Yltyikö keskustelu riidaksi? Tämä pieni teko helpottaa oloa – vielä seuraavanakin päivänä

Halaaminen on todellakin terveellistä, vahvistaa tuore tutkimus.

VIDEO: Parisuhteessa oleva nainen maksaa miehelle, jotta saa kaipaamaansa läheisyyttä.

Yhdysvaltalaisen Carnegie Mellon -yliopiston tutkimus todistaa, että halaaminen edistää hyvinvointia ja liennyttää riitoja niin parisuhteissa kuin ei-romanttisissa suhteissa.

PLOS ONE -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 404 aikuiselta kysyttiin 14 peräkkäisen päivän ajan heidän päivän aikana kokemistaan ikävistä ihmissuhdekonflikteista, saamistaan halauksista ja niiden aiheuttamista tunteista.

Tulosten mukaan saaduilla halauksilla oli varsin myönteisiä vaikutuksia ihmissuhteen kannalta: halaaminen näytti pienentävän riidan jälkeisiä ikäviä tunteita ja vaikutus jatkui vielä seuraavanakin päivänä.

Halaamisen myönteiset vaikutukset olivat samanlaiset niin miehillä kuin naisilla. Ihmissuhteen laatukaan ei näyttänyt vaikuttavan halaamisen tehoon: syleily tehosi samankaltaisesti riippumatta siitä, olivatko halaajat aviopareja, sukulaisia tai ystäviä.

Halaaminen voi vähentää psykologista stressiä

Tutkijat olettavatkin, että halaaminen vähentää riitelyn aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. On mahdollista, että hellä kosketus rauhoittaa hermoja ja vähentää psykologista stressiä. Psykologinen stressi voi aiheuttaa ahdistuneisuutta, vainoharhaisuutta ja masennusta.

– Ihmisten välinen kosketus on yhdistetty lisääntyneeseen turvallisuuden tunteeseen, kumppanilta saatuun tukeen, läheisen suhteen syvenemiseen, suurempaan tyytyväisyyteen parisuhteessa sekä kykyyn ratkaista konfliktit helpommin, selittää tutkimusta tehnyt Michael MurphyDaily Mailin mukaan.

Vaikka mekanismi halaamisen ja siitä aiheutuvien myönteisten tuntemusten välillä on epäselvä ja vaatii lisätutkimuksia, lienee turvallista sanoa, että läheisen halaaminen todella kannattaa.

Lue myös:

    Uusimmat