Suosituilla laihdutuslääkkeillä ei olekaan yhteyttä itsetuhoisiin ajatuksiin, selvitti tutkimus

Mikä avuksi, kun paino jojoilee? 8:05
KATSO MYÖS VIDEO: Miksi paino jojoilee? Ylilääkäri Andre Heikius vastaa.

Viime vuoden heinäkuussa Euroopan lääkevirasto ilmoitti selvittävänsä, onko suosituilla laihdutuslääkkeillä, kuten Ozempicilla ja Wegovylla, yhteys itsemurha-ajatuksiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkkeillä näyttäisi olevan juuri päinvastainen vaikutus.

Taustalla olivat joidenkin lääkkeiden käyttäjien ilmoitukset lisääntyneistä itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhaan liittyvistä ajatuksista lääkkeen käytön yhteydessä.

Hiljattain Nature Medicine -alustalla julkaistun tutkimuksen mukaan semaglutidia käyttävillä ihmisillä itsemurha-ajatusten riski onkin itse asiassa pienempi kuin muita laihdutus- tai diabeteslääkkeitä käyttävillä, kertoo Health-lehti. Ozempic ja Wegovy ovat semaglutidin kauppanimiä.

Tutkimuksen kirjoittajien mukaan tutkimuksen tulokset eivät tue EMA:n esittämiä huolia lisääntyneestä semaglutidiniin liittyvästä itsemurhariskistä.

On todennäköistä, että ihmisillä, joilla on jokin krooninen sairaus, kuten liikalihavuus tai diabetes, on todennäköisemmin alttius itsemurha-ajatuksille. Eivätkä ajatukset johtuisi GLP-1-luokan lääkkeistä, endokrinologian apulaisprofessori Rekha Kumar kertoo Health-lehdelle.

Muiden lääkkeiden käyttäjillä enemmän itsetuhoisia ajatuksia

Selvittääkseen GLP-1-luokan lääkkeiden mahdollista yhteyttä itsetuhoisiin ajatuksiin, tutkijat käyttivät suurta sähköistä potilastietokantaa, jonka avulla he pystyivät seuraamaan potilaiden vointia mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Tutkimusotanta koostui kahdesta ryhmästä, joista ensimmäisessä oli noin 240 000 potilasta, joille määrättiin joko semaglutidi- tai ei-GLP-1-lihavuuslääkettä, ja yli 1,5 miljoonaa tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta, joille määrättiin joko semaglutidi- tai ei-GLP-1-lääkitystä, kertoo Health-lehdelle.

Kellään osallistujista ei ollut aiemmin ollut itsemurha-ajatuksia.

Semaglutidi-painonpudostuslääkettä käyttävien ryhmää verrattiin ryhmään, jotka käyttivät laihdutuslääkkeeksi joko bupropionia, naltreksonia, orlistaattia, topiramaattia, fentermiiniä ja setmelanotidia.

Tutkijat keskittyivät vertailemaan keskenään osallistujia, joilla oli sama ikä, sukupuoli, etninen tausta, sosioekonominen asema ja diagnoosit, jotta vertailu olisi tasaisempaa.

Havaitsimme, että ihmisillä, jotka käyttävät semaglutidia, on huomattavasti pienempi riski itsemurha-ajatuksiin verrattuna heihin, joilla oli samankaltaiset taustat, mutta jotka käyttivät jotain muuta painonpudotuslääkettä tai diabeteslääkettä, Rong Xu, yksi tutkimuksen kirjoittaneista tutkijoista, sanoo.

Niillä potilailla, joilla oli ollut itsemurha-ajatuksia jo aiemmin, tutkijat tekivät samanlaisen johtopäätöksen: semaglutidia käyttävillä ihmisillä oli vähemmän todennäköisemmin toistuvia itsemurha-ajatuksia.

Se, miksi tutkimuksessa havaittiin, että semaglutidi aiheutti vähemmän todennäköisemmin itsemurha-ajatusten riskin kuin muut tyypin 2 diabetes- ja lihavuuslääkkeet, on vielä epäselvää, kertoo Xu.

Tutkijat arvelevat, että selitys voisi löytyä siitä, miten semaglutidi toimii aivoissa, mutta aihe vaatii lisätutkimusta, kertoo Health-lehti.

Xu kommentoi, että koska semaglutidi on vielä niin uusi lääke, tarvitaan sen vaikutuksista itsemurha-ajatusten riskiin vielä pitkän aikavälin tutkimustietoa.

Lue myös:

    Uusimmat