Tutkimus: Huono kuulo voi hoitamattomana vaikuttaa muistiin

Jos huonoa kuuloa ei hoideta, se voi ikäihmisillä lisätä muistiin, ajatteluun, kieleen, havaitsemiseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. Tältä vältytään, kun kuulo korjataan kuulokojeilla.

Tiedot perustuvat lokakuussa julkaistuun ranskalaistutkimukseen, jossa on ensimmäistä kertaa pystytty todistamaan huonon kuulon yhteys ikääntyneiden ihmisten kognitiivisten taitojen ongelmiin. Kuulon heikentyminen on yleisin ikääntymiseen liittyvä terveysongelma. WHO:n mukaan maailmassa on 360 miljoonaa kuulon alenemasta kärsivää.

Kognitiiviset taidot heikkenevät iän myötä. Tutkimuksen mukaan taidot eivät heikkene kuulokojeita käyttävillä nopeammin kuin normaalikuuloisilla ikäihmisillä. Sen sijaan kognitiiviset taidot heikkenevät nopeammin huonokuuloisilla, jotka eivät käytä kuulokojeita.

– Nyt pitää hälytyskellojen soida. Arviolta 75 prosenttia ihmisistä ei vielä tiedosta kuulo-ongelmaansa. Kuulokojeiden käyttäminen estää tiedon prosessointiin liittyvien taitojen heikkenemisen. Käytännössä se tarkoittaa, että huonolla kuulolla on hoitamattomana vaikutusta sosiaalisen elämän kannalta olennaisiin asioihin kuten muistiin, ajatteluun, kieleen ja oppimiseen, luettelee audionomi Vappu Levander.

Tulokset käyvät ilmi Bordeaux’n yliopiston 25 vuotta kestäneestä pitkittäistutkimuksesta, johon on osallistunut 3670 yli 65-vuotiasta. Tutkimusryhmässä oli kuulokojeiden käyttäjiä, normaalikuuloisia ja alentuneesta kuulosta kärsiviä, jotka eivät käyttäneet kuulokojeita. Ranskalaistutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan ikääntymisen yhteyttä aivojen toimintakykyyn. Tutkimustulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä lokakuussa.

Huolehdi älystäsi

Ikäihmisten dementialla ja heikentyneellä kuulolla vaikuttaa olevan yhteyttä toisiinsa. Tähän tulokseen ovat tulleet muutkin tutkimusryhmät. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston vertailututkimuksen mukaan kuulon aleneminen nopeuttaa kognitiivisten taitojen heikentymistä ja mahdollisesti edistää ikääntyvien dementoitumista.

– Kuulokojeiden käyttö helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa. Sosiaalinen kanssakäyminen stimuloi muistia ja ajattelua, kun havainnoimme mitä ympärillä tapahtuu ja pidämme kielellisiä taitoja yllä. Silloin kun kognitiivinen suorituskyky alkaa kuihtua, vaarana on eristäytyminen muista ihmisistä, Levander avaa noidankehää.

Aivan suoran yhteyden osoittaminen dementiaan on vaikeaselkoisempaa. Yksi näkökulma on, että kuulon alenemaan liittyvä kognitiivisten taitojen heikentyminen vahvistavaa Alzheimerista johtuvaa taantumista, mikä jossakin vaiheessa johtaa dementiadiagnoosiin.

Kuulokojeiden teknologia pitkän kehitystyön tulos

Aivot muuntavat äänen merkityksiksi. Kun kuulo vahingoittuu tai heikkenee, äänisignaali muuttuu, jolloin aivojen on työskenneltävä enemmän puuttuvien äänisignaalien täydentämiseksi.

– Taustamelun keskellä toisten puheesta selvää saaminen ja sen ymmärtäminen on vaikeaa. Se rasittaa psyykkisesti. Koska keskustelu on työlästä, huonokuuloinen vetäytyy omiin oloihinsa. Sosiaalinen eristäytyminen ja sitä seuraava masennus on jo pitkään tunnistettu riskitekijöiksi dementialle ja Alzheimerin taudille, Levander sanoo.

– Ei kannata viivytellä, jos epäilee kuulon heikentyneen. Moni lykkää hoitoon hakeutumista jopa 7–10 vuotta. Hoitamattomana alentunut kuulo sekoittaa ihmisten elämää. Tilanne ei parane kieltämällä ongelman olemassaolon.

Lähde: Oticon

Otsikkoa korjattu 13.1. kello 11:20: Tarkennettu, että hoitamaton huono kuulo voi vaikuttaa muistiin. 

Lue myös:

    Uusimmat