Uuvuttaako työ, muttet tiedä miksi? Psykologi neuvoo tarkastelemaan kuutta asiaa

80-luvulla syntyneitä yhdistää uupumus, ahdistus ja huoli tulevasta 9:26
KATSO MYÖS: 80-luvulla syntyneitä yhdistää uupumus, ahdistus ja huoli tulevasta.

Työuupumuksen syyt kumpuavat useilta eri osa-alueilta, jotka ruokkivat stressiä ja lisäävät tyytymättömyyttä työhön.

Oletko työuupumuksen partaalla, muttet osaa täysin sanoa, mikä sinua konkreettisesti uuvuttaa?

CNBC:n haastatteleman sosiaalipsykologi Christina Maslachin mukaan uupumus saattaa kummuta sekä työstä että sinusta itsestäsi.

– Sinun on todella tarkasteltava suhdetta työhön, mikä tarkoittaa, että tarkastellaan sekä työtä että henkilöä. Se ei todellakaan ole vain työntekijä, joka joutuu tekemään muutoksia, Maslach toteaa.

Maslachin mukaan työuupumus ei "parane" pelkästään olemalla poissa töistä tai aloittamalla jonkin tietoisen aamurutiinin. Kyse on ennemminkin siitä, että löydetään parempi vastaavuus sen välille, mitä työsi vaatii sinulta ja mitä työkaluja sinulla on työtehtäviesti toteuttamiseen.

Maslach tunnisti kirjassaan The Burnout Challenge: Managing People’s Relationships with Their Job yhdessä organisaatiopsykologi Michael P. Leiterin kanssa kuusi työn osa-aluetta, joiden tulisi vastata työntekijän standardeja. Muussa tapauksessa riski stressin kertymiselle ja potentiaaliselle työuupumukselle kasvaa.

1. Työmäärä

Maslachin mukaan voi olla äärimmäisen hankalaa tavoittaa korkeita vaatimuksia työn määrästä, jos resurssit ovat huonot.

Työtä tukevien työkalujen, kuten ajan, ihmisten, laitteiden tai tiedon puute voi vaikuttaa kykyysi tehdä työsi haluamallasi tavalla.

2. Hallinta

Itsenäisyys, harkintavalta sekä kyky tehdä valintoja työpaikalla ovat tarpeellisia, jotta voit tuntea tekeväsi työsi hyvin, toteaa Maslach.

– Ihmiset valittavat usein hallinnan puutteesta, siitä, että heille kerrotaan mitä tehdä, Maslach sanoo.

3. Palkkio

Työstä saatu palkka ja etuudet voivat vaikuttaa myös tunteisiisi koko työtä kohtaan. Palkkiot eivät kuitenkaan rajoitu vain taloudelliseen kompensaatioon.

– Usein se on sosiaalista tunnustusta, että ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, mitä olet tehnyt, ja kertovat siitä sinulle, Maslach selittää.

Jos työskentelet ahkerasti, muttet saa siitä minkäänlaista positiivista palautetta tai tunnustusta, tunnet todennäköisesti olosi epäoikeutetuksi.

4. Yhteisö

Harva tekee töitä täysin yksin, jolloin työhön vaikuttaa myös ympäröivä yhteisö: työkaverit, esihenkilöt, sidosryhmäläiset – kaikki kenen kanssa olet tekemisissä töiden kautta.

Ilman molemminpuolista kunnioitusta, luottamusta ja tukea tiimissäsi mukavaakin työtä voi alkaa vihata.

5. Oikeudenmukaisuus

Sääntöjen ja käytäntöjen tulee tuntua tasa-arvoisilta työympäristössä. Muutoin ne voivat aiheuttaa kaunaa. Maslachin mukaan sinun on uskottava, että sinulla on yhtäläiset mahdollisuudet saada ylennyksiä ja yhtä paljon mahdollisuuksia kuin muulla tiimilläsi.

– Syrjintä elää siellä, missä ei ole oikeudenmukaisuutta. Näissä paikoissa lasikatot ovat olemassa, Maslach toteaa.

6. Arvot

Irtisanoudut todennäköisemmin työpaikastasi, jos työ ei ole samassa linjassa moraalisten arvojesi kanssa.

Työskentely yrityksessä tai organisaatiossa, jossa on eettisiä ristiriitoja, voi estää sinua tuntemasta innostusta tekemästäsi, Maslach toteaa.

Mitä tehdä, jos jollain osa-alueella on ongelmia?

Jos yksi tai useampi näistä alueista tuntuu olevan epätasapainossa, Maslach rohkaisee vaihtamaan näkökulmaa "minusta" "meihin". On todennäköistä, että myös muut ihmiset, joiden kanssa työskentelet, ovat samanlaisen ongelman edessä.

Voisi olla hyödyllistä keskustella kollegoiden kanssa huolenaiheista, joita itse koet. Yhteisesti koettuja ongelmakohtia voisi sitten käsitellä esimerkiksi tiimipalaverissa ja pohtia yhdessä, mitä muutoksia voitaisiin toteuttaa. 

Maslachin mukaan se, että olet itse mukana tuomassa ratkaisua ongelmiin on olennaista, jotta suhteesi työhösi paranee.

– Burnout on vastaus krooniseen työstressiin. Et voi vain kertoa ihmisille, kuinka selviytyä stressistä, vaan itse asiassa hallita stressin lähteitä paremmin, jotta ihmisillä ei edes ole vaikeuksia selviytyä stressistä, Maslach summaa.

Katso myös: Quiet quitting on noussut ilmiöksi –tästä "hiljaisessa irtisanoutumisessa" on kyse.

Quiet quitting on noussut ilmiöksi –tästä"hiljaisessa irtisanoutumisessa"on kyse 0:51
Moni hivuttautuu jatkuvasti kohti irtisanoutumista tajuamatta sitä edes itse. "Quiet quitting", suomeksi siis "hiljalleen tapahtuva irtisanoutuminen", on noussut ilmiöksi.

Lähde: CNBC

Lue myös:

    Uusimmat