Helsinkiläismies vaatii korvauksia sekä EU:n tai Suomen ja koronarokotevalmistajien väliset ostosopimukset näytille oikeuteen – valtio kiistää syrjinnän

Suomen valtion koronapassista oikeuteen haastanut helsinkiläismies vaatii koronarokotevalmistajien kanssa tehtyjä sopimuksia nähtäväkseen. Editiovaatimus sopimuksen saamiseksi näytöksi oikeudenkäyntiin on jätetty valtiolle keväällä.

Fazer-kahvila eväsi helsinkiläiseltä Mika Vauhkalalta pääsyn aamiaiselle joulukuussa 2021, koska tällä ei ollut koronapassia. Nyt mies vaatii oikeudessa Fazer Ravintolat Oy:ta ja koronasääntelystä vastannutta Suomen valtiota vastuuseen syrjinnästä ja ihmisoikeuksiensa rikkomisesta.

– Haemme asiakirjoista tietoja EU:n tai Suomen valtion ja eri koronarokotevalmistajien välisistä sopimuksista tietoa siitä, asettiko EU tai Suomen valtio jotakin erityisiä vaatimuksia koronarokotteiden toimivuudelle tai hyödyllisyydelle covid-19:n sairastamisen tai leviämisen ehkäisyssä, Vauhkala kertaa valtiolle jätetyn editiovaatimuksen sisältöä MTV Uutisille.

Vauhkala täsmentää, että koronarokotteita mainostettiin kansalaisille kaikenlaisilla tehokkuusväitteillä ja nyt hän haluaa nähdä mitä EU tai Suomi ovat niiltä edellyttäneet ja mitä rokotevalmistajat ovat niille luvanneet.

– Yksi pääpointtini oikeudenkäynnissä on se, että tieteellisen näytön perusteella rokotteet eivät estäneet taudin saamista tai leviämistä, Vauhkala toteaa.

– Siksi haluamme nähdä sopimuksista, oliko siellä virallisia lupauksia asiasta. Jos ei ollut, olisi erikoista, että EU tai valtio olisi tehnyt ostosopimuksia rokotteista. Jos lupauksia löytyi, se on taas ristiriidassa tieteellisen näytön kanssa.

Perusoikeuksien rajoittamista

Vauhkala muistuttaa, että koronapassin käyttöönotto rajoitti kansalaisten perusoikeuksia. Hänen mukaansa valtion toimenpiteet koronan ehkäisemiseksi olivat liioiteltuja, ylimitoitettuja ja yksilön perusoikeuksia tarpeettomasti rikkovia.

EU:n tai Suomen valtion ja koronarokotevalmistajien välisten sopimusten lisäksi Vauhkala vaatii valtiolta lääketieteellisiä selvityksiä, joihin  väliaikaisesti 2021–2022 voimassa ollut koronapassilainsäädäntö perustui. 

MTV Uutiset on nähnyt editiovaatimuksen, jonka Vauhkala kertoo toimittaneensa valtiolle.

– Pyydetyillä tiedoilla on merkitystä näyttönä, sillä oikeudenkäynnissä on osaltaan kyse siitä, olisiko valtion viranomaisten pitänyt olla tietoisia joulukuussa 2021 siitä tiedeyhteisössä tuolloin laajalti vallinneesta tieteellisestä tiedosta, että koronapassin käyttö ei ehkäissyt covid-19:n leviämistä merkittävissä määrin tai jopa lainkaan, vaatimuksen perusteluihin on kirjoitettu.

Vauhkala alleviivaa, että eduskuntakäsittelyssä koronapassilaki hyväksyttiin vain sillä perusteella, että sen käyttöönotosta olisi hyötyä koronan leviämisen ehkäisyssä.

– EU:n tai Suomen valtion ja koronarokotevalmistajien välinen sopimus on tärkeä, että rokotteita on annettu pelkästään Euroopassa satoja miljoonia ja lisäksi ihmisten perusoikeuksia rajoitettiin vahvasti, jos henkilö ei ottanut rokotetta, Vauhkala kiteyttää.

– Nyt pyydämme sitä dataa, joka on meidän veronmaksajien ja kansalaisten nimissä valtioiden tai EU:n ja rokotevalmistajien välillä.

Valtio kiistää syrjinnän

Helsingin käräjäoikeus järjesti koronapassiasiasta valmisteluistunnon kesäkuun alussa. Kirjallisen aineiston puuttumisen takia istunto päätettiin tuolloin kuitenkin nopeasti ja uusi valmisteluistunto asiasta on tarkoitus järjestää 19. lokakuuta.

Vauhkalan tietojen mukaan kukaan toinen maailmassa ei ole haastanut valtiota oikeuteen koronapassiasiassa.

Vauhkala vaatii Fazerilta ja Suomen valtiolta yhteensä 20 000 euron vahingonkorvauksia. Hän vetoaa yhdenvertaisuuslakiin, ja väittää kahvilan evänneen hänen oikeutensa ruokailuun olettamalla, että hän on vaaraksi muille asiakkaille ja henkilökunnalle. Miehen mukaan tällaiset terveysoletukset eivät oikeuta syrjintään.

Fazer Ravintolat Oy kiistää kanteen ja pyytää sen hylkäämistä. Fazer puolustautuu sillä, että noudatti vain lakia, jonka sisältöön sillä ei ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa.

Suomen valtio pyytää niin ikään oikeutta hylkäämään kanteen perusteettomana. Valtion mukaan se ei ole syyllistynyt syrjintään eikä ihmisoikeusloukkauksiin, eikä kanteen taustalla ole edes yksittäisen kansalaisen henkilökohtaiset "kärsimykset" vaan koronapassin vastustamista varten perustettu Me Kansalaiset ry.

Lue myös:

    Uusimmat