Vihjailevia viestejä, pornografisia kuvia ja vainoamista – tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista tytöistä on kokenut häirintää sosiaalisessa mediassa

Planin toteuttama verkkohäirintää koskeva tutkimus osoittaa, että maailmanlaajuisesti 58 prosenttia ja Suomessa 42 prosenttia tytöistä on joutunut häirityksi sosiaalisessa mediassa.

Planin tiedotteen mukaan sosiaalista mediaa käyttävät tytöt sekä korkean että matalan tulotason maissa kohtaavat jatkuvasti vihjailevia viestejä, pornografisia valokuvia, vainoamista ja muuta ahdistavaa häirintää.

Häirintää esiintyi kaikilla tutkimuksen tarkastelemilla alustoilla, kuten Instagramissa, WhatsAppissa, Snapchatissa, Twitterissä sekä TikTokissa.

Vähemmistöt kokevat häirintää kaikista eniten

Tutkimuksen mukaan erityisesti Suomessa vähemmistöt ovat häiriköiden tulilinjalla.

Maailmanlaajuisesti yli kolmannes (37 %) etniseen vähemmistöön kuuluvista tytöistä kertoo kokevansa häirintää etnisen taustansa vuoksi, kun taas yli puolet (56 %) sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvista tytöistä kertoo tulleensa häirityksi sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa takia.

Suomessa tilanne on vielä haastavampi. 65 prosenttia etniseen vähemmistöryhmään kuuluvista tai maahanmuuttajataustaisista vastaajista on kokenut häirintää Suomen rajojen sisäpuolella. 

Yleisimmin häiriköt käyttävät herjaavaa ja loukkaavaa kieltä, josta 59 prosenttia häirintää kokeneista tytöistä raportoi.

Muita yleisimpiä häirinnän muotoja ovat tarkoituksellinen nolaaminen, ulkonäön pilkkaaminen ja seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen.

Verkkohäirintä johtaa vakaviin seurauksiin

Verkkohäirintä on johtanut siihen, että maailmanlaajuisesti joka viides häirintää kokenut tyttö (19 %) on lopettanut tai vähentänyt merkittävästi sosiaalisen median alustojen käyttöä ja 12 prosenttia on muuttanut ilmaisuaan sosiaalisessa mediassa.

Jopa joka kolmas häirintää kokevista suomalaistytöistä rajoittaa mielipiteidensä ilmaisua sosiaalisen median kanavissa häirinnän vuoksi.

Niistä suomalaistytöistä, jotka ovat kohdanneet itseensä tai muihin kohdistuvaa häirintää, 46 prosentilla stressi ja ahdistus on lisääntynyt ja 34 prosentilla itsetunto on heikentynyt.

– Vaikka hyökkäykset sosiaalisessa mediassa eivät ole fyysisiä, ne ovat usein uhkaavia, julmia ja rajoittavat tyttöjen sananvapautta. Tyttöjen ajaminen pois verkkoalustoilta vähentää tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia digitalisoituvassa maailmassa”, sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen Planin tiedotteessa. 

Poistuminen somekanavista ei ole kestävä ratkaisu

Sosiaalinen media on merkittävä osa nuorten elämää kaikkialla maailmassa. Nuoret käyttävät alustoja opiskeluun, viihdekäyttöön, aktivistitoimintaan sekä yhteydenpitoon.

Kolme neljäsosaa maailmanlaajuiseen kyselyyn vastanneista kertoo käyttävänsä sosiaalista mediaa usein tai erittäin usein.

Plan vaatii hallituksia ympäri maailmaa ottamaan käyttöön erityisiä lakeja sukupuolittuneen verkkohäirinnän ja -väkivallan torjumiseksi. 

Kyselytutkimus toteutettiin 22 maassa, ja siihen vastasi yli 14 000 iältään 15–25-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista.

Lue myös:

    Uusimmat