Tällaisiin ongelmiin koululaiset törmäävät sosiaalisessa mediassa

Somessa suosiota niittänyt psykoterapeutti Ville Merinen saa nuorilta viestejä päivittäin – näitä asioita nuoret kysyvät 5:15
KATSO MYÖS: Somessa suosiota niittänyt psykoterapeutti Ville Merinen saa nuorilta viestejä päivittäin – mihin kysymyksiin nuoret kaipaavat vastauksia?

Noin joka toinen nuori törmää sosiaalisessa mediassa ongelmatilanteisiin viikottain, selviää vuoden 2022 WHO-Koululaistutkimuksen alustavista tuloksista.

Noin joka kymmenes nuori törmää päivittäin sosiaalisessa mediassa virheelliseen tai väärään tietoon, ulkonäköpaineisiin aiheuttavaan mediasisältöön tai päihteiden myyntiin. Joka kymmenes nuori kertoo myös tulleensa seksuaalisen häirinnän, ahdistelun tai nettikiusaamisen uhriksi vähintään kerran viikossa, Jyväskylän yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Tulokset selviävät vuoden 2022 WHO-Koululaistutkimuksen alustavista tuloksista.

– On oletettavaa, että samalla kun sosiaalinen media vahvistaa rooliaan osana lasten ja nuorten digitalisoituvaa arkea, erilaisten somen käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden kohtaamisen riski kasvaa. Nyt 93 prosenttia tutkimukseen osallistuneista raportoi kohdanneensa ainakin yhden mitatuista yhdeksästä ongelmatilanteesta joskus elämässään. Lisäksi 66 prosenttia kohtasi niitä viikoittain ja 22 prosenttia päivittäin, kertoo väitöskirjatutkija Henri Lahti liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Tavallisin someongelma liittyy virheellisen tai väärän tiedon kohtaamiseen. Jopa neljä viidestä kyselyyn vastanneesta raportoi kohdanneensa tällaista tietoa ainakin kerran elämässään, mutta liki kolme neljästä ainakin kerran viikossa. Päihteiden myyntiin kertoo törmäävänsä viikottain joka neljäs.

Turvallisesti Somessa -hanketta ja WHO-Koululaistutkimusta luotsaava apulaisprofessori Leena Paakkari liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo, että vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan päihteitä ostetaankin sosiaalisesta mediasta aiempaa enemmän.

– Somessa myyntiä tekevät kaverit ja tuntemattomat ja sille altistuu ysiluokkalaisista jopa joka kuudes päivittäin. Digitaaliset ympäristöt asettavat päihteiden myynnin rajoittamiselle uudenlaisia haasteita, joihin päihdepolitiikan tulisi pystyä vastaamaan, Paakkari jatkaa.

someongelmat
Koululaisten kohtaamat someongelmat prosentteina.

Pojat törmäävät useammin ongelmatilanteisiin

Siinä missä tytöt ja pojat kohtaavat seksuaalista häirintää tai ahdistelua sekä päihteiden myyntiä päivittäin suurin piirtein yhtä usein, tytöt kohtaavat poikia huomattavasti todennäköisemmin päivittäin ulkonäköpaineita aiheuttavaa materiaalia. Muut sosiaalisen median ongelmatilanteet ovat pojilla yleisempiä.

Kaikki eivät koe koskaan kohtaavansa kyselyssä mitattuja ongelmia. Sukupuolieroja löytyy kolmessa tapauksessa: Pojat raportoivat useammin, etteivät koskaan ole kohdanneet ulkonäköpaineita aiheuttavaa tai rasismia sisältävää materiaalia sosiaalisessa mediassa. Pojat raportoivat useammin myös, etteivät ole koskaan joutuneet seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun uhriksi somessa.

Yläkouluikäiset törmäävät kaikkiin ongelmatilanteisiin alakoululaisia useammin. Siinä missä joka neljäs viidesluokkalainen arvelee, ettei ole koskaan kohdannut somessa virheellistä tietoa, vastaavasti yhdeksäsluokkalaisista näin arvioi vain joka kymmenes.

– Tässä yhteydessä pitää huomioida, että niiden joukossa, jotka arvioivat, etteivät ole koskaan kohdanneet epäluotettavaa tietoa, voi olla myös heitä, jotka eivät osaa erottaa oikeaa tietoa väärästä tai arvioida muutoin tiedon luotettavuutta, huomauttaa Paakkari.

Kysymyksiin ongelmatilanteista vastasi 2163 11-, 13- ja 15-vuotiasta nuorta.

Osana Turvallisesti Somessa -hanketta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja eri peliyrittäjien yhteistyönä kehitettiin ilmainen SoMe Detectives -oppimispeli, jonka avulla nuoret voivat harjoitella somen turvataitoja. Peli julkaistaan myöhemmin tammikuussa.

Katso myös: Millaisia paineita lukiolaisilla on?

Nyt puhuvat nuoret: Millaisia paineita lukiolaiset ovat kohdanneet? 4:38
Nyt puhuvat nuoret! Millaisiin paineisiin lukiolaiset törmäävät?

Lue myös:

    Uusimmat