Tutkimus: Kohonnut rintasyövän riski voi säilyä vuosia synnytyksen jälkeen

0:41

Tuore tutkimus kertoo, että rintasyövän riski kohoaa synnyttämisen jälkeen. Riski on väliaikaisesti korkeimmillaan, kun synnytyksestä on kulunut viisi vuotta. Riski on koholla vielä 23 vuotta lapsen saamisen jälkeen, mutta sen jälkeen lasten hankinta näyttäisikin suojaavan naista rintasyövältä. Lisää tutkimusta tarvitaan.

Synnyttäneillä naisilla saattaa olla lapsettomia naisia suurempi riski sairastua rintasyöpään. Tuore Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että riskitaso voi olla koholla jopa 23 vuotta viimeisimmän synnytyksen jälkeen.

– Huomasimme, että riski näytti olevan korkeimmillaan viisi vuotta synnytyksen jälkeen. Sen jälkeen se alkoi laskea asteittain ajan kuluessa, kertoo tutkimuksen tekoon osallistunut Hazel Nichols, epidemiologian laitoksen apulaisprofessori Pohjois-Carolinan yliopistosta.

Tutkimuksen mukaan tilanne muuttuu 23. vuoden jälkeen. Sen jälkeen synnytys näyttäisikin suojaavan rintasyövältä.

Ei kovin suurta vaaraa

Asiantuntijoiden mukaan ei kuitenkaan ole syytä huoleen. Riski sairastua on heidän mukaansa pieni.

Tutkimukseen osallistui alle 55-vuotiaita naisia. Sen ikäisillä on Nicholsin mukaan yleisesti ottaen pieni riski sairastua rintasyöpään.

– Riski on korkeimmillaan viiden vuoden kuluttua synnytyksestä, mutta kyseessä on erittäin pieni lisäys rintasyöpädiagnoosin saaneiden naisten kokonaismäärään.

Nichols antaa tästä esimerkin. Mikäli tutkimukseen osallistuneita naisia alettaisiin tarkkailla heidän ollessaan 40-vuotiaita ja tarkkailua jatkettaisiin seuraavat 10 vuotta, kunnes naiset olisivat 50-vuotiaita, olisivat erot synnyttäneiden naisten ja lapsettomien naisten rintasyövän riskin välillä erittäin pieniä. Lapsettomilla riski oli 1,9 prosenttia ja lapsen saaneilla naisilla 2,2 prosenttia.

– Erot ovat hyvin pieniä, mutta ne ovat tärkeitä. Tämä tieto on nimittäin päinvastaista kuin se, mitä tällä hetkellä tiedämme vanhempien naisten riskitekijöistä.

Yhdysvaltain kansallinen syöpäinstituutti kertoo, että yleisesti ottaen on olemassa muutamia rintasyöpäriskiä pienentäviä tekijöitä, jotka liittyvät raskauteen. Yksi näistä on se, että ensimmäinen täysiaikainen raskaus tapahtuu nuorella iällä, parikymppisenä tai nuorempana. Myöhemmin elämässä kehittyvän rintasyövän riskiä pienentää myös se, että lapsia on enemmän kuin yksi. Riskiä pienentää myös se, jos äidillä on ollut raskausmyrkytyksen esiaste. Rintasyövän riskiä madaltaa myös se, jos lasta imettää pidempään.

Rintasyövän riski on korkeampi yli 30-vuotiailla ensisynnyttäjillä tai sillä, jos lapsen on saanut hiljattain, viimeisen 10 vuoden aikana. Riskiä kohottaa myös se, jos raskauden aikana on saanut erästä synteettistä estrogeenihormonia, dietyylistilbestrolia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan rintasyöpä on kaikista naisten syövistä tappavin. Arvioiden mukaan pelkästään tänä vuonna rintasyöpään kuoli 627 000 naista. WHO:n mukaan se on noin 15 prosenttia kaikista naisten syöpäkuolemista. Yhdysvalloissa rintasyöpä on naisten yleisin syöpä.

Synnytyksen ja rintasyöpäriskin välinen yhteys

Tutkijat tarkastelivat 889 944 alle 55-vuotiaan naisen tietoja. Aineisto saatiin 15 kansainvälisestä tutkimuksesta, jotka oltiin aiemmin tehty Premenopausal Breast Cancer Collaborative Group -tutkimusprojektin yhteydessä.

Yhdelläkään naisista ei ollut rintasyöpää siinä vaiheessa, kun he olivat osallistuneet tutkimukseen. Naisia oli useista Euroopan maista, Yhdysvalloista sekä Australiasta.

Tutkimuksessa selvisi, että lapsen saaneilla naisilla oli kohonnut rintasyöpäriski verrattuna lapsettomiin naisiin. Riski kohosi huippuunsa viiden vuoden kuluttua synnytyksestä ja pysyi koholla 20 vuotta. Tähän ei vaikuttanut se, imettivätkö äidit vai eivät.

Tutkijat huomasivat myös, että riski kääntyi toisin päin myöhemmin. Kävi ilmi, että kun lapsen syntymästä oli 23,6 vuotta, perheellisten naisten rintasyöpäriski olikin pienempi kuin lapsettomien.

– Itse asiassa tuossa kohtaa emme enää havainneet paljonkaan eroa lapsettomien ja synnyttäneiden naisten välillä. Myöhemmin lapsen saamisesta alkoikin olla yhä enemmän etua, Nichols kertoo.

Tutkijat havaitsivat, että vaikka imettäminen ei näyttänyt vaikuttavan tuloksiin, muut seikat vaikuttivat. Esimerkiksi ensisynnyttäjän ikä ja se, montako lasta hän oli hankkinut. Lisäksi vaikutti sekin, onko suvussa ollut rintasyöpää.

Nicholsin mukaan yksi heidän tutkimuksensa tavoitteista on myötävaikuttaa uudenlaisten keinojen keksimiseen, jotta nuorten naisten rintasyöpäriskiä voitaisiin ennustaa nykyistä paremmin. Tämä auttaisi naisia päättämään, milloin mammograviassa on syytä alkaa käydä.

– Jotta voisimme löytää hyvän keinon ennusteiden tekoon, meidän täytyy tietää, miten riskitekijä toimivat nuorten naisten kohdalla. Yhä selvempää on, että emme voi soveltaa vanhemmista naisista hankkimaamme tietoa ja soveltaa sitä nuorempiin olettaen, että he ovat samanlaisia, hän kertoo.

Tuloksiin suhtauduttava varauksella

Tutkimuksessa oli tosin tiettyjä rajoitteita. Yksi niistä oli se, että aineiston perusteella ei voitu selkeästi erotella toisistaan raskauden aikana ja pian synnytyksen jälkeen saatuja rintasyöpädiagnooseja.

Tutkijat eivät myöskään pystyneet selvittämään, mistä oikeastaan johtuu, että rintasyöpäriskin ja synnytyksen välillä on yhteys. Nicholsilla on tähän muutama idea.

– Voi olla, että raskaus on aika, jolloin rintakudos kehittyy kovaa nopeasti ja rintasolut jakautuvat kiivaasti. Tiedämme, että kun kudos laajenee nopeasti, on todennäköisempää, että solun sisään kehittyy virheitä tai että solussa jo oleva virhe kopioituu miljoona kertaa.

– Emme usko, että raskaus sinänsä aiheuttaa rintasyöpää. Uskomme, että on mahdollista, että rintakudoksen nopea laajentuminen saattaisi helpottaa syöpäsolujen kasvua tai syntyä. Enemmän tutkimusta kuitenkin tarvitaan, Nichols miettii.

”Aineisto ei saisi vaikuttaa aikeisiin hankkia lapsia”

Kohonneelle rintasyöpäriskille ei siis löydy mitään yhtä selkeää selitystä. Nuorten naisten kannattaa kuitenkin muistaa, että riski on olemassa, ja että voi se olla koholla yli 20 vuotta. Etenkin siinä tapauksessa, jos ensisynnyttäjä on vanhempi, tai jos hän on ollut useamman kerran raskaana tai mikäli suvussa on esiintynyt rintasyöpää. Näin kertoo syöpiin erikoistunut lääkäri Fransisco EstevaNYU Langone Health’s Perlmutter Cancer Center -syöpäkeskuksesta. Hän ei osallistunut tutkimuksen tekoon.

– Alle 40-vuotiaita naisia ei kuitenkaan patistella mammografiaan. Jos nämä tulokset vahvistetaan, tarvitsisimme uusia lähestymistapoja siihen, että havaitsisimme rintasyövän nuorilla naisilla jo varhaisessa vaiheessa, etenkin lasten syntymän jälkeen.

Lääkäri ja rintasyöpätutkija Erica MayerDana-Farber Cancer Instute -organisaatiosta huomauttaa kuitenkin, että tutkimuslöydösten ei pitäisi vaikuttaa naisten päätökseen tehdä lapsia. Mayer ei hänkään osallistunut tutkimuksen tekoon.

– Päätös hankkia tai olla hankkimatta lapsia saattaa olla hyvinkin henkilökohtainen asia. Tutkimuksella ei pitäisi yrittää vaikuttaa perheenperustamispäätöksiin, sillä havaittu syöpäriski on melko vaatimaton myös laajassa mittakaavassa. Lisäksi on vaikeaa vetää johtopäätöksiä näistä riskeistä yksilötasolle, Mayer kertoo.

Mayerin mukaan on kuitenkin tärkeää, että alle vaihdevuosi-ikäiset naiset selvittäisivät oman syöpäriskinsä. Jos naisella on taustaa, joka voi vaikuttaa riskiin, kuten vaikkapa rintasyöpää suvussa, hänen pitäisi keskustella lääkärinsä kanssa mammografiakuvausten aloittamisen ajankohdasta. Olisi myös hyvä, jos hän saisi arvion siitä, mikä hänen geneettinen riskinsä on saada rintasyöpä.

Yleisesti ottaen tutkimus sai Mayerin mielestä selville asioita, joita oli tullut ilmi jo aiemmin. Hänen mukaansa tiedetään, että raskaus nuoremmalla iällä saattaa tuoda jonkinlaista pitkän aikavälin suojaa rintasyöpää vastaan. Kuitenkin tiedetään myös, että heti synnytystä seuraavina vuosina näyttäisi olevan lisääntynyt riski saada rintasyöpä, ja että tämä riski sitten vähenee ajan kanssa. Mayerin mukaan tämä tutkimus vahvistaa aiemmat löydökset.

Arvio riskiryhmään kuuluville

Lääkäri Katrina Armstrong, Bostonissa sijaitsevan Massachusetts General Hospital -sairaalan lääketieteen laitoksen puheenjohtaja kirjoitti pääkirjoituksen, joka täydensi tätä tutkimusta.

Armstrong kirjoittaa, että Nicholsin ja hänen kollegoidensa tulokset tarjoavat lisää todisteita siitä, että rintasyöpäriski kohoaa hetkellisesti lapsen syntymän jälkeen.

– Ottaen huomioon tämä jatkumo muiden tutkimusten kanssa, pitäisi hiljattain lasten saaneiden tehdä erilaisia päätöksiä liittyen rintasyöpädiagnoosiin, kuvauksiin tai rintasyövän ehkäisyyn. Yleisesti ottaen vastaus on ei, Armstrong kirjoittaa.

– Naisilla, joilla on rintapoikkeampia, pitäisi saada lääkärin arvio huolimatta siitä, kauanko synnytyksestä on kulunut aikaa. Kaikkien naisten tulisi myös noudattaa terveitä elintapoja, liikkua ja nauttia alkoholia rajoitetusti. Siten voi pienentää rintasyövän riskiä, oli lapsia tai ei.

Lähde: Edition.cnn.com  

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja