Tutkijat selvittivät: Näin pitkä halaus tuottaa eniten mielihyvää

Näin parisuhde viritetään huippukuntoon 8:56
KATSO MYÖS: Näin viritätte parisuhteenne huippukuntoon!

Tutkijat havaitsivat, että halauksen kestolla on väliä, käsien asennolla ei niinkään.

Brittitutkijat ovat selvittäneet ihanteellisen halauksen keston, kertoo New York Post. Acta Psychologica -lehdessä marraskuussa julkaistussa tutkimuksessa Lontoon yliopiston tutkijat kertovat havainneensa, että pidempi halaus – 5–10 sekuntia kestävä – tuotti enemmän positiivisia vaikutuksia kuin lyhyempi rutistus. Tutkijat huomasivat myös, että käsien asennolla halatessa ei ollut positiivisten vaikutusten suhteen väliä. 

Tutkijat kehottivat välttämään "erittäin pikaisia halauksia". Epäselväksi jäi se, milloin halaus kestää jo liian kauan.

Testattiin erilaisia halaustapoja

Tutkijat halusivat selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat arvioon halauksen miellyttävyydestä sekä halaustapaan ja että onko näillä tekijöillä vaikutusta mielialaan. Sitä varten he tekivät kaksi testiä.

Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 48 henkilöä. Kaikki osallistujat olivat naisia, mikä tutkijoiden mukaan johtui "resurssipulasta".

Testihenkilöt jaettiin pareiksi ja heitä ohjeistettiin halamaan toisiaan yhden, viiden tai kymmenen sekunnin ajan. Heitä ohjeistettiin halaamaan toisiaan kahdella tavalla: ensimmäisessä tavassa toinen käsivarsista tulee halauskumppanin olkapään yli, toinen kainalon alta (criss-cross hug). Toisessa tavassa (neck-waist) halaaja piti käsiään toisen osapuolen yläselässä ja toinen vastapuolen alaselällä.

Vapaaehtoisten silmät sidottiin, jotta visuaaliset viestit eivät olisi vaikuttaneet kosketuksen aiheuttamiin tuntemuksiin.

Pidempi halaus pikahalia parempi vaihtoehto

Halihetkien jälkeen osallistujat raportoivat, miltä heistä tuntui heti halausten jälkeen sekä kolme ja kuusi minuuttia myöhemmin. Vastaajat kuvailivat tunnetilaansa esimerkiksi ilmaisuilla "miellyttävä" ja "kiihottunut".

Vain sekunnin kestäneitä halauksia pidettiin vähemmän miellyttävinä kuin viisi tai kymmenen sekuntia kestäneitä haleja. Sekä viisi että kymmenen sekuntia kestäneillä halauksilla oli samanlaisia positiivisia vaikutuksia. Tutkijat jäivät pohtimaan, oliko kymmenen sekuntia kenties sellainen aikaraja, jonka jälkeen halauksen tuoma mielihyvä ei enää lisääntyisi.

Hyvänolon tuntemukset hiipuivat ajan myötä. Eniten mielihyvää halauksesta tunnettiin heti sen jälkeen.

Tutkijat havaitsivat, että käsien asennolla näytti olevan vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta halaajien kokemuksiin.

Halaustavoissa havaittiin eroja

Toisessa kokeessa tutkijat pyysivät saada tarkkailla halauksia 206 miehen ja naisen kohdalla yliopiston Goldsmithin kampuksella. He pyysivät osallistujia arvioimaan kokemuksensa asteikolla 0–100.

Sukupuolesta ja pituuseroista riippumatta criss-cross-halaus oli yleisin tapa halata toista, jos halaajat olivat mies ja nainen. Tämä oli tutkijoiden mielestä yllättävää, koska tuo halaustapa voi olla hankalaa, jos halaajat ovat eripituisia.

Samaa sukupuolta olevat halasivat toisiaan eri tavalla: kaksi miestä halasi toisiaan yleisimmin criss-cross-tyylillä, mutta jos kaksi naista tai mies ja nainen halasivat toisiaan, variaatiota oli enemmän.

Tutkijat toivovat näkevänsä tulevaisuudessa enemmän tutkimusta siitä, milloin halaus saattaisi ollakin jo epämukavan pitkä. He toivovat mahdollisesti voivansa soveltaa tutkimustuloksia sellaiseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan halaavia robotteja. Sellaisia voidaan kenties tulevaisuudessa käyttää kohottamaan ihmisten mielalaa.

Lue myös:

    Uusimmat