Avi moittii: Autismitutkimuksiin saa jonottaa yli 10 kuukautta

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen vaativan hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ei ole riittävää, Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) linjasi valvontapäätöksessään.

Avin mukaan hyvinvointialueella ei ole riittävää palvelua tai kuntoutusta lasten ja nuorten vaikeisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Avin selvitysten mukaan hyvinvointialueella ei ole saatavissa riittävää palvelua tai kuntoutusta lasten ja nuorten vaikeisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin. Jonotus autismikirjon häiriön tutkimuksiin kesti selvityksen mukaan yli 10 kuukautta.

Avi totesi päätöksessään, että lasten ja nuorten neuropsykiatrinen diagnostiikka ja hoito ovat jakautuneet hyvinvointialueella monelle toimijalle eikä organisaatiossa ole riittävästi resursoitua hoitoa ja kuntoutusta tarjoavaa palveluyksikköä vaikeasti neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille. Avin mukaan järjestämisvelvollisuuden laiminlyönti aiheuttaa vaikeista neuropsykiatrisista oireista kärsiville lapsille ja nuorille kohtuutonta palvelujen vajetta ja viivästymistä.

Avin mukaan hyvinvointialueen on suunniteltava ja toteutettava sosiaali- ja terveydenhuolto sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisena kuin asiakkaiden tarve edellyttää.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on selvityksen mukaan perusteilla työryhmä, joka muun muassa tekee ehdotuksen potilaita paremmin palvelevasta järjestelmästä. Avi pyytää hyvinvointialueelta selvitystä 31.1.2025 mennessä muun muassa työryhmän toiminnan tuloksista.

Asia tuli avin päätöksen mukaan vireille kanteluasian selvittämisen yhteydessä.

Katso yllä oleva video: Useat hyvinvointialueet eivät selviä säästötavoitteistaan, sanoo Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila.

Lue myös:

    Uusimmat