Tutkijat uskovat, että unihäiriöillä on yhteys mielenterveysongelmiin – "Limittäytyvät laajalti"

Unettomuuden pelko johtaa noidankehään - näin irti kierteestä 7:20
KATSO MYÖS: Unettomuuden pelko johtaa noidankehään – näin pääset irti kierteestä.

Tutkijat havaitsivat, että useaan mielenterveyshäiriöön liittyi myös ongelmia unirytmissä.

Uni-valverytmin, eli unirytmin häiriö

Unettomuus ja väsymys ovat keskeisiä oireita kaikissa unihäiriöissä. Osa unihäiriöistä on uni-valverytmin häiriöitä.

Uni-valverytmin häiriöitä ovat viivästynyt tai aikaistunut unijakso, kaamosunettomuus, epäsäännöllinen unirytmi, tahdistumaton unirytmi, vuorotyöunettomuus sekä aikaerorasitus.

Häiriöiden oireena on useimmiten joko unettomuutta, väsymystä tai liikaunisuutta. Nämä oireet johtuvat henkilön sisäisen keskuskellon ja ympäristön ulkoisen aikataulun välisestä epätahdista.

Lähde: Terveyskirjasto

Tuoreen tutkimuksen mukaan unihäiriöillä ja useilla mielenterveyden ongelmilla sekä neuropsykiatrisilla oireyhtymillä saattaa olla yhteys, kirjoittaa Fox News.

Näihin häiriöihin ja oireyhtymiin lukeutuvat muun muassa yleistynyt ahdistuneisuus, neuropsykiatrinen Touretten oireyhtymä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö todetaan Kalifornian yliopiston (UCI) lehdistötiedotteessa.

Yliopiston tutkijoiden olettamus on, että uni-valverytmin, eli unirytmin häiriöt ovat tekijöitä, jotka ovat yhteisiä useille mielenterveyssairauksille.

Näin ollen tutkijoiden mukaan olisi oleellista tutkia unirytmin häiriöitä molekyylitasolla, jotta voitaisiin kehittää parempia hoitoja näihin mielenterveyden häiriöihin, Science Daily -sivustolla julkaistussa tutkimuksessa todetaan.

Häiriö unirytmissä saattaa viestiä sairauden puhkeamisesta

Vanhempi tutkija Pierre Baldi Kalifornian yliopistosta toteaa lehdistötiedotteessa, että unirytmillä on perustavanlaatuinen rooli kaikissa biologisissa järjestelmissä kaikilla mittapuilla – aina molekyyleistä koko väestöön. Häiriöt unirytmissä limittäytyivät tutkijoiden tekemän analyysin mukaan laajaltai mielenterveyden häiriöihin ja erilaisiin neuropsykiatrisiin oireyhtymiin.

Yhteys havaittiin tutkimalla huolellisesti vertaisarvioitua kirjallisuutta yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä.

– Merkki unirytmin häiriöstä – eli unihäiriöstä – oli läsnä jokaisessa mielenterveysongelmassa, johtava tutkija Amal Alachkar, aivotutkija ja yliopiston farmaseuttisten tieteiden professori kertoo.

Tutkijat keskittyivät laajalti tunnettuihin häiriöihin, mutta olettamus on, että löydöstä voitaisiin yleistää koskemaan myös muita häiriöitä ja oireyhtymiä, kuten pakko-oireista häiriötä ja syömishäiriöitä sekä Parkinsonin tautia, johon liittyy masennusta ja ahdistusta.

Kalifornian tutkijoiden löydökset perustuvat siis kirjalliseen tutkimukseen ja olettamuksen todentaminen solutasolla on hieman haastavaa. Tutkijoiden mukaan unirytmiä kannattaisikin tutkia aluksi hiirien avulla.

Jos tutkimusta pystyttäisiin kuitenkin jatkamaan, se voisi auttaa mielenterveyden tutkijoita havaitsemaan mahdollisia biomarkkereita, jotka viestivät sairauden todennäköistä puhkeamista.

Katso myös: Unettomuuden uudet hoitokeinot

Unettomuuden uudet hoitokeinot 8:39
Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo ja THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen kertovat unettomuuden uusista hoitokeinoista.

Oikaisu 19.9. klo 11.04: Artikkelissa käytettyjä termejä tutkimuksen tuloksista selvennetty.

Lue myös:

    Uusimmat