Tällaista rasismia nuoret kohtaavat Suomessa – väkivaltaa, syrjintää koulussa ja vuokramarkkinoilla

Nuoret kertoivat muun muassa fyysisestä väkivallasta ja nimittelystä sekä ulossulkemisesta koulussa, työpaikoilla ja asunnon haussa.

Rasismista vaikuttaa tulleen Suomessa normaali osa nuorten arkea, sanotaan nuorten rasismikokemuksia kartoittaneessa raportissa.

Raportti perustuu oikeusministeriön yhteydessä toimivan Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) syyskuussa eri puolilla Suomea järjestämään 16 dialogin sarjaan. Keskusteluihin osallistui yhteensä 70 iältään 16–29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Nuorten kertomista kokemuksista on koostettu raportti, joka julkaistiin torstaina.

Raportin mukaan lähes kaikki keskusteluihin osallistuneet nuoret ovat kohdanneet rasismia.

–  Nuoret ovat joutuneet rasismin ja syrjinnän kohteeksi muun muassa etnisen taustansa, ulkonäkönsä, pukeutumisensa ja kielensä vuoksi. Jotkut ovat kohdanneet myös fyysistä väkivaltaa, raportissa sanotaan.

Nuorten rasismikokemuksia kuvataan raportissa äärimmäisen vakaviksi. Nuoret kertoivat, että heitä on muun muassa seurattu kadulla, heitelty esineillä, haukuttu, uhkailtu ja lyöty. Nuoret ovat lisäksi kohdanneet sivuuttamista ja ulossulkemista työn ja asunnon haussa, kouluissa, työpaikoilla ja julkisissa palveluissa.

Raportin mukaan nuoria on nimitelty n-sanalla ja häiriköity huivin käyttämisen takia. Osa nuorista oli kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa.

Keskusteluihin osallistui myös nuoria, jotka eivät enää luota siihen, että poliisi tai viranomaiset puuttuisivat vakaviin tilanteisiin. Yksi osallistujista kertoi, että hänen kaverinsa päälle oli yritetty ajaa parkkipaikalla. Poliisi ei hänen mukaansa suostunut tulemaan paikalle.

Ennakkoluuloja kouluissa

Raportin mukaan dialogeissa nousivat voimakkaasti esille kouluissa kohdatut ennakkoluulot.

–  Useilla osallistujilla oli kouluvuosiensa varrelta kokemusta rasistisesti käyttäytyvistä opettajista sekä opettajista, jotka eivät puuttuneet luokissa tai opetustilanteissa tapahtuvaan rasistiseen kielenkäyttöön tai syrjintään.

Yksi nuorista kertoi esimerkiksi, kuinka opettaja ei antanut hänelle vastausvuoroa, vaikka hän olisi ollut ainoa viittaaja tunnilla.

Yleinen kokemus oli, että nuoria ohjattiin opinto-ohjauksessa omia kiinnostuksen kohteita alemmalle koulutustasolle.

–  Keskustelijoilla on kokemusta siitä, kuinka lääkäriksi haluavalle ehdotetaan lähes kympin keskiarvosta huolimatta sairaanhoitajan opintoja, virolaistaustaiselle nuorelle rakennusalaa, ja romanin ei edes oleteta haluavan opiskelemaan.

Raportin mukaan nuoret ovat kohdanneet rasismia myös pelikentillä ja jalkapallojoukkueissa. Pelaajille huudellaan rasistisesti katsomosta ilman, että kukaan puuttuu asiaan.

Vastuunkantoa aikuisilta?

Kieleen kohdistuvissa solvauksissa korostuivat raportin mukaan erityisesti venäjää puhuvat nuoret. Rasismia tapahtuu myös nimen perusteella. Moni sanoi miettineensä nimensä vaihtamista, koska ulkomaalaiselta kuulostavalla nimellä on vaikea saada töitä.

Syrjintää oli koettu myös asunnon haussa.

–  Asuntoasian piti olla jo kunnossa vuokranvälitysfirman kautta, mutta kun vuokranantaja näki vuokralaisen nimen, niin hän sanoi, että ei annakaan asuntoa.

Nuoret kertoivat myös, että heille puhutaan englantia, vaikka he olisivat syntyneet Suomessa.

Nuoret kokivat, että ollessaan aikuisten rasismin kohteena he joutuivat yksin vastuuseen tilanteesta.

–  Kaikista painokkaimmin nuoret toivovat, että aikuiset kouluissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja julkisissa tiloissa puuttuisivat oma-aloitteisesti tilanteisiin.

Lue myös:

    Uusimmat