Nainen päättää, miten mies pukeutuu – miten miehet tähän suhtautuvat?

Ei olekaan aivan sama, mitä sitä yllensä laittaa – yli puolet alle kolmekymppisistä suomalaisista miehistä on kiinnostunut pukeutumisesta. Nuoremmat miehet ovat myös itsenäisempiä pukeutumisensa suhteen, mutta naisten mielipiteisiin luotetaan.

Suomalaiset miehet ovat ennakkokäsityksestä poiketen hyvinkin kiinnostuneita pukeutumisesta. Yli puolet 20–29-vuotiaista miehistä kiinnittää huomiota siihen, mitä he laittavat aamuisin päällensä. Vain joka kymmenes mies ei kiinnitä lainkaan omaan pukeutumiseensa huomiota, selviää suomalaisessa selvityksessä, johon vastasi yli 850 miestä.

pukuvalmistaja Turo (2)

– Myytti miesten välinpitämättömyydestä pukeutumista kohtaan ei näytä pitävän paikkaansa. Varsinkin nuorten kohdalla on tutkimuksen mukaan pukeutumisessa asennemuutosta selkeästi havaittavissa, arvioi Turon toimitusjohtaja Janne Antikainen tuloksia.

Alueellisia eroja pukeutumisessa löytyi kaupunkien ja maaseudun välillä. Jo alle 50 000 asukkaan kaupunkeihin mentäessä pukeutumisesta piittaamattomien miesten määrä on puolet enemmän kuin suuremmissa kaupungeissa.

pukuvalmistaja Turo

– Tähän vaikuttavat varmasti erot esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien työpaikkojen pukeutumiskulttuurissa sekä niiden tilanteiden määrä, joissa pitää kiinnittää huomiota pukeutumiseen. Kaupungeissa on myös laajempi vaatetarjonta ja vaikutteet muualta näkyvät helpommin katukuvassa, Antikainen pohtii tuloksia.

Hyvin pukeutuneen miehen taustalla on nainen – vai onko?

Naiset ovat voimakkaita vaikuttajia miesten pukeutumisessa. Yli 80 prosenttia naisista kiinnittää huomiota ja vaikuttaa miehensä pukeutumiseen.

Yli 40-vuotiaiden miesten joukossa puolison sanaan myös luotetaan, sillä puoliso on tärkein lähde etsittäessä tietoa pukeutumista.

– Nuoremmilla on tässäkin selkeästi uudet tavat. Alle 40-vuotiaat taas ovat itsenäisempiä, ja etsivät tietoa ensisijaisesti verkkokaupasta, kertoo Antikainen.

Naiset olivat kyselyn mukaan puolisoitaan huomattavasti valveutuneempia, mitä tuli merkkitietoisuuteen.

Naiset tunsivat miesten pukumerkit paremmin kuin miehet itse, ja parhaiten puolisoidensa pukumerkeistä olivat kartalla 60–65-vuotiaat naiset.

Katso myös:

M3 Research Finland tutki pukuvalmistaja Turon toimeksiannosta suomalaisten miesten pukeutumista. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2015. Tutkimukseen vastasi 853 miestä ja 400 naista.

Lue myös:

    Uusimmat