Tutkijat havaitsivat, mikä pienentää aivoverenkiertohäiriön riskiä vaihdevuosien jälkeen

Tällaisia ovat aivoverenvuodon oireet 0:58
KATSO MYÖS VIDEO: Tällaisia ovat aivoverenvuodon oireet.

Tutkimus havaitsi yhteyden estrogeenin määrän ja aivoverenkiertohäiriöriskin välillä vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.

Amerikkalaisen neurologijärjestön Neurology-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suuremmalle määrälle estrogeeniä elämänsä aikana altistuneilla voi olla pienempi riski saada jokin aivoverenkiertohäiriö vaihdevuosien jälkeen. Tutkimustuloksista kertovat Science Daily ja New York Post.

Käypä Hoito -suosituksissa kerrotaan, että aivoverenkiertohäiriö tarkoittaa aivoinfarktin, aivojensisäisen verenvuodon, lukinkalvonalaisen verenvuodon tai aivolaskimoiden tromboosin aiheuttamaa aivotoiminnan häiriötä. Aivoverenkiertohäiriöistä on käytetty myös termiä aivohalvaus.

Tässä tutkimuksessa matalampi riski havaittiin sekä ohimenevän iskeemisen aivoverenkiertohäiriön että aivoverenvuodon kohdalla.

– Tutkimuksemme viittaa siihen, että korkeammat estrogeenitasot, jotka johtuvat useista lisääntymiseen liittyvistä tekijöistä, mukaan lukien korkeampi lisääntymisikä ja hormonihoidon tai ehkäisyvälineiden käyttö, liittyvät pienempään iskeemisen aivoverenkiertohäiriön ja aivoverenvuodon riskiin, sanoo tutkimuksen tekoa johtanut tutkija Peige Song.

Tarkastelussa kiinalaisnaisten terveys

Tutkimuksessa tarkasteltiin 122 939 Kiinassa asuvaa naista koskevaa dataa. Osallistujien mediaani-ikä oli 58 vuotta ja he olivat ohittaneet vaihdevuodet. Heillä ei tutkimuksen alussa ollut ilmennyt aivoverenkiertohäiriöitä.

Osallistujia koskeva data käsitteli heidän terveyshistoriaansa, elämäntapojaan, lisääntymisterveyteen liittyviä tietoja, estrogeenitasojaan, raskauksien määrää sekä suun kautta otettavan ehkäisyn käyttöä.

Tutkijat hyödynsivät tutkittavien sairausvakuutus- ja sairausrekisteritietoja. Näin he saivat selville, että 15 139 osallistujalla oli ollut jokin aivoverenkiertohäiriö noin yhdeksän vuoden aikana. Näistä 12 853 tapauksessa kyse oli iskeemisestä aivoverenkiertohäiriöstä, 2 580 henkilöllä oli ollut aivoverenvuoto ja 269 tapauksessa kyseessä oli ollut lukinkalvonalaisen verenvuoto.

Tutkittavat jaettiin neljään ryhmään sen perusteella, kauanko heillä oli kulunut aikaa ensimmäisistä kuukautisistaan vaihdevuosien alkuun. Lyhimmän aikavälin ryhmässä tämä aika oli 31 ja pisimmällä 36 vuotta tai enemmän.

Tällaisia ovat aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön oireet. Juttu jatkuu videon alla.

Aivoinfarktin ja ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n oireet 1:36
Haastattelussa neurologi Mika Koskinen.

Enemmän estrogeeniä, vähemmän aivoverenkiertohäiriöitä?

Pisimmän aikavälin ryhmän osallistujilla oli prosentteina hieman enemmän aivoverenkiertohäiriöitä kuin lyhimmän aikavälin ryhmällä: 13,2 prosenttia verrattuna 12,6 prosenttiin. Tilanne kuitenkin muuttui, kun tutkijat ottivat huomioon muut aivovierenkiertohäiriön riskiin vaikuttavat tekijät, kuten iän, tupakoinnin, fyysisen aktiivisuuden ja korkean verenpaineen. Tällöin tulos olikin se, että pisimmän aikavälin ryhmäläisillä oli viisi prosenttia pienempi riski saada aivoverenkiertohäiriö.

Tarkasteltaessa erilaisia aivohalvauksen tyyppejä pisimmän aikavälin ryhmäläisillä oli viisi prosenttia matalampi ohimenevän iskeemisen aivoverenkiertohäiriön ja 13 prosenttia matalampi aivoverenvuodon riski verrattuna lyhimmän aikavälin ryhmän naisiin.

"Mahdollisesti hyödyllinen indikaattori"

Tutkijat tarkastelivat myös muita tekijöitä, jotka vaikuttivat estrogeenitasoihin. Näitä olivat esimerkiksi synnytysten määrä ja suun kautta otettavan ehkäisyn käyttö. Ne molemmat on Science Dailyn mukaan yhdistetty korkeisiin estrogeenitasoihin. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kauanko naiset olivat lastaan imettäneet.

Tutkijat havaitsivat, että korkeammat estrogeenitasot johtivat matalampaan kaikenlaisten aivoverenkiertohäiriöiden riskiin, niin matalampaan iskeemisen aivoverenkiertohäiriön kuin aivoverenvuodon riskiin.

– Elämän varrella tapahtunut altistuminen estrogeenille voi mahdollisesti olla hyödyllinen indikaattori sille, kuinka suuri riski henkilöllä on sairastua johonkin aivoverenkiertohäiriöön vaihdevuosien jälkeen, sanoo Song.

– Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta biologisista, käyttäytymiseen liittyvistä ja sosiaalisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa estrogeenialtistuksen ja aivohalvausriskin väliseen yhteyteen naisen elinkaaren aikana.

Eräs tähän tutkimukseen liittyvä rajoite oli se, että tieto lisääntymisterveyteen vaikuttavista seikoista perustui lähinnä osallistujien kykyyn muistella tapahtumien kulkua. Näin ollen kaikki eivät välttämättä muistaneet kaikkea aivan oikein.

Katso myös: Mitä tiede ja kokemus kertovat vaihdevuosien oireiden hoidosta?

Mitä tiede ja kokemus kertovat vaihdevuosien oireiden hoidosta. Vastaamassa ylilääkäri Tomi Mikkola ja hyvinvointivalmentaja Jutta Larm 8:19
Haastattelussa ylilääkäri Tomi Mikkola ja hyvinvointivalmentaja Jutta Larm.

Lue myös:

    Uusimmat