Suomalaismiehet hurahtivat pukeutumiseen – mutta mitä mieltä naiset ovat asiasta?

Turon teettämän tutkimuksen mukaan suomalaismiehet ovat kiinnostuneita pukeutumisestaan, mutta naiset ovat asiasta yllättäin eri mieltä – he toivoisivat että miehet panostaisivat enemmän vaatteisiinsa. 

Neljä viidestä suomalaismiehestä on kiinnostunut pukeutumisesta ja yli puolet kiinnittää päivittäin huomiota pukeutumisvalintoihinsa. Ei kuitenkaan tarpeeksi, sanovat naiset.

Tulokset käyvät ilmi miesten pukuvalmistaja Turon teettämästä laajasta miesten pukeutumista koskevasta tutkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneista miehistä 32 prosenttia sanoo olevansa kiinnostunut ja 51 prosenttia kiinnostunut jossain määrin pukeutumisesta. Lähes kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta miehestä kertoi kiinnittävänsä huomiota pukeutumisvalintoihinsa päivittäin. Vain neljäsosa oli sitä mieltä, ettei pukeutuminen ole heille tärkeässä roolissa vapaa-ajalla tai työelämässä.

Naiset eivät kuitenkaan osta väitettä pukeutumisesta kiinnostuneista suomalaismiehistä – ja he seuraavat asiaa tarkkaan. 82 prosenttia tutkimukseen vastanneista naisista sanoi kiinnittävänsä huomiota puolisonsa pukeutumiseen. Seitsemän kymmenestä naisesta toivoisi miesten panostavan siihen enemmän.

– Naisilla on suuri vaikutus miesten pukeutumiseen. He seuraavat muotia miehiä enemmän, ja miehet luottavat puolisoidensa tyylisilmään. Tutkimuksen mukaan miesten tärkein tietolähde pukeutumisasioissa on heidän puolisonsa. Sen sijaan naisten pukeutumiseen puoliso vaikuttaa huomattavasti vähemmän, Turon toimitusjohtaja Janne Antikainen sanoo.

Hauska yksityiskohta tutkimustuloksissa on, että 16 prosenttia miehistä sanoi ostavansa uuden puvun säännöllisesti. Sen sijaan vain 7 prosenttia naisista oli sitä mieltä, että heidän miehensä näin tekee. Sama koskee muitakin vaatteita.

– Totuus löytynee jostain puolesta välistä, Antikainen hymähtää.

Turon tutkimuksen mukaan etenkin nuoret miehet ja suurissa kaupungeissa asuvat kiinnittävät pukeutumiseensa huomiota.

– Olemme varmasti edelleen esimerkiksi Ruotsia jäljessä, mutta tulemme kovaa vauhtia perässä. Mitä nuorempi mies, sitä todennäköisemmin hän on kiinnostunut pukeutumisesta, Antikainen sanoo.

– Myös kansainvälisesti kiinnostus miesten pukeutumiseen on ollut nopeassa kasvussa. Maailmalla miesten vaatteiden myynti on viime vuosina kasvanut enemmän kuin naisten.

Lähde: Turo

Lue myös:

    Uusimmat