on ollut hyvin hedelmällistä, sekä nuorten että ikääntyneempien opiskelijoiden mielestä. Olisikin kiinnostavaa tutkia tämän sukupolvirajat ylittävän opetuksen ja vuorovaikutuksen merkitystä kaikenikäisten oppimiseen.

– Monet opettajakin pitävät ikäihmiselle luennoimisesta ja sanovat sen olevan antoisaa. Luennolla tapahtuva keskustelu on heidän kanssaan usein aika erilaista kuin nuorten opiskelijoiden kanssa.

Ikääntyvillä on myös elämänkokemusta ja uskallusta, ja se tarkoittaa usein uskallusta kysyä ja keskustella.

Mahdolliseksi monelle

Jotta opiskelu olisi mahdollista kaikille, myös pienituloisille, Saari-Salomeri sanoo opintomaksuja pyrittävän pitämään alhaisina. Perinteisen luentosarjan maksu vaihtelee muutamasta kymmenestä eurosta 50-60 euroon per kurssi.

– Helsingin yliopiston ikäihmisten yliopisto toimii yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat kansalais- ja työväenopistot, jotkin vanhainkodit ja palvelutalot. Nämä yhteistyökumppanit itse hinnoittelevat kurssien hinnat. Jokaisessa yhteistyöorganisaatiossa on oma opetuksensa, että jokainen taho määrittelee itse hinnan siinä mielessä.

Ikäihmisten yliopiston toiminta on valtakunnallista. Yliopistot ja kesäyliopistot järjestävät kursseja kautta Suomen.

Kuvat: Colourbox.com

Studio55.fi/Annimari Pasanen

Lue myös:

    Uusimmat