Tutkimus löysi helpotuksen ikääntymisestä johtuvaan muistin heikkenemiseen: "Yksinkertainen ja edullinen keino"

Syöminen ja alkoholinkäyttö stressinhallinnan keinoina – THL:n tutkimus nostaa esille ikävät seuraukset 4:17
KATSO MYÖS VIDEO: THL selvitti suomalaisten stressisyömistä ja -juomista. Vieraileva tutkija Elena Rosenqvist kertoo, mihin tapa johtaa.

Ikääntymiseen liittyvää muistinmenetystä voi lievittää säännöllisellä monivitamiinin syönnillä, kertoo tuore tutkimus.

American Journal of Clinical Nutrition -julkaisussa keskiviikkona julkaistun COSMOS-tutkimuksen mukaan päivittäisellä monivitamiinivalmisteen käytöllä voisi mahdollisesti lievittää ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten kykyjen heikkenemistä.

– Kognitiivinen ikääntyminen on yksi merkittävimmistä terveyshaasteista vanhenevilla ihmisillä, mutta tämän tutkimuksen mukaan haasteeseen voisi olla yksinkertainen ja edullinen keino, jolla hidastaa muistin rappeutumista, tutkimuksen johtaja lääkäri Adam Brickman sanoo.

Columbian yliopiston neuropsykologian professorin johtama tutkimustiimi analysoi 3562 ikääntynyttä ihmistä, jotka saivat joko monivitamiinivalmistetta tai plaseboa käyttöonsä, kertoo New York Post.

60-vuotiaita tai sitä vanhempia osallistujia seurattiin yhteensä kolmen vuoden ajan. Osallistujille tehtiin vuosittain kognitiivinen arviointi, jolla määritettiin, kuinka ravintolisät tai niiden puute vaikutti hippokampukseen, joka on muistista vastaava aivoalue. Ikääntymisen tiedetään vaikuttavan hippokampukseen.

Kun monivitamiinia saanutta ryhmää verrattiin ryhmään, joka sai tutkimuksen ajan plaseboa, huomattiin, että monivitamiini-ryhmä suoriutui muistitestistä plasebo-ryhmää paremmin jo ensimmäisen tutkimusvuoden jälkeen. Tulokset pysyivät vitamiiniryhmällä plasebo-ryhmää parempina läpi koko kolmivuotisen tutkimusjakson.

Säännöllinen monivitamiinin käyttö ehkäisi muistin heikkenemistä noin kolmen vuoden edestä

Monivitamiinin arvioitiin parantavan muistia suunnilleen kolmen vuoden aikana tapahtuvaa muistin heikkenemistä vastaavan määrän.

– Tutkimuksemme osoittaa, että ikääntyvät aivot voivat olla paljon herkempiä ravinnon vaikutuksille kuin on aiemmin ymmärretty, sanoo lääkäri Lok-Kin Yeung tutkimusryhmästä.

Ravintolisällä oli suurempi vaikutus niihin, joilla oli taustalla jokin sydän- ja verisuonitauti, mutta sitä, miksi näin oli, tutkijat eivät osaa selittää.

– Siitä on olemassa todisteita, että sydän- ja verisuonitautia sairastavilla voi olla matalammat mikroravintoarvot, joita monivitamiinivalmiste voi korjata. Emme silti osaa selittää, miksi ravintolisän vaikutus on voimakkaampi tässä ryhmässä, Brickman sanoo.

Jo kaksi tutkimusta puhuu monivitamiinivalmisteiden puolesta

Viimeisimmät havainnot vahvistavat viime vuoden COSMOS-MIND-tutkimuksen tuloksia. Siinä oli mukana yli 2000 ikääntynyttä. Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden kognitiossa, muistissa ja huomiokyvyssä tapahtui yleistä paranemista monivitamiinivalmisteiden ansiosta.

– Se, että jo kahdesta COSMOS-satunnaistutkimuksesta on saatu vastaava tulos siitä, että päivittäinen monivitamiiniannos parantaa muistia, on merkittävää, sanoo tutkimuksen toinen kirjoittaja, lääkäri JoAnn Manson.

 – Vaikuttaa siltä, että monivitamiinivalmisteet voivat tarjota turvallisen, saavutettavan ja edullisen lähestymistavan kognitiivisen terveyden suojaamiseen vanhemmilla aikuisilla.

Lue myös:

    Uusimmat