Näillä kriteereillä suomalaiset valitsevat ruokaostoksensa – hinta-laatusuhde tärkein, nuoret arvostavat helppoutta

aop talous kulutus
Mauri Ratilainen / Valokuvaaja / All Over Press

Suomalaiselle hyvä hinta-laatusuhde on tärkein tekijä päivittäin ruokakaupassa tehtävissä valinnoissa, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Näin oli kaikissa tulo- ja koulutusryhmissä.

Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, millaisia asioita eri väestöryhmiin kuuluvat aikuiset pitävät tärkeinä tehdessään päivittäisiä ruokavalintoja.

Nuorille aikuisille ruoan hankkimisen ja valmistamisen helppous ja nopeus sekä ruoan tuoma mielihyvä ovat tärkeämpiä kuin vanhemmille ikäryhmille.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtorin ja akatemiatutkijan Hanna Konttisen mukaan taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä.

Nuoremmissa ikäryhmissä koettu stressi on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, mikä voi näkyä siinä, että ruokaa käytetään tunteiden ja stressin säätelyyn.

–  Onhan sitäkin näkynyt, että ruoasta on tullut myös sosiaalinen ajanviettotapa, että tehdään yhdessä ruokaa ja syödään sitä, kertoo Konttinen.

Eettisyys oli muita tärkeämpää vanhemmille ikäryhmille

Tutkimuksessa nousi esiin, että vanhemmat ikäryhmät pitivät ruoan eettisyyttä nuoria ikäryhmiä tärkeämpänä.

Kyselyssä eettisyyden alle meni esimerkiksi kysymys siitä, kuinka tärkeää ruoan kotimaisuus on vastaajalle.

Konttisen mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa on näkynyt, että ympäristöön liittyvät arvot olisivat nuorille keskimäärin tärkeämpiä kuin muille ikäryhmille.

–  Eettisyyden merkitys kasvoi, kun joku kotitalouden jäsenistä noudatti kasvisruokavaliota tai vältti punaista lihaa, sanoo Konttinen.

Matalammin koulutetut ja pienempituloiset arvostivat ruoan edullisuutta ja tuttuutta enemmän kuin parempituloiset ja korkeasti koulutetut vastaajat.

Tutkimuksessa kysyttiin koko kotitalouden käytössä olevia tuloja.

Ruoan tuttuus ja hinta korostuvat miehillä naisia enemmän

Kun eri motiivien keskinäinen järjestys otettiin huomioon, selvisi, että miehet pitävät ruoan tuttuutta ja hintaa suhteellisesti tärkeämpänä kuin naiset.

Miesten ja naisten ero saatiin esille vertaamalla, mille kriteereille vastaaja asetti enemmän painoarvoa muihin kriteereihin verrattuna, koska keskimäärin naiset asettivat kaikki kriteerit miehiä tärkeämmäksi.

Konttisen mukaan ilmiötä voi selittää se, että naiset ovat edelleen keskimäärin enemmän vastuussa perheiden ruoanlaitosta ja ruoanhankinnasta.

–  Siinä valossa on ymmärrettävää, että naiset keskimäärin arvioivat kaikki motiivit tärkeämmiksi, sanoo Konttinen.

Konttisen mukaan naisiin kohdistuu myös enemmän kehoon liittyviä paineita.

"Oleellista on, että ruoanlaitto on kätevää"

Konttisen mukaan on tärkeää huomioida myös muut arkielämässä tärkeät ruoanvalintakriteerit sekä väestöryhmien väliset erot, jos halutaan pysyviä ruokavaliomuutoksia ekologisempaan ja terveellisempään suuntaan.

–  Meillä kuitenkin arkielämä pyörii, jolloin on oleellista, että ruoanlaitto ja ruoan hankkiminen on kätevää, kuvailee Konttinen.

Tutkimuksen johtopäätösten mukaan edullinen hinta ja tuttuus voivat helpottaa ekologisesti kestäviä ja terveellisiä ruokavalintoja matalammin koulutetuilla ja pienituloisilla.

Konttisen mukaan työpaikka- ja kouluruokailussa voisi päästä kätevästi kokeilemaan erilaisia kasvisruokia, jolloin ne tulisivat ihmisille vähitellen tutuiksi.

Ekologisen ja terveellisen ruokavalion voi Konttisen mukaan tarkoittaa eri asioita muista mieltymyksistä ja reunaehdoista riippuen.

Tutkimus perustuu noin 10 800 S-ryhmän asiakasomistajan vastauksiin. Tutkimuksen osallistujat täyttivät verkkokyselyn, jossa tiedusteltiin muun muassa taustatietoja, kuten ikää, sukupuolta ja tulotasoa, sekä ruokaan liittyviä motiiveja.

Lue myös:

    Parhaat ruokaohjelmat

    • masterchef2 (002)
      MasterChef Suomi

      MasterChef-keittiön valtaavat amatöörikokit! Satojen hakijoiden joukosta valitut, Suomen parhaat kotikokkaajat havittelevat liekinkuumaa MasterChef Suomi -arvonimeä ja 10.000 euron rahapalkintoa. Riittävätkö taidot kelloa vastaan kokatessa miellyttämään tuomaristoa? Uudella kaudella Kape Aihisen seuraksi tuomarikolmikkoon liittyy kaksi huippukokkia, Henri Alén sekä vaikuttavan kansainvälisen uran luonut Helena Puolakka.