Väkivalta yleistä nuorten ensimmäisissä seurustelusuhteissa – neljäsosa yhdeksäsluokkalaisista kokenut seksuaaliväkivaltaa

Suomalaisnuorten seurustelusuhteissa yleisin väkivallan muoto on digitaalinen väkivalta ja toiseksi yleisin henkinen väkivalta, selvisi Tampereen yliopiston tutkimuksessa.

Tampereen yliopisto julkaisi vuoden 2023 kesäkuussa ensimmäisen suomalaistutkimuksen, joka keskittyi väkivallan eri muotoihin nuorten seurustelusuhteissa. 

Tutkimuksessa selvisi, että moni nuori kokee digitaalista, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa ensimmäisissä seurustelusuhteissaan. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät nuoret tunnista näitä väkivallan muotoja yhtä hyvin kuin fyysistä väkivaltaa.

Nuoret saattavat esimerkiksi tulkita kontrolloinnin tai painostuksen aluksi hyvin omistautuvan kumppanin voimakkaiksi kiinnostuksen osoituksiksi, kertoo Tampereen yliopiston tutkija Anu Isotalo.

Isotalo huomauttaa, että myös väkivallan tekijöillä voi olla vaikeuksia tunnistaa omaa käytöstään väkivallaksi tai he saattavat sysätä vastuuta teoistaan toisen harteille esimerkiksi väittämällä, että jokin asia kuuluu seurusteluun.

Nuoruudessa useita asioita koetaan ensimmäistä kertaa, ja nuorella voi olla epävarmuutta siitä, millaiset asiat ovat seurustelusuhteissa hyväksyttyjä ja missä menee niin sanotun normaalin käytöksen raja.

– Ensimmäisiin suhteisiin liittyy myös paljon odotuksia ja oletuksia siitä, minkälaista seurustelun pitäisi olla ja minkälainen pitäisi itse olla kumppanina. Joskus nämä odotukset ja oletukset ovat virheellisiä, haitallisia tai jopa väkivaltaisia, Isotalo kertoo.

Digitaalinen väkivalta yleisintä

Kyselyn mukaan digitaalinen väkivalta on yleisin väkivallan muoto nuorten seurustelusuhteissa ja lähes puolet nuorista oli kokenut sitä.

– Yleisintä oli, että kumppani vahti jatkuvasti sosiaalisessa mediassa tai viestejä lähettämällä. Toiseksi yleisintä oli ystävyyssuhteiden ja liikkumisen kontrollointi puhelimen tai sosiaalisen median välityksellä, tutkimuksen tekijöihin kuuluva Isotalo sanoo.

Toiseksi yleisin väkivallan muoto nuorten seurustelusuhteissa on henkinen väkivalta, jota oli kyselyn mukaan kokenut 43 prosenttia nuorista. 

Henkinen väkivalta ilmeni tyypillisimmin ilkeänä puheena ystävistä tai perheestä, mutta myös huutamisena, nimittelynä tai haukkumisena.

Seksuaaliväkivalta hieman yleisempää lukiolaisten keskuudessa

Isotalo kertoo, että digitaalista ja henkistä väkivaltaa oli koettu suurin piirtein saman verran oppilaitoksesta riippumatta, mutta seksuaaliväkivalta oli hieman yleisempää lukiolaisten kuin muiden nuorten parissa. 

Kuitenkin jopa neljäsosa yhdeksäsluokkalaisistakin oli kokenut sitä.

– Yleisin seksuaaliväkivallan muoto oli painostaminen seksuaalisiin tekoihin, kuten suuteluun tai intiimiin kosketteluun. Toiseksi yleisintä oli painostaminen yhdyntään tai suuseksiin, Isotalo kertoo.

– Fyysistä yhdyntään tai suuseksiin pakottamista oli kokenut 12 prosenttia tytöistä. Nämä ovat aika hurjia lukuja.

Fyysinen väkivalta on neljänneksi yleisin väkivallan muoto nuorten suhteissa. Sitä oli kokenut 17 prosenttia nuorista, ja tyypillisimpiä kokemuksia olivat töniminen, väkisin kiinni pitäminen ja avokämmenellä lyöminen.

Enemmän puhetta terveistä ihmissuhteista

Kyselyn avoimessa kommenttikentässä nuoret toivoivat, että koulussa puhuttaisiin enemmän niin sanotuista terveistä ihmissuhteista, niiden rajoista ja myös väkivallasta, jotta sitä olisi helpompaa tunnistaa ja jotta puhumiseen olisi sanoja. 

Nuoret kokevat aikuisten helposti vähättelevän ensimmäisissä seurustelusuhteissa koettuja ongelmia.

Kyselytutkimukseen vastasi reilut 1 200 15–20-vuotiasta nuorta, joista 782:lla oli kokemusta seurustelusta. Vajaa kolmasosa heistä oli yhdeksäsluokkalaisia ja loput toisen asteen opiskelijoita. 

Suurin osa kyselyn vastaajista oli ollut heterosuhteissa. Tytöt olivat kokeneet kaikkia väkivallan muotoja selvästi poikia enemmän.

Katso myös video: Onko TikTok vaarallinen sosiaalinen media?

Onko TikTok vaarallinen sosiaalinen media? Tietoturva-asiantuntija vastaa 10:32
Tietoturva-asiantuntija kertoo videolla, kuinka vaarallinen sosiaalinen media TikTok on.

Lue myös:

    Uusimmat